Kritiky.cz > 2019 > Srpen > 08

Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)

První sní­mek z pěti­díl­né série fil­mů nato­če­ných vel­mi vol­ně na moti­vy romá­nu Anne a Serge Golonových vypra­vu­je o krás­né a odváž­né mar­ký­ze Angelice, kte­rá byla pro­vdá­na za nená­vi­dě­né­ho a poz­dě­ji vrouc­ně milo­va­né­ho hra­bě­te de...Read more »

#2022: DC komiksový komplet 68: Mezinárodní liga spravedlnosti, kniha druhá

DC komiksový komplet 68: Mezinárodní liga spravedlnosti, kniha druhá (Justice League International, Book Two)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 8 až 12 série "Justice...Read more »

Břečťan - úspěšný bojovník proti celulitidě

Listy břeč­ťa­nu pod­po­ru­jí odhle­ňo­vá­ní, odkaš­lává­ní, uvol­ňu­jí kře­če a uklid­ňu­jí. Při zevním pou­ži­tí jsou však skvě­lým pomoc­ní­kem půso­bí­cím pro­ti celu­li­ti­dě. A co všech­no bude­me potře­bo­vat? hrst čer­s­tvých lis­tů břeč­ťa­nu 3 dcl vody...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com