Titulky k Orange Is the New Black S07E01 - Beginning of the End

Po dlouhém čekání je tu konečně sedmá série seriálu Orange Is the New Black. Piper je venku z vězení a snaží se přežít v obyčejném světě, nemá to ale...Read more »

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%

Konečně máme v kinech pořád­nou let­ní pop­cor­no­vou zába­vu, kte­rou nám při­ná­ší reži­sér David Leitch. Rovnou s kli­dem můžu pro­zra­dit, že ten­to spin-off Rychle a zbě­si­le je zába­va. Tedy pokud máte rádi spous­tu...Read more »

RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!

Za dob komu­nis­mu nešlo mno­ho ame­ric­kých fil­mů do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce, a tak mno­ho fil­mů, bohu­žel, si fil­mo­ví fanouš­ci musí zopa­ko­vat o mno­ho let poz­dě­ji na VHS, DVD a pří­pad­ně na blu-ray. Jedním...Read more »

Nejvíc šílený věci kdo kdy postavil z LEGA!!

Read more »

Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka.

Narodil se ve Vizovicích, vystu­do­val JAMU  a v roce 1972 spo­luza­lo­žil Divadlo Husa na pro­váz­ku a po revo­lu­ci si zalo­žil své diva­dlo Divadlo Bolka Polívky. Byl 2x žena­tý a momen­tál­ně je jeho part­ner­kou...Read more »

Věci co musí každý Marvel fanoušek mít doma!

Read more »

Komiks 127

Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla ta...Read more »

NHL 20 Beta

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to lze na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na ochut­nat, co nám bude v září při­ná­šet nová NHL - NHL 20.Read more »

Nejlepší a nejočekávanější seriály letos?

Read more »

Co je bekovka Newsboy?

Je to klo­bouk s kšil­tem šitý z osmi klí­no­vi­tých kusů lát­ky, kte­ré upro­střed jsou spo­je­ny knof­lí­kem. Knoflík je nezbyt­ným ele­men­tem. Kšilt je krát­ký a zakři­ve­ný, je při­šit nebo se při­pí­ná patent­kou. Newsboy...Read more »

Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!

Zvířecí vzo­ry jako tako­vé se obec­ně těší vel­ké popu­la­ri­tě, přes­to bych v dneš­ním člán­ku chtě­la zmí­nit kon­krét­ně jeden, kte­rý doko­na­le ovlád­ne pře­chod mezi pod­zi­mem a zimou: kro­ko­dý­lí kůže! Ten se totiž...Read more »

STDs

Read more »

Je mi fajn s. r. o.

Read more »

#2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců

Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně...Read more »

O sandálech a o ponožkách v nich

Mezi nejčastější stereotypy, které Češi rádi o sobě říkají a navzájem se jimi baví, jsou ponožky v sandálech. Konkurovat jim může snad jen obligátní půlitr točeného piva plzeňského typu...Read more »

Nabarvené ptáče | Trailer | Reakce | Český film, který mě dostane do kina!

Read more »

Titulky k The InBetween S01E07 - Let Me in Your Window

Do seriálu nám zavítala herečka **Molly C. Quinn** (Castleova dcera Alexis), jako barmanka Andrea na záskok v Cassieině práci. No, řeknu vám, že už se mi taky párkrát stalo,...Read more »

Zdeněk Srstka

Zdeněk Srstka (* 26. září 1935 Praha – 29. čer­ven­ce 2019[1]) byl čes­ký sportovec-vzpěrač, herec, kaska­dér a mode­rá­tor. V roce 2010 byl při­jat do Síně slá­vy Českého sva­zu vzpí­rá­ní.Read more »

RECENZE – Mami, přidej!

Autorka: Barbora VajsejtlováNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 360ISBN: 9788026714552... aneb Jak se (ne)stát super matkou... Anotace:Je jí skoro čtyřicet, má dvě děti, lehkou nadváhu, práci, kterou nenávidí, a pocit, že...Read more »

#21 - Ďábelské ženy (1955)

Ještě před prv­ním hit­chcocko­vým fil­mem, s nímž se zapsal do dějin horo­ru, tu máme film, kte­rý si zaslou­ží být mezi těmi nej­lep­ší­mi stej­ně dob­ře jako Mistrovy fil­my.Read more »

Lví král (2019) | Recenze | Reimaginace nejoblíbenějšího animáku!

Read more »

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - V čem spočívalo tajemství henryovky?

Tajemství henry­ov­ky spo­čí­va­lo v kon­struk­ci a toto tajem­ství Karel May úzkost­li­vě chrá­nil. „Měl jsem henry­ov­ku s 25 kul­ka­mi v paž­bě,“ zní nej­star­ší zná­má ver­ze. Později May ve svých kni­hách stá­le hovo­ří o puš­ce s krát­kou hlav­ní a s kulo­vi­tým...Read more »

Zombieland 2: Rána jistoty | Trailer | Reakce | Zombie nášup po 10 letech!

Read more »

Slunovrat (Midsommar) – Recenze – 70%

Slunovrat je druhým filmem talentovaného amerického režiséra a scenáristy Ariho Astera, jenž debutoval loni se snímkem Děsivé dědictví. A stejně jako u Děsivého dědictví i zde platí, že ačkoli...Read more »

JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.

V dneš­ním hek­tic­kém svě­tě plné­ho stre­su se naše děti sna­ží co nej­lé­pe zori­en­to­vat, usi­lu­jí o špet­ku pocho­pe­ní a chtě­jí být svým oko­lím za kaž­dou cenu při­ja­ti, a pro­to se až nezdra­vě při­způ­so­bu­jí...Read more »