Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 17

Seriálový thriller o kyberšikaně #martyisdead poukazuje na alarmující skutečnost, že sociální sítě vládnou nejen našim životům, ale i smrti

Původně měly lidi sbli­žo­vat. Svou odvrá­ce­nou strán­ku ale uka­zu­jí těm, kte­ří v nich uvíz­li, stá­le čas­tě­ji. Nezřídka roz­dě­lu­jí, dohá­ně­jí k slzám, zou­fa­lým činům a mnoh­dy ješ­tě dál. Sociální sítě nevlád­nou jen našim...Read more »

Racionální strava, harmonický životní styl

Běžná stra­va má v diet­ním sys­té­mu čís­lo 3. Odborně se jí říká raci­o­nál­ní stra­va. Racionální tedy rozum­ná, účel­ná. Racionální stra­va je tedy tako­vá stra­va, kte­rá má vhod­né hod­no­ty základ­ních živin,...Read more »

#2048: Modrá Crew 12: Hrobař 3 a 4

Modrá Crew 12: Hrobař 3 a 4Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 112 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Xavier DorisonKresba: Caroline Delabie, Ralph MeyerTěšil...Read more »

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola - není kočka jako kočka a hlavně ne Fabiola

Ela na tom byla psy­chic­ky bíd­ně. Momentálně vystou­pi­la ze stě­ho­va­cí­ho auta. Její rodi­na se totiž pře­stě­ho­va­la kvů­li tomu, že tatí­nek dostal novou prá­ci a tak neby­lo zby­tí. Maminka Elu utě­šo­va­la,...Read more »

Bezinka nebo-li černý bez

Je to drob­ný, pla­ně ros­tou­cí keř, kte­rý je v době kvě­tu obsy­pán žlu­ta­vý­mi až bílý­mi kvě­ty. Po odkve­te­ní se mění v lesk­lé, kula­té, čer­no­fi­a­lo­vé plo­dy, jež lze dále zpra­co­vá­vat. Sbíraná část a obdo­bí:...Read more »

Zloba: Královna všeho zlého (Maleficent: Mistress of Evil) – Recenze – 40%

Od předchozího filmu s názvem Zloba – Královna černé magie uplynulo pět let. Růženka (Elle Fanning) je královnou lesů, v nichž se prohánějí digitální skřítci, víly a jiná fantaskní stvoření, a...Read more »

Dobrá smrt - Dobrá smrt, dokument Tomáše Krupy, zachycuje asistovanou sebevraždu.

Eutanazie (z řec. ευ – eu, dob­rá, θάνατος – tha­na­tos, smrt; doslo­va „dob­rá smrt“) je obvykle defi­no­vá­na jako usmr­ce­ní na žádost, tedy se svo­le­ním poško­ze­né­ho, je z hle­dis­ka čes­ké­ho trest­ní­ho prá­va nedo­vo­le­né a je posu­zo­vá­no jako vraž­da.Read more »

Skiathos Trail Run

Od té doby co si tak pobíhám světem jsem si pohrával s myšlenkou zkusit si nějaký ten závod v zahraničí. Jelikož se navíc pravidelně pokoušíme o objevování Řecka, tak...Read more »

Kam za dokonalým fotbalem?

Také jste roz­ča­ro­vá­ni z výko­nů někte­rých fot­ba­lo­vých týmů v naší lize a říká­te si, proč se na ni vůbec dívá­te? Pokud ano, roz­hod­ně není důvod fot­bal zce­la zatra­co­vat. Je celá řada jiných...Read more »