Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka

Máme začá­tek osm­de­sá­tých let, zdán­li­vě nezni­či­tel­ný komu­nis­mus je prá­vě v posled­ním dese­ti­le­tí své exis­ten­ce, ale pra­nic tomu nena­svěd­ču­je. Džíny nosí jen ti, co sehna­li bony a honem s nimi utí­ka­li do Tuzexu,...Číst dál »

Mocní na dovolené. Trump vyrazil na golf, Putin loví štiky na Sibiři

Po Putinovi se na dovo­le­nou vydal i jeho ame­ric­ký pro­těj­šek Trump. Stráví ji v gol­fo­vém klu­bu. Americký pre­zi­dent Donald Trump v pátek opus­til Bílý dům a zahá­jil 17denní dovo­le­nou, kte­rou jeho úřad ozna­čil...Číst dál »

Titulky k Mary Kills People S03E05 - Wolf, Meet Henhouse

Francis přivede do hospice slíbeného pacienta. Ben se snaží dokázat, že Francis zabíjí své pacienty. Jess řeší problém s Naomi. Des chce s Lucy prožít zbytek života, který jí...Číst dál »

Neviditelné (Les Invisibles) 2018

Neviditelné jsou jedním z těch nenápadných filmů, které se vám dokážou zarýt hluboko pod kůži. Film se zaměřuje na jakýsi denní stacionář pro ženy bez přístřeší. Katalyzátorem děje je...Číst dál »

Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy

Dnešní svět na nás naklá­dá vyso­ké náro­ky. Musíme být výkon­ní, neú­nav­ní, rych­lí a zvlád­nout tolik věcí, jak v prá­ci, tak v běž­ném živo­tě, že občas už toho máme dost a chyt­ne­me něja­ký bacil...Číst dál »

Frustrados Afganistán sugirió Trump despidió al comandante

Presidente Donald Trump tie­ne dudas acer­ca de los acon­te­ci­mi­en­tos en Afganistán, que el ejé­r­ci­to de Estados Unidos que inten­tan ase­gu­rar duran­te 16 años, y la adop­ci­ón de la nue­va...Číst dál »

Meduňkový sirup na spaní

Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5 lit­rů vody 10 g kyse­li­ny citró­no­vé 200 g meduň­ko­vé...Číst dál »

VIDEO: Bojovník MMA dostal průjem a pokadil se během zápasu! Nic hnusnějšího dnes neuvidíte!

Víte jak se říká, že bys­te s plným bři­chem nemě­li jít pla­vat? Tak to samé by se dalo logic­ky říci i o drs­ných bit­kách či zápa­sech v rin­gu. O tom se ostat­ně vel­mi nešťast­ně (a smradla­vě)...Číst dál »

Zombik – 90

Číst dál »