The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!

Opravdu posled­ní díl kul­tov­ní­ho seri­á­lu je pro scé­náris­ty oprav­du to nej­těž­ší, co můžou napsat. Musí se správ­ně roz­lou­čit s posta­va­mi, s pří­bě­hem a musí uspo­ko­jit i fanouš­ky, kte­ří musí pocho­pit, že už nikdy...Read more »

Hra o trůny | 8. série | Zdrcující závěr seriálového fenoménu | Spoilery

Read more »

Game of Thrones | The Cast Signs Off (HBO)

Read more »

John Wick 3 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Oblíbený zabiják s tváří Keanu Reevese se vrací do českých a slovenských kin. V aktuální nabídce je od čtvrtka totiž třetí díl série John Wick, ve které se titulní...Read more »

PÁR PAŘMENŮ – Skvělá parodie na Pána prstenů

Nedávno se mi pod ruky dosta­lo cédéč­ko (respek­ti­ve dvě cédéč­ka) s výbor­nou paro­dií na mega­film Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu, z čes­ké ama­tér­ské pro­duk­ce. Jedná se o sku­pin­ku mla­dých lidí, kte­ří si říka­jí...Read more »

Teorie: přivede Adam Warlock mrtvé ze Soul Worldu? RDJ jedná o nové smlouvě s Marvelem!

Read more »

O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti

Tak nám skon­či­la Hra o trů­ny. Petice žáda­jí­cí o pře­to­če­ní posled­ní řady měla vče­ra mili­on pod­pi­sů, před­po­klá­dám, že dnes se čís­lo zdvoj­ná­so­bí. Kdo posled­ní díl ješ­tě nevi­děl, nechť ten­to blog zatím...Read more »

#1981: Oči kočky - 90 %

Oči kočky (Les yeux du chat)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2019. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Les yeux du chat" v roce 1985. České vydání...Read more »

#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye

Upíři jsou téma­tem, kte­ré se pro­lí­ná celou fil­mo­vou his­to­rií. Jejich podo­by jsou růz­né. Nejčastěji je upí­rem Dracula, ale jin­dy je pří­běh jiný, nový a zají­ma­vý. A nád­her­ně poe­tic­ký jako pří­běh Vampýra.Read more »

Zombik – 83

Read more »