Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 21

Star Trek: Picard

Další seri­ál se svě­ta Star Trek má nový trai­ler. Picard, kapi­tán lodi Enterprise, je v důcho­du, ale pro­ží­vá nová dob­ro­druž­sví. V roli slav­né­ho kapi­tá­na se vra­cí Patrick Stewart a obje­ví se i jeho...Read more »

Westworld - 3. sezóna

Nejnovější trai­ler nám při­ná­ší mno­ho nových zábě­rů. Jedním z nich je i „Nacistické Německo“, zřej­mě dal­ší park s robo­ty. Hlavní roli si zopa­ku­je čtve­ři­ce Jeffrey Wright, Evan Rachel Wood,Thandie Newton a Tessa Thompson....Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?

V romá­nu Vinnetou se Shatterhand sezná­mil s puš­ka­řem Henrym, když se vystě­ho­val do St. Louis: „Neutěšené pomě­ry ve vlas­ti a řekl bych vro­ze­ná tou­ha po činech mne hna­ly přes oce­án do Spojených stá­tů.“[7] Potomstvo musí být...Read more »

Pozdrav z Itálie - edice Srdcovky, to pravé letní čtení

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh s čer­ve­ným ferra­ri a ces­tou po Evropě? Máte rádi rych­lá auta? Další kni­ha z Edice Srdcovky s názvem Pozdrav z Itálie je román o  lás­ce, ces­to­vá­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta, vás ihned...Read more »

3 zajímavosti o české klasice: Co jste možná netušili o muzikálu Noc na Karlštejně?

Lásko má, já stů­ňu… Ústřední melo­die z fil­mu reži­sé­ra Zdeňka Podskalského st. se vry­la pod kůži něko­li­ka gene­ra­cím a i dnes se na sní­mek z roku 1973 rádi podí­vá­me. Hvězdné obsa­ze­ní v čele s Högerem,...Read more »

5 blízkovýchodních filmů, které musíte vidět

Syrská nevěs­ta Snímek popi­su­je kru­tou rea­li­tu blíz­ko­vý­chod­ní­ho kon­flik­tu, kdy zůstá­va­jí někte­rá roz­hod­nu­tí na celý život. Nevěsta Mona žije v drúz­ské ves­ni­ci na Golanských výši­nách neda­le­ko izraelsko-syrské hra­ni­ce. Za muže si...Read more »

Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E07 - Episode #1.7

Dnešní díl se točí kolem soudu s Remigiem, který byl v minulém díle zatčen za vraždu. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Stahujte z webu Nextweek.czRead more »