Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 10

Late Night – Recenze – 20%

Tvrdá a arogantní Katherine (Emma Thompson) je úspěšnou moderátorkou televizní talk show Late Night, již před mnoha lety sama založila, leč které dlouhodobě klesá sledovanost a úroveň vtipů. Když...Read more »

Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E06 - Episode #1.6

Dnes se podíváme na pokračující debatu. Jedna událost však způsobí, že bude opět přerušena. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Stahujte z webu Nextweek.czRead more »

Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995

Po vel­kém úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek a vel­kém množ­ství dopi­sů, v nichž návštěv­ní­ci pro­si­li o opě­tov­né uve­de­ní may­o­vek na plát­na kin, roz­hod­lo vede­ní Československého fil­mu o novém zakou­pe­ní autor­ských práv a mono­po­lu na čty­ři nej­lep­ší...Read more »

Mayovky v československých kinech v letech 1976-1982

V polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let se vede­ní Československého stát­ní­ho fil­mu roz­hod­lo pro­dlou­žit mono­pol na pro­mí­tá­ní základ­ní pěti­ce fil­mů: Poklad na Stříbrném jeze­ře, Vinnetou, Vinnetou - Rudý gentle­man, Old Shatterhand a Vinnetou - Poslední výstřel. Protože v té...Read more »

Komiks 121

Read more »