Kritiky.cz > 2019 > Červen > 24

Mezi láskou a povinností

Kestrel svo­li­la ke sňat­ku s korun­ním prin­cem. Díky tomuhle roz­hod­nu­tí zajis­ti­la herran­ské­mu lidu svo­bo­du a auto­no­mii. Sama sa však ocit­la ve zla­té kle­ci císař­ské­ho palá­ca. Rozhodla se ale, že své nové...Read more »

Nejlepší serial všech dob?! Chernobyl názor!

Read more »

PAUZA! Ale...

Read more »

Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky

Příběh stár­nou­cí­ho zvě­ro­lé­ka­ře Jana, kte­rý si najed­nou uvě­do­mí, že mu do živo­ta mlu­ví jeho žena víc, než si to vlast­ně pře­je, je pro duši i mysl nená­roč­nou podí­va­nou. Od počát­ku...Read more »

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

Východoslovenské Košice žily letos pře­de­vším Mistrovstvím svě­ta v led­ním hoke­ji. Základnu si na zdej­ším zim­ním sta­di­o­nu zří­dil mimo jiné slo­ven­ský repre­zen­tač­ní výběr, aby potě­šil domá­cí fanouš­ky také mimo hlav­ní měs­to....Read more »

#2005: Stranger Things 1: Druhá strana

Stranger Things 1: Druhá strana (Stranger Things: The Other Side)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Souborně vyšel komiks poprvé v roce 2019. České vydání má 96 stran a prodává se...Read more »

#16 - Černá kočka (1934)

Film pod­le Edgara Allana Poea, kte­rý je ori­gi­ná­lu věr­ný asi jako ame­ric­ké spek­ták­ly his­to­ric­kým fak­tům. Ale nic to nemě­ní na tom, že se jed­ná o film, kde se popr­vé setká­va­jí...Read more »

Zombik – 93

Read more »