Kritiky.cz > 2019 > Září > 02

21 gramů - Čím, že se A. G. Iñárritu (REVENANT Zmrtvýchvstání) proslavil?

Už jsme moh­li vidět dob­ré fil­my, kde se dějo­vé linie růz­ně pro­tí­na­jí. Mohli jsme vidět fil­my, kde se začí­ná kon­cem a kon­čí začát­kem. Ba dokon­ce, a to je bohu­žel cel­kem nor­mál­ní,...Read more »

Parazit (Gisaengchung) – Recenze – 100%

Malé doporučení. Nic si o Parazitovi předem nezjišťujte a prostě na něj jděte do kina. Je vynikající a v mnoha ohledech překvapivý a čím méně o něm (a o jeho...Read more »

Medojed hraje poprvé Minecraft ve 29 letech!!? | Minecraft Part #1

Read more »

RECENZE – Cesta na sever

Autorka: Virginie GrimaldiováPřeklad: Šárka BelisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 280ISBN: 978-80-271-2044-4Anotace:Sedmatřicetiletá Anna, matka dvou dospívajících dcer, se hroutí pod tíhou práce a nesplacených dluhů. S dcerami se potkává...Read more »

Malá Ema - čtení pro prvňáčky

Hledáte pro své­ho prv­ňáč­ka báječ­né čte­ní? Máte rádi ilu­stra­ce Markéty Vydrové? Zuzana Barilová je autor­kou kni­hy Malá Ema, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook v edi­ci čte­ní pro prv­ňáč­ky. Read more »

Hollywood je místo práce i nesplněných snů

Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu doká­že pře­nést divá­ka do měs­ta fil­mo­vé­ho prů­mys­lu šede­sá­tých let lehce a bez zby­teč­ných řečí. Je to živé měs­to, kde jed­ni se sna­ží pro­střed­nic­tvím fil­mů nabí­zet...Read more »

#26 - Les Yeux Sans Visage (1960)

O tom, že jsou Francouzi v horo­ru dob­ří, jsme se už pře­svěd­či­li. „Les Yeux Sans Visage“ jsou dal­ší ukáz­kou toho, že fil­mař­ská vel­moc měla vždy co nabíd­nout.Read more »