Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 09

Lze rozmotat Provaz lží?

Horký srp­no­vý den roku 1982. Idylická osa­da na sever od New Yorku, kte­rá je obklo­pe­na hora­mi, skal­na­tý­mi úte­sy a prů­zrač­ný­mi ledov­co­vý­mi jeze­ry. Právě zde se ode­hra­je straš­li­vý a nesmy­sl­ný zlo­čin. Víme,...Read more »

Mysterio nejlepší záporák? Elementálové? Mysteriovy Ilzue! - SpoilerTalk #2 - Fíla, Já a Medojed

Read more »

RECENZE: Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home | Kajin Life

Zdravím lidi, dnešní video je recenze na další "márvelovu" Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home Budu moc ráda, když navštívíte tuto stránku na Facebooku - Pro...Read more »

RECENZE: Spider-Man: Daleko od domova / Far from Home | Kajin Life

Read more »

Stranger Things | 3. série | Láska na třetí pohled! | + Spoilery

Read more »

Mayovky v československých kinech v letech 1964-1974

Poznámka k níže uvá­dě­ným datům: Filmy, kte­ré již byly při­pra­ve­né k dis­tri­buci a před­po­klá­da­la se u nich dob­rá návštěv­nost, se obvykle zača­ly pro­mí­tat o něko­lik dnů až týd­nů dří­ve, než se měla usku­teč­nit celo­stát­ní pre­mi­é­ra....Read more »

Recenze a SpoilerTalk Stranger Things 3.řada - To nejlepší? - Fíla, Já a Medojed

Read more »

Filmové mayovky v československých kinech

Bývalá šede­sá­tá léta zna­me­na­la v Československu pod­stat­ný roz­voj kine­ma­to­gra­fie. Od polo­vi­ny šede­sá­tých let se sta­vě­la nová vel­ko­ka­pa­cit­ní kina 70 mm for­má­tu, do nichž se dostá­va­ly pře­váž­ně dob­ro­druž­né fil­my, wes­ter­ny a fil­my...Read more »

#2011: Modrá Crew 11: Hrobař 1 a 2

Modrá Crew 11: Hrobař 1 a 2Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 116 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Xavier Dorison, Ralph MeyerKresba: Ralph MeyerMám rád...Read more »

Jarní únava 2

Read more »