Kritiky.cz > 2019 > Září > 03

Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

Na kni­hu pri­már­ně urče­nou pro mana­že­ry a vůd­ce lid­ských sku­pin se ráda podí­vám z jiné­ho úhlu pohle­du. Chceme-li v živo­tě dosáh­nout har­mo­nie a „tahu na bran­ku“, potře­bu­je­me podob­ně smýš­le­jí­cí lidi – se stej­ným...Read more »

Tohle tady ještě nebylo! Nejlepší komiksovka? | Reakce na Joker finalní trailer | Terminátor: DF

Read more »

Peníze nejsou všechno

Read more »