Vaření pro děti do jednoho roku

Po obdo­bí koje­ní pře­chá­ze­jí děti postup­ně na pev­nou stra­vu. Nebojte se zkou­šet růz­né suro­vi­ny již od šes­ti měsí­ců věku. Děti do jed­no­ho roku nepo­tře­bu­jí jíst maso kaž­dý den, pro­to...Read more »

#2042: Krysí královny 3: Démoni

Krysí královny 3: Démoni (Rat Queens 3: Demons)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vycházelo jako čísla 11 až 15 série "Rat Queens" a jako "Rat Queens Special:...Read more »

S31E01: The Winter of Our Monetized Content

První čes­ké titul­ky  pro 1. epi­zo­du 31. sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi.Read more »

Titulky k American Housewife S04E01 - The Minivan

Začala čtvrtá série a já vás u ní srdečně vítám. Katie s Gregem se rozhodli započít novou etapu života a zbavit se starého minivanu. Ale tato záležitost se odehrála...Read more »

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80%

Dokumentární film Olgy Sommerové (Magický hlas rebelky, Červená), věnovaný osobě a tvorbě Jiřího Suchého, je filmem divácky nesmírně vděčným, což dokládá i Divácká cena, jíž snímek obdržel od hlasujících...Read more »

Medojed hodnotí herce MARVEL hrdinů od NEJHORŠÍCH po NEJLEPŠÍ!

Read more »

Jednou skautem - navždy skautem

V úte­rý 1.října měl v Praze v kině Lucerna slav­nost­ní pre­mi­é­ru doku­men­tár­ní film Olgy Malířové Špátové Jednou skau­tem, navždy skau­tem. Slavnostní pre­mi­é­ry fil­mu se zúčast­ni­li tvůr­ci fil­mu v čele s reži­sér­kou Olgou Malířovou Špátovou,...Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 09

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 06

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 04

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 07

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 05

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 03

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 02

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 01

Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 08

Read more »

Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent

Jméno Jan Šimák je asi zná­mé kaž­dé­mu fot­ba­lo­vé­mu fanouš­ko­vi, kte­rý se již něja­ká léta zají­má o dění v čes­ké nej­vyš­ší sou­tě­ži a o kra­ján­ky půso­bí­cí v zahra­nič­ních sou­tě­žích. Jan Šimák pla­til za jeden z nej­vět­ších...Read more »