Kritiky.cz > 2019 > Září > 01

Světlo ženy

Světlo ženy je obdi­vu­hod­ná kni­ha, kte­rá mě vel­mi doja­la pro své nad­ča­so­vé myš­len­ky, ale i pro­to, že je nejen plná všu­dypří­tom­né­ho smut­ku, ale i nikdy nehy­nou­cí nadě­je.  Jednoho dne se na...Read more »

Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti

Jóga res­to­ra­tiv­ní je jeden z úžas­ných způ­sobů, jak pří­jem­ně rela­xo­vat, osvě­žit mysl a výbor­ně redu­ko­vat stres. Na této józe je dob­ré, že je veli­ce las­ka­vá a při­jme prak­tic­ky koho­ko­liv, což už napo­ví­dá...Read more »

Novinky v kině! | ZÁŘÍ 2019

{{unknown}}Read more »

Novinky v kině! | ZÁŘÍ 2019

Read more »

Joker | Finální trailer | Reakce | Je to démon!

Read more »

JsemeŽrát přišel na stream a Medojed mu byl vděčný! Yoda ho pak potrollil!

Read more »

Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti

Každá žena chce být krás­ná, cítit se pro sebe a své oko­lí atrak­tiv­ní a žádou­cí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krás­nou pleť bez podráž­dě­ní, pupín­ků či jiných nedo­stat­ků. Ano, sly­ší­te dob­ře! Právě pleť...Read more »