Kritiky.cz > 2019 > Květen > 08

Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto, že...Read more »

#1973: DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti - 40 %

DC komiksový komplet 61: Mezinárodní liga spravedlnosti (Justice League International 1)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Justice League",...Read more »

Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana

Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých doku­men­tech jmé­no Hana a smě­řu­je s mužem, kte­ré­ho ani nezná, do hor v pohra­ni­čí, kde se má ukrýt. Probíhá dru­há svě­to­vá vál­ka…Read more »

Komiks 103

Read more »