Sexy kráska chtěla natřít záda! Když se ale otočila, čekal muže pořádný šok!

Který muž by odmí­tl, kdy­by ho hezká dív­ka leží­cí na plá­ži požá­da­la o nama­zá­ní zad. Nebudeme si nic nalhá­vat, i ti nevěr­něj­ší by pomoh­li „krás­ce v nesná­zích“, pokud by měli jis­to­tu, že...Číst dál »

ONWARD | Teaser | Reakce | Pixarovské fantasy!

Číst dál »

VIDEO: Budapešť ochutnala multikulti...

Hnus se šíří Evropou...Číst dál »

Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy

Chcete zažít veli­ce emo­tiv­ní pří­běh o nástra­hách živo­ta? Neváhejte a začtě­te se do nové­ho romá­nu slo­ven­ské Danielle Steel, roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. Číst dál »

Thanosův meč je bullshit! Má si Medojed pořídit Infinity Gauntlet nebo Ironmanovu Gauntlet?

Číst dál »

Tohle se Agraelovi povedlo! Opilý Medojed a Fíla mluví o politice, rasismu a fousech!

Číst dál »

Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě!

Filmy Alfonsa Cuaróna pat­ří k dílům, kte­rá uspo­ko­ju­jí jak divá­ky, tak fil­mo­vé kri­ti­ky. Vynikají pří­mo­ča­rým vyprá­vě­ním, jsou vizu­ál­ně při­taž­li­vé, zábav­né a inte­li­gent­ní. Řemeslně zdat­ní tvůr­ci, kte­ří si „umí vybrat“ vhod­nou lát­ku...Číst dál »

Transformers - Megan Fox je sexy kočka!

Já jsem jich pár měl. A dost dětí z oko­lí mi je závi­dě­lo. Jasně, že je řeč o legen­dár­ních hra­ček Transformers. Moc by mě pře­kva­pi­lo, kdy­by někdo nevě­děl, co Transformers jsou, ale...Číst dál »

#1991: Královská krev: Svatokrádežná svatba - 80 %

Královská krev: Svatokrádežná svatba (Sang Royal)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Sang Royal 1: Noces Sacrilèges" (2010) a "Sang Royal 2: Crime et châtiment" (2011). České vydání...Číst dál »

Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

Výběr pod­prsen­ky čas od času nemi­ne snad žád­nou z nás. Rozhodně nelze tvr­dit, že nám jeden model vydr­ží celý život - mnoh­dy nepře­ži­je ani půl roku, aniž by nedo­šlo k vidi­tel­ným...Číst dál »

Mexiko je po uvěznění narkobarona Prcka ve válce: 30 mrtvých za 24 hodin

Nejméně 30 mrtvých během 24 hodin si vyžá­da­ly násil­né stře­ty v mexic­kém stá­tě Sinaloa, kde už něko­lik měsí­ců zuří vál­ka uvnitř dro­go­vé­ho kar­te­lu o moc po zatče­ní nar­ko­ba­ro­na Joaquína Guzmána. Mexiko Guzmána,...Číst dál »

#13 - The Old Dark House

Filmy o stra­ši­del­ných domech mají vždyc­ky své kouz­lo. Některé jen pro­to, že jsou to bra­ko­vé podiv­nos­ti. Ale někte­ré doká­žou zaujmout. Starý tem­ný dům je jed­ním z těch pří­pa­dů a je nejen pro­to,...Číst dál »

Zombik – 87

Číst dál »