Reakce Terminátor: Dark Fate | Hřebíček do rakve terminátorů?

Číst dál »

TRAILER: Teminátor: Temný osud - reakce a rozbor | Kajin Life

Číst dál »

Pes 11letého chlapce byl nezvěstný 8 měsíců. Jeho reakce, když se vrátil? Nepopsatelná!

Rocco milu­je zví­řát­ka. 11letý kluk z Argentiny má legu­á­na, dva papouš­ky, něko­lik psů a koní. Jako kdy­by to nesta­či­lo, Rocco před něko­li­ka lety na uli­ci uvi­děl tou­la­vé­ho psa, kte­rý ho ihned...Číst dál »

Jak by dopadl souboj Johna Wicka Vs. Punisher?

Číst dál »

Pampeliškový med s citróny a pomerančem

Každý si urči­tě ale­spoň jed­nou vyzkou­šel udě­lat domá­cí pam­pe­liš­ko­vý med, ostat­ně recept je vel­mi jed­no­du­chý a zvlád­ne jej oprav­du kaž­dý. Na základ­ní med je potře­ba 300 až 400 kvě­tů sme­tan­ky, 2 l...Číst dál »

Zombik – 84

Číst dál »