Poškození laku nemusí znamenat nákladnou návštěvu lakovny. Opravíte ho i sami

Že naše auto nezů­sta­ne osl­ni­vě krás­né a bez škrá­ban­ců věč­ně, to je bohu­žel rea­li­ta dneš­ních dnů. Ne kaž­dý škrá­ba­nec však vyža­du­je náklad­nou návště­vu lakov­ny. Některé se dají poho­dl­ně odstra­nit doma,...Číst dál »

Late Night – Recenze – 20%

Tvrdá a arogantní Katherine (Emma Thompson) je úspěšnou moderátorkou televizní talk show Late Night, již před mnoha lety sama založila, leč které dlouhodobě klesá sledovanost a úroveň vtipů. Když...Číst dál »

Máte na nohou otlaky? Tyto 4 domácí recepty vám pomůžou!

Otlaky nemá nikdo rád. Jsou boles­ti­vé a chůze i v těch nej­po­ho­dl­něj­ších botách je hoto­vé utr­pe­ní. Máme pro vás ale 4 domá­cí recep­ty, kte­ré vás toho­to pro­blé­mu zba­ví. 1. Česnek Má anti­bak­te­ri­ál­ní účin­ky...Číst dál »

Potitulkové scény vysvětleny a naše očekávání! - Spoilertalk Far From Home!

Číst dál »

Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E06 - Episode #1.6

Dnes se podíváme na pokračující debatu. Jedna událost však způsobí, že bude opět přerušena. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Číst dál »

Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Po vel­kém úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek a vel­kém množ­ství dopi­sů, v nichž návštěv­ní­ci pro­si­li o opě­tov­né uve­de­ní may­o­vek na plát­na kin, roz­hod­lo vede­ní Československého fil­mu o novém zakou­pe­ní autor­ských práv a mono­po­lu na čty­ři nej­lep­ší...Číst dál »

Kdo je američan z konce 3. série? - Stranger Things Spilertalk #2

Číst dál »

Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

V polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let se vede­ní Československého stát­ní­ho fil­mu roz­hod­lo pro­dlou­žit mono­pol na pro­mí­tá­ní základ­ní pěti­ce fil­mů: Poklad na Stříbrném jeze­ře, Vinnetou, Vinnetou - Rudý gentle­man, Old Shatterhand a Vinnetou - Poslední výstřel. Protože v té...Číst dál »

Komiks 121

Číst dál »