Trhlina – Recenze – 30%

Slovenský mysteriózní/hororový thriller Trhlinaje adaptací stejnojmenné knihy spisovatele Jozefa Kariky, který ji napsal na motivy četných hypotéz o lidech záhadně zmizelých v západoslovenském pohoří Tribeč, jimiž se na internetu zabývají...Číst dál »

Titulky k The Durrells S04E03 - Episode #4.3

Dnešní epizoda je o výletu za Larrym. V jeho průběhu dojde k několika překvapním a uvidíme i jednoho starého známého. Také se podíváme, jak se bude dařit Margo v...Číst dál »

TO Kapitola 2 | Teaser | Reakce | Pennywise je zpět!

Číst dál »

Nový nejvýdělečnější film všech dob?! Žebříček nejvýdělečnějších filmů!

Číst dál »

Troufnete si nosit kostkovaný vzor?

Kostkovaný vzor bude letos na pod­zim k vidě­ní úpl­ně všu­de. A bodejť by taky ne, když se jed­ná o jeden ze stě­žej­ních tren­dů sezó­ny! Jestliže jste jej až do této chví­le pova­žo­va­li...Číst dál »

Předcházíme poruchám učení – soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě

Poruchy uče­ní a cho­vá­ní pat­ří v dneš­ní době k veli­ce čas­tým pro­blé­mům, se kte­rý­mi se potý­ka­jí uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol. Výzkumy uka­zu­jí, že lze dia­gnos­ti­ko­vat poru­chy uče­ní i cho­vá­ní již v před­škol­ním věku. Publikace...Číst dál »

Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?

Věděli jste, že naše oblí­be­ná barva toho o nás může hod­ně pro­zra­dit? Někdo jich má více, jiný si zami­lu­je jen jed­nu. I když mož­ná máte v obli­bě více barev, jed­na z nich ve...Číst dál »

Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu

Pokémon byl fenomén mého dětství, před kterým se prostě nedalo utéct. Ať už šlo o animovaný televizní seriál, karetní hry nebo videohry pro všechny myslitelné herní konzole. Od té...Číst dál »

#1974: Stínka - 75 %

Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Schattenspringer" v roce 2014. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za...Číst dál »

Pod nohama Američanů leží obří supervulkán. A vědci si uvědomují, že je něco špatně

Washington - Yellowstonský národ­ní park pat­ří mezi nej­krás­něj­ší mís­ta na svě­tě. Je zná­mý zejmé­na svý­mi gej­zí­ry, uni­kát­ním eko­sys­té­mem a řadou geo­ter­mál­ních úka­zů. Pro ame­ric­ké věd­ce však před­sta­vu­je jed­nu z nej­vět­ších hro­zeb...Číst dál »

Chernobyl (2019) | Official Podcast Promo | HBO

Číst dál »

Chernobyl: The Weeks Ahead | HBO

Číst dál »

Osamělý svobodný muž – 33

Číst dál »