Obědvali v restauraci, zatímco si jejich syn hrál. Kdyby se ve správném okamžiku nepodíval, nikdy víc by svého milovaného syna neuviděli.

Takové situ­a­ce se bojí všich­ni rodi­če! Za bílé­ho dne před něko­li­ka svěd­ky došlo k úno­su. Může se zdát že máme všech­no pod kon­t­ro­lou, ve sku­teč­nos­ti ale sta­čí chvil­ka nepo­zor­nos­ti a tragé­die...Číst dál »

Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway

Důchodce Ben Whittaker se v důcho­du tro­chu nudí, a tak se roz­hod­ne zúčast­nit kon­kur­zu na stá­žis­ty ve fir­mě, kte­rá se zabý­vá inter­ne­to­vých obcho­dem. Firma je plná mla­dých lidí, kte­ří to s počí­ta­čem...Číst dál »

Velký letecký podvod: Jak mohou několika set tunová letadla létat? Nemohou!

Taky jste už pře­mýš­le­li nad tím, jak může leta­dlo, kte­ré váží stov­ky tun létat? Tato otáz­ka trá­pí alter­na­tiv­ní věd­ce už desít­ky let. Mainstreamová věda nám sice říká něco o záko­nech...Číst dál »

Zvenku to vypadá jako obyčejná jeskyně, uvnitř se však nachází celé městečko!

Když bere­me v úva­hu fakt, že naše pla­ne­ta je obrov­ská, vůbec nás nepře­kva­pu­je, že lidé hle­da­jí stá­le nové a nové způ­so­by, jak ji obý­vat. Zvířata se drží svých instink­tů, lid­ská vyna­lé­za­vost...Číst dál »

Neřešte už nikdy slabou baterku v telefonu. Stačí vypnout jednu aplikaci a telefon vám vydrží mnohem déle!

Problémy se sla­bou bater­kou řeší všich­ni kaž­dý den. I přes to, že jde­me do prá­ce ráno se sto­pro­cent­ně nabi­tou bate­rií v tele­fo­nu, něko­mu nevy­dr­ží bater­ka po pár tele­fo­ná­tech ani do obě­da. Při tro­še...Číst dál »

Lékařská psychologie v praxi

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah...Číst dál »

Terapeutická komunita

Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro...Číst dál »

Johanka z Arku

Strhující příběh přátelství, odvahy, přesvědčení, víry i zrady vychází tentokrát v oblíbeném komiksovém zpracování. Johanka z Arku byla obdařena věšteckými vizemi, jež ji nabádaly k osvobození Francie od anglických...Číst dál »

Ali Baba a 40 loupežníků

Ali Baba je chudý, skromný, upřímný a těžce pracující řidič motorové rikši, jehož život má k dokonalosti daleko. Podivnou shodou náhod se dostane do potyčky s gangem čtyřiceti loupežníků...Číst dál »

Terénní krizová práce

Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se systémem krizové pomoci. Autorský kolektiv čerpající z bohatých praktických zkušeností osvětluje především...Číst dál »

Templářská relikvie

Svatý grál v rukou novodobých nacistů může změnit osud celého lidstva... Když je příslušník speciálních sil Finn McGuire vyslán do Sýrie, zjistí, že je polapen v síti smrtelného nebezpečí....Číst dál »

Tajemství krásy celebrit

My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří všechny tyto lidi kolem sebe...Číst dál »

Komiks 114

Číst dál »