Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 11

IVAN POKORNÝ, režisér

Zkušený reži­sér s roz­sa­hem od diva­dla po film se naro­dil v roce 1952. V roce 1975 absol­vo­val stu­di­um herec­tví na praž­ské DAMU a divá­ci jej moh­li vidět v men­ších rolích v mno­ha stá­le oce­ňo­va­ných fil­mech (např. Amadeus,...Read more »

IVA PROCHÁZKOVÁ, scénáristka

Renomovaná spi­so­va­tel­ka pře­vá­že­ně knih pro děti a mlá­dež se naro­di­la v roce 1953 v rodi­ně spi­so­va­te­le Jana Procházky. V roce 1972 matu­ro­va­la na gym­ná­ziu, z poli­tic­kých důvo­dů však nemoh­la nepo­kra­čo­vat v dal­ším stu­diu. Pracovala tak...Read more »

Uzly a pomeranče

Třídílný záznam z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce, kte­rá pro­běh­la ve stře­du 26. červ­na 2019 od 14:00.Read more »

Uzly a pomeranče - 03

Read more »

Uzly a pomeranče - 02

Read more »

Uzly a pomeranče - 01

Read more »

Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář

V půvab­ném pod­hůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mlad­ší sestrou. Po smr­ti mat­ky se stá­vá pro své nej­bliž­ší vel­kou opo­rou a musí upřed­nost­nit povin­nos­ti před vlast­ní­mi sny...Read more »

Kořist (Crawl) – Recenze – 50%

Floridu sužuje obří hurikán a pětadvacetileté Haley (Kaya Scodelario) ani její sestře nebere jejich otec (Barry Pepper) telefon. Haley se za ním proto vydává do jeho bytu v již...Read more »

#2012: Nejmocnější hrdinové Marvelu 75: New Warriors

Nejmocnější hrdinové Marvelu 75: New WarriorsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 411 a 412 série "Thor" a jako čísla 1 až 6...Read more »