Kritiky.cz > 2019 > Září > 08

Seznamte se, Joe Black - Jednoho dne příjde Smrt.

Romantická, tro­chu tajem­ná podí­va­ná pro všech­ny obdi­vo­va­tel­ky (i obdi­vo­va­te­le) Brada Pitta. Vždy, když Brad nasa­dí naiv­ní výraz, plný nejis­to­ty a zmat­ku, buď­te si jis­ti, že prá­vě hra­je Smrt...Read more »

Tajemná místa pohanů – po stopách předků

Doba pra­vě­ku a rané­ho stře­do­vě­ku nás fas­ci­nu­je mimo jiné pro­to, že o ní pří­liš mno­ho neví­me a vět­ši­na infor­ma­cí tak zůstá­vá opře­de­na tajem­stvím. Pravěk a raný stře­do­věk tvo­ří nejdel­ší obdo­bí v ději­nách lid­stva. I z toho...Read more »

Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého

Také nále­ží­te k těm, kte­ří se při nej­růz­něj­ších obtí­žích chtě­jí vydat při­ro­ze­něj­ší ces­tou k uzdra­ve­ní? Kniha Melissy Corkhill je nepo­stra­da­tel­ným pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří tou­ží udě­lat něco pro své zdra­ví a záro­veň neza­tí­žit...Read more »

Medojed našel první diamant v životě a staví si důl!

Read more »

RECENZE: To Kapitola 2 | Kajin Life

{{unknown}}Read more »

RECENZE: To Kapitola 2 | Kajin Life

Read more »