Kritiky.cz > 2019 > Říjen > 16

Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.

Za dáv­ných časů, kde­si v krá­lov­ství, žil jeden tulák, kte­rý pro­hrál kar­ty. Král je s čer­tem, lupi­čem a dal­ší­mi oso­ba­mi. Aby se mohl dostat z krá­lov­ství ven musí najít ptáč­ka pro pře­voz­ní­ka.Read more »

Kletba bratří Grimmů - Kdo že je ten vlk? Že by...Tomáš Hanák!

Nový sní­mek podi­vín­ské­ho Terryho Gilliama, vyprá­vě­jí­cí o slav­ných pohád­ká­řích, se natá­čel zejmé­na na praž­ském Barrandově a ved­le hlav­ních před­sta­vi­te­lů – Matta Damona a Heatha Ledgera – v něm může­me spat­řit i Tomáše Hanáka a Miroslava...Read more »

U Zlaté rukavice (Der goldene Handschuh) – Recenze – 70%

Nový film německého režiséra a scenáristy Fatiha Akina (Soul Kitchen, Odnikud) je adaptací stejnojmenného románu Heinze Strunka, jenž líčí reálnými událostmi ze 70. let inspirovaný příběh hamburského sériového vraha...Read more »

Domácí skořicová zubní pasta

Suroviny: 2 lžič­ky jed­lé sody 1 lžič­ka mle­té sko­ři­ce 2 lžič­ky nesla­ze­né mine­rál­ní vody Postup: Smícháme všech­ny slož­ky tak, abychom zís­ka­li hlad­kou hmo­tu. Používáme úpl­ně stej­ně jako jiné zub­ní...Read more »

Komiks 149

Read more »