Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 26

Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!

Suchá pokož­ka trá­pí dnes a den­ně mno­ho žen a dívek, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy. Určitě mi dáte za prav­du, že pokož­ka, kte­rá je vysu­še­ná, podráž­dě­ná a kte­rá se lou­pe roz­hod­ně není...Read more »

Přes prsty – Recenze – 20%

Linda (Petra Hřebíčková) je profesionální hráčka beach volejbalu, které táhne na čtyřicet, právě ji opustil partner a její mladší spoluhráčka a nejlepší kamarádka Pavla (Denisa Nesvačilová) navíc zvažuje otěhotnět...Read more »

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Nejnovější spo­i­ler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey pat­řit k tem­né stra­ně - bude z ní Sith? Vše se dozví­me 19.12.2019.Read more »

The Mandalorian | Trailer | Reakce | Star Wars z jiné perspektivy!

Read more »

Nejlepší komiksový film? | Dredd - Pokec - Medojed & Hanka

Read more »

Hubneme s bylinkami

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO už...Read more »

#25 - The Tingler (1959)

Říká vám něco jmé­no Vincent Price? Myslím, že kaž­dé­mu fanouš­ko­vi horo­rů je ale­spoň pově­do­mé. „The Tingler“ je prv­ním fil­mem, kde se s tou­to legen­dou v rám­ci seri­á­lu o 101 nej­lep­ších horo­rech setká­me.Read more »