Psí poslání 2 (A Dog´s Journey) – Recenze – 60%

U amerického rodinného filmu Psí poslání z roku 2017 si zřejmě pobrečelo tolik diváků, že padlo rozhodnutí natočit i jeho pokračování, které je stejně jako jeho předchůdce adaptací románu spisovatele...Číst dál »

Konec RAKOVINY? Vědci objevili ovoce, které ji zabije za pár dní!

Zní to nesku­teč­ně až pohád­ko­vě, ale tato zprá­va se šíří jako lavi­na po celém svě­tě. Aby také ne, vždyť rako­vi­na je hroz­ba lid­stva. Jestli je infor­ma­ce prav­di­vá, mili­o­ny lidí, kte­ří...Číst dál »

X-Men: První třída - když čtvrtý díl přebere nový režisér (Matthew Vaughn)

Žádná akč­ní řež­ba. Žádné hloupé dia­lo­gy sesmo­le­né někde na kole­ni a napsa­né na umaš­tě­ný papír. Matthew Vaughn se pus­til do zfil­mo­vá­ní popu­lár­ní­ho „mar­ve­lác­ké­ho“ komik­su a stvo­řil bez­po­chy­by ten nej­lep­ší díl. Po tra­gic­kém...Číst dál »

Jak poznat skvělé režiséry a herce?

Číst dál »

X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film

Filmy X-Men a X2 pat­ří k vrcho­lům fil­mo­vých adap­ta­cí comic­sů, čemuž kro­mě vyni­ka­jí­cí­ho scé­ná­ře a obsa­ze­ní napo­mohl i zku­še­ný reži­sér Bryan Singer. Jenže ten­to chla­pík odmí­tl pra­co­vat na dílu tře­tím, pro­to­že se mu...Číst dál »

RECENZE – NASLADKO – zdravě, moderně, snadno

Autorka: Tereza ObermajerováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání: 2019Počet stran: 110ISBN: 978-80-7546-206-0Anotace:Na sladké se dá jít zdravě a tato kuchařka je toho důkazem. Kombinuje raw, veganský a bezlepkový i klasický...Číst dál »

X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.

Jsou mezi námi. Jsou všu­de. Nikdy neví­te, kdo všech­no mezi ně může pat­řit. Může to být Váš strýc, Vaše podi­vín­ská tetič­ka, Váš mlad­ší bra­tr, Váš star­ší bra­tr, Vaše pří­tel­ky­ně,...Číst dál »

Všichni Marvel komiksový hrdinové seřazeni, od nejslabších po nejsilnější!

Číst dál »

#1995: DC komiksový komplet 64: Superman a Legie superhrdinů - 30 %

DC komiksový komplet 64: Superman a Legie superhrdinů (Superman and the Legion of Super-Heroes)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 858 až 863 série "Action...Číst dál »

Malba v čínském stylu

Prvky čínské malby jsou založeny na jednoduchém použití štětce, tahu ruky a způsobu namočení štětce do barvy. Kniha obsahuje rady, jak spojit myšlenku, ruku a malířský nástroj v nejpřirozenější...Číst dál »

Byla to zábavná hra dokud had neudělal tohle! Vzali si chlapci ponaučení?

Malí klu­ci v Africe se baví veli­ce hazard­ní hrou. V měl­ké řece trá­pí hada, veli­ce se při tom baví. Had však nemá ner­vy z oce­li. Brzy ho tato klu­kov­ská legra­ce pře­stá­vá bavit a udě­lá...Číst dál »

Jak poznat epilepsii - Co ji způsobuje, symptomy, spouštěče

Epilepsie je chro­nic­ká poru­cha, kte­rá způ­so­bu­je nepro­vo­ko­va­né opa­ko­va­né záchva­ty. Záchvat je náh­lá spous­ta elek­tric­kých akti­vit v moz­ku. Existují dva hlav­ní typy záchva­tů. Generalizované záchva­ty mají vliv na celý mozek. Ohniskové...Číst dál »

Naruby

Číst dál »