Kritiky.cz > 2019 > Červenec > 02

Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!

Neexistuje snad typič­těj­ší obuv pro ženy, než­li prá­vě dám­ské lodič­ky. Tahle domé­na pat­ří pou­ze nám - ženám, o tom nemu­sí být spo­ru. I když poča­sí panu­jí­cí za okny není v posled­ních dnech...Read more »

Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze – 40%

Režisér Jim Jarmusch, jeden z nejznámějších představitelů amerického nezávislého filmu, napsal a natočil zombie hororovou komedii, což může znít jako komerční žánr, leč výsledek je asi stejně komerční, jako když...Read more »

MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to rok sle­du­je­me motor­ky, jak závo­dí po závod­ních okru­zích a to vč. Brna. Jednou z mála mož­nos­tí, jak si závod­ní motor­ky užít ve svém obý­vá­ků (kon­zo­li nebo PC)...Read more »

Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!

„Cíl není jenom mís­to, kam chce­me dojít. Cílem je i samot­ná ces­ta k němu. Tato pouč­ka mi pomá­há hlav­ně ve chví­li, kdy si uvě­do­mím, že jsem na ni zapo­mně­la. Někdy věnu­ji...Read more »

Velká chyba s vůní ústřic a moře: Doggerland vás uchvátí

Jsem si jis­tá, že s Karen Eikenovou si bude­te rozu­mět. Hned zkra­je vás vez­me na oustřič­ky, celo­ná­rod­ní osla­vu prv­ních sych­ra­vých dnů pod­zi­mu s vůní ústřic, česne­ku, piva a vína. Svátek, kdy celá...Read more »

#2009: Psychologie: Komiksový úvod

Psychologie: Komiksový úvod (Psychology: The Comic Book Introduction)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Psychology: The Comic Book Introduction" v roce 2017. České vydání má...Read more »

Život je hledání

Read more »