Podzim v České televizi - 13

Číst dál »

Podzim v České televizi - 12

Číst dál »

Podzim v České televizi - 07

Číst dál »

Podzim v České televizi - 04

Číst dál »

Podzim v České televizi - 06

Číst dál »

Podzim v České televizi - 11

Číst dál »

Podzim v České televizi - 05

Číst dál »

Podzim v České televizi - 09

Číst dál »

Podzim v České televizi - 08

Číst dál »

Podzim v České televizi - 10

Číst dál »

Podzim v České televizi - 02

Číst dál »

Podzim v České televizi - 03

Číst dál »

Podzim v České televizi - 01

Číst dál »

Podzim v České televizi

Blíží se pod­zim­ní tele­viz­ní sezó­na a tak Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 1.srpna fil­mo­vé a seri­á­lo­vé novin­ky.Číst dál »

Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda

Katarína Gillerová je nazý­vá­na slo­ven­skou Danielle Steelovou. Její romá­ny mají vždy zají­ma­vou záplet­ku. U novin­ky „Jestli mě uvě­říš“ tomu není jinak. Číst dál »

Reakce na The Boys - Takhle by vypadal skutečný svět superhrdinů!

Číst dál »

Nejvtipnější duo a animák? - Reakce na trailer Spies in Disguise

Číst dál »

Pampeliškový med se skořicí

Právě teď je to pra­vé a ide­ál­ní obdo­bí, kdy si do záso­by nava­řit pam­pe­liš­ko­vý med. Všude v trá­vě se na nás žlu­tě usmí­va­jí pam­pe­liš­ky a vola­jí po tom, abychom je utrh­ly a vhod­ným způ­so­bem...Číst dál »

Prince of Persia – klasika klasik

Je asi jen málo sta­rých DOSových her, kte­ré by se tak zapsa­ly do pově­do­mí hrá­čů dří­ve naro­ze­ných, jako je Prince of Persia. Obecně vza­to se sice vel­kým pís­mem do...Číst dál »

Co ze 4. fáze Marvelu bude skvělé a co hrozné?

Číst dál »

#2021: Nejmocnější hrdinové Marvelu 77: Venom (Flash Thompson)

Nejmocnější hrdinové Marvelu 77: Venom (Flash Thompson)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 a 31 až 35 druhé série "Venom" a jako...Číst dál »

Co má štěně nejradši?

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů,...Číst dál »

Cestující

Na kni­hu „Cestující“ jsem byla moc zvě­da­vá, neboť zahr­nu­je auten­tic­ké zážit­ky tři­a­dva­ce­ti­le­té­ho auto­ra Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vzni­kal ten­to typo­skript romá­nu, byl pro svůj židov­ský původ již...Číst dál »

Titulky k Suits S09E01 - Everything’s Changed

Později, ale přece. Nevěděli jsme, jestli vůbec budeme dělat titulky k Suits, první díl trval dlouho, ale nakonec se to podařilo. Pokusíme se další udělat dříve, abyste nemuseli čekat...Číst dál »

Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!

Podzimní móda je plná barev, hře­ji­vých odstí­nů, měkouč­kých stři­hů a chy­bět nesmí ani ple­te­né šaty, kte­ré beze­spo­ru pat­ří mezi nej­vět­ší tren­dy pod­zim­ní­ho obdo­bí. Možná už je máte doma, mož­ná jste...Číst dál »

Donucen ke spánku 2

Číst dál »