Poslední večery na Zemi (Long Day´s Journey Into Night) – Recenze – 80%

Už pozoruhodný debut čínského režiséra Gana Biho s názvem Kaili Blues byl docela silnou intelektuální kávou a uměleckou potravou pro náročné diváky. Melancholickou a elipticky vyprávěnou meditaci o cykličnosti času...Číst dál »

Tohle jste ještě neviděli! Fíla donutil Medojeda si oblíct cosplay Harley Quinn!

Číst dál »

X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí

Restart mutan­tí série v roce 2011 fil­mem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvo­lal nad­še­ní a bylo cel­kem jas­né, že po tako­vém úspě­chu se jed­ním fil­mem oprav­du neskon­čí. First Class navíc při­šla po dvou vel­kých zkla­má­ních,...Číst dál »

„Jaký nádherný svět“. Toto video jistě rozjasní váš den!

Toto jsou vaše dvě nej­lep­ší minu­ty, kte­ré dnes strá­ví­te. Toto úžas­né video zob­ra­zu­je nád­her­ně naši pla­ne­tu! Komentuje David Attenborough z BBC. Toto nád­her­né video nás zave­de oko­lo svě­ta, abychom vidě­li...Číst dál »

Trump vs. Huawei! Huawei má vážný problém! Jaké telefony jsou dnes top? Medojed & Fíla

Číst dál »

8 nejčastějších chyb v oblékání mužů

Stejně pocho­pi­tel­né, jako že muži nejsou váš­ni­vý­mi fanouš­ky seri­á­lu Sexu ve měs­tě, je i sku­teč­nost, že módu nebe­rou tak váž­ně jako my ženy. Přesto v oblé­ká­ní exis­tu­jí základ­ní pra­vi­dla, kte­rých by...Číst dál »

Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?

Možná by byli šťast­něj­ší, mož­ná ne. Ale co když se takhle naro­dí jedi­ný chla­pec? Co když se naro­dí jako zvlášt­ní ano­má­lie ve svě­tě, kde všich­ni žijí a umí­ra­jí pod­le oby­čej­ných...Číst dál »

#1996: Pelé: Král fotbalu - 60 %

Pelé: Král fotbalu (Pelé: The King of Soccer)Vydalo nakladatelství XYZ v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Pelé: The King of Soccer" v roce 2017. Vydání má 144...Číst dál »

Muž, který už nikdy nebude spát vedle mě

„Dívám se na muže spícího vedle mě, který od zítřka navždycky bude mým bývalým manželem a pravděpodobně už nikdy nebude usínat po mém boku…” Příběh začíná během poslední noci...Číst dál »

#14 - Island of Lost Souls

H. G. Wells je jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších auto­rů sci-fi a horo­ru, kte­rý tvo­řil na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Jeho pří­běhy jsou zfil­mo­vá­vá­ny poměr­ně čas­to. Ostrov dok­to­ra Moreaua je jed­ním z nich. A hned prv­ní ame­ric­ké...Číst dál »

Zombik – 89

Číst dál »