Deus Ex: Human Revolution

V roce 2000 spat­ři­la svět­lo svě­ta hra s pra­po­div­ným názvem „Deus Ex“, hra, na kte­rou po čase mno­zí „pamět­ní­ci“ vzpo­mí­na­jí se slzou v oku a ozna­ču­jí ji za to nej­lep­ší, co na poli...Read more »

Birds of Prey | Trailer | Reakce | Čekal jsem... větší blázinec?

Read more »

#2046: Usagi Yojimbo 32: Záhady

Usagi Yojimbo 32: Záhady (Usagi Yojimbo: Mysteries)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 159 až 165 série "Usagi Yojimbo" u Dark Horse. Souborně vyšlo v...Read more »

Warcraft cinematic jsou lepší než film! Medojed vypátral proč ho celý neanimovali jako cinematic!

Read more »

Může lektorka jógy sestrojit Dron?

Ležím se zavře­ný­ma oči­ma v polo­ze, jejíž název si jako obvykle nepa­ma­tu­ju. Najednou ucí­tím na svých nár­tech dotyk zpo­ce­ných bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povo­lí. Konečně! Jenže po chví­li jed­na...Read more »

Hezká pro mě

Když si muž vybe­re k sobě tu pra­vou, líbí se mu pořád. I když spo­lu s ním zestár­ne. Líbí se mu i ráno po pro­bu­ze­ní, líbí se mu, když doma pobí­há v poho­dl­ném domá­cím oble­če­ní...Read more »

Komiks 147

Read more »