Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (3 from Hell, novinky na Netflixu…)

3 from Hell (Rob Zombie, USA) – Po čtrnácti letech se Rob Zombie vrací ke své exploatační sérii o rodince Fireflyových, anti-hrdinech filmů Dům tisíce mrtvol a Vyvrženci pekla....Read more »

Chcete si postavit nový dům?

Sedněte na kolo a vyraž­te. My jsme to zku­si­li a z cyk­lo­vý­le­tu do Provence v již­ní Francii si při­vez­li inspi­ra­ci, kte­rou se nám poda­ři­lo během dvou let rea­li­zo­vat. Finanční strán­ku se nám poda­ři­lo...Read more »

Evoluce světelného meče část 2 | GTA San Andreas | KRITIKA KONTENTU!!

Read more »

Evoluce světelného meče část 1 - Hroty Algernona | KRITIKA KONTENTU

Read more »

Casino Royale - První Flemingův román na stříbrném plátně.

Kdo ví, kde bych se musel nalé­zat (či spí­še ukrý­vat), aby mě minul celý ten povyk oko­lo nové­ho Jamese Bonda. Mohl bych se sna­žit sebe­víc a namá­hat mozko­vé závi­ty až do...Read more »

Současný design je retro!

Pojem retroje ozna­če­ní pro něco minu­lé­ho a zanik­lé­ho. Je to vlast­ně coko­li, co už tu bylo. Proto retro může­me mít kaž­dý jiné. Ovšem dnes, se pod tím­to pojmem uzá­ko­ni­lo ozna­če­ní...Read more »

Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.

Adalbert Stifter, slav­ný rodák z Horní Plané (dří­ve Oberplan), kte­ré­ho však navzdo­ry tomu, že je při­rov­ná­ván k jakési obdo­bě rakous­ké Boženy Němcové, sko­ro nikdo u nás nezná. Škoda. Ačkoliv žil Stifter v 19. sto­le­tí,...Read more »

Komiks 146

Read more »