Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky

Hned na začát­ku bych rád řekl jed­nu věc, Charlieho andíl­ci jsou jed­ním z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů, kte­ré jsem v posled­ní době (lépe řeče­no v obdo­bí něko­li­ka let) viděl, tedy jestli­že se chce­te oprav­du...Číst dál »

Nejmocnější verze Spider-mana | Captain Universe a další!

Číst dál »

Avengers: Endgame - spoiler talk s bráchou | Kajin Life

Číst dál »

Reakce a názor na TO Kapitola 2 | Pennywise poražen Gangbangem v kanále? WTF

Číst dál »

13 hasičů spí během požáru. Když jsem se dozvěděla proč, údivem mi spadla čelist.

Portugalsko zaži­lo jeden z nej­tragič­těj­ších požá­rů v ději­nách. Zemřelo cel­kem 64 lidí a ješ­tě víc jich skon­či­lo v nemoc­ni­ci. Přes noc pra­co­va­lo více než 1700 hasi­čů a spous­ta z nich během haše­ní utr­pě­la zra­ně­ní. Tato foto­gra­fie...Číst dál »

Slušný a dobře oblečený neznámý přišel k jejím dcerám. Nebýt potetovaného muže, málem by došlo k tragédii!

Někdy se zdá, že naše děti jsou v bez­pe­čí. Ve sku­teč­nos­ti ale sta­čí málo, aby došlo k tragé­dii. Všichni rodi­če neu­stá­le opa­ku­jí, aby si děti nepo­ví­da­li s cizí­mi lid­mi, ti ale dob­ře...Číst dál »

Rezistence - druhý díl volné trilogie

Po roce tu máme dal­ší fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní kniž­ní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na prv­ní pohled je vidět, že dru­hý díl reží­ro­val jiný reži­sér. Po nesho­dách Neila Burgera se...Číst dál »

Toto propagační video láká uprchlíky do Evropy! Zaplatili jste ho i VY!

Nedávno při­by­lo na inter­ne­tu video orga­ni­za­ce zva­né Evropané bez hra­nic. Dotace čer­pá od Evropské komi­se a část nákla­du byla pokry­ta i fran­couz­skou vlá­dou a dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi! Krátké ani­mo­va­né video zachy­cu­je pří­běh migru­jí­cí­ho...Číst dál »

Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement

Na scéně se opět vyskytne Katieina úhlavní nepřítelkyně Chloe Brown Muellerová. Jelikož její dcera Penny je nejlepší kamarádka Anny-Kat, Katie je nucena se s Chloe Brown Muellerovou vídat, což...Číst dál »

Zombik – 80

Číst dál »