Dánská dívka - Život není procházka růžovým sadem a na každého padne trocha trápení a zkoušek, se kterými se musí vypořádat.

 Někdo má málo peněz, jiný se trá­pí lás­kou a někdo má pro­blémy se svým tělem. Režisér Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) už si s něko­li­ka dra­ma­tic­ký­mi pří­běhy doká­zal pora­dit a je cel­kem...Read more »

Expendables: Postradatelní 2 – film, který si nemůžete nechat ujít!

Obrovskou popu­la­ri­tu fil­mu Sylvestera Stallona Expendables: Postradatelní způ­so­bi­ly pře­krás­né a napí­na­vé akce a pře­střel­ky. Dále na divá­ka zapů­so­bi­li zná­mé legen­dy ame­ric­ké­ho fil­mu, kte­rou je napří­klad sám Sylvester Stallone, nebo Jet Li,...Read more »

Vesnice - Kdo se bojí, nesmí do lesa.

A ve fil­mu Vesnice to pla­tí dvoj­ná­sob: do toho lesa by neměl cho­dit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubá­ci!Read more »

Terminátor: Temný osud | Recenze | Konečně to vyšlo?

Read more »

Staříci – Recenze – 60%

Česká road movie Staříci vypráví o dvou důchodcích (přibližně osmdesátiletých), nespravedlivě odsouzených bývalých spoluvězních, kteří se v 50. letech stali nevinnými oběťmi vykonstruovaného soudního procesu a o mnoho desítek let...Read more »

Novinky v kině! | LISTOPAD 2019

Read more »

HOROROVÉ SÉRIE...

Read more »

#2058: Komiksový výběr Spider-Man 3: Zlo v lidských srdcích

Komiksový výběr Spider-Man 3: Zlo v lidských srdcíchVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Spider-Man and the Black Cat"...Read more »

Zaklínač

20. pro­sin­ce na služ­bě Netflix bude mít pre­mi­é­ru osmi­díl­ný seri­ál Zaklínač. V hlav­ní roli se obje­ví hvězda fil­mů o Supermanovi Henry Cavill.Read more »

Skandinávská inspirace pro českou domácnost

Skandinávský (nebo obec­ně sever­ský styl) je posled­ní dobou kap­ku mód­ní zále­ži­tos­tí. Vyhýbali jste se mu, pro­to­že jste o něm všu­de sly­še­li? Po tomhle člán­ku už nebu­de­te! Okno do duše seve­řa­nů Severský...Read more »

Jak poznat salmonelu - Příznaky a zdroje

Salmonela je infek­ce, kte­rá vzni­ká kvů­li bak­te­rii s názvem sal­mo­nel­la. Existuje mno­ho mož­ných zdro­jů infek­ce sal­mo­ne­lou. Může jít o maso, zejmé­na drů­be­ží, ale také hově­zí a vep­řo­vé, a hno­ji­va pou­ži­tá na ovo­ci a zele­ni­ně....Read more »

Jiná škola, jiný mrav

Read more »