Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 22

Marvel a Fáze 4 | Co všechno nás v roce 2020 a 2021 čeká?

Read more »

Equilibrium - Další důkaz, že bez citů to nejde…

Ne, oprav­du nejde o dal­ší naiv­ní roman­tic­kou kome­dii (i když něko­li­ka sen­ti­men­tál­ních oka­mži­ků se dočká­te), nao­pak Equilibrium je tem­ný sci-fi thiller. A to ne leda­ja­ký, ale oprav­du vyni­ka­jí­cí…Read more »

Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo

Americká krá­sa je ame­ric­ký a krás­ný film. Jeden z těch fil­mů, na kte­rý se může­te kou­kat dva­krát, tři­krát a bude se vám líbit pořád stej­ně. Už na začát­ku vám totiž řek­nou, jak...Read more »

Jak moc byl překvapivý zvrat s Mysteriem?! Spiderman ultimátum od Sony!

Read more »

Česká komedie Přes prsty vstupuje koncem Srpna do kin

Romantická kome­die Přes prs­ty se obje­ví v čes­kých kinech již 29. Srpna 2019 Příběh fil­mu Přes prs­ty se ode­hrá­vá na beach volej­ba­lo­vých hřiš­tích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková)...Read more »

Oficiální vzkaz Agraelovi od Medojeda!!!

Read more »

CLP do hry FIFA 19 - 1,02

Před něko­li­ka dny vyšel prv­ní patch CLP do hry FIFA 19 (Česká fot­ba­lo­vá liga do hry Fifa 19). Stahujte nej­ak­tu­ál­něj­ší ver­ze: Mirror: https://uloz.to/!4QRXRHWzVe7W/clp1-02-fbmod a https://frostytoolsuitedev.gitlab.io/downloads.html Návod na insta­la­ci: Facebookové strán­ky...Read more »

#2016: Nejmocnější hrdinové Marvelu 76: Excalibur

Nejmocnější hrdinové Marvelu 76: ExcaliburVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Excalibur" a jako "Excalibur Special" v nakladatelství Marvel....Read more »

#20 - Putovala jsem se Zombií (1943)

V názvu se vysky­tu­je zom­bie a v pří­bě­hu také, ale ješ­tě nám chy­bí ten posled­ní krok, abychom zom­bie chá­pa­li jako mon­strum, kte­ré se sna­ží sežrat lid­ský mozek. Film o voo­doo a o závis­los­tech, o ovlá­da­ných...Read more »