Kritiky.cz > 2019 > Září > 05

TO Kapitola 2 | Recenze | Pennywise je zpět!

Read more »

Jaké budou plány SONY se Spider-Manem?! Zakončí všechny 3 ve filmu Spider-verse?

Read more »

Asertivita jako zlatá střední cesta

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li je...Read more »