Laťka na Jokera je vysoko, ale Ledger je přehypovaný! American Gods je výborný, ale ne pro každého!

Číst dál »

Veverka a Myška v Praze - kamarádky z venkova zažijí nevšední dobrodružství

Veverka a Myška jsou nej­lep­ší kama­rád­ky, kte­ré žijí na ven­ko­vě. Veverka žije v duti­ně Starého dubu, Myška zase u Velkého paře­zu nad strá­ní. Myška má obrov­skou rodi­nu. Ovšem nej­ra­dě­ji má babič­ku, kte­rá...Číst dál »

Titulky k American Housewife S03E20 - Field Trippin“

Všechny dětičky mají tendenci využívat hodného rodiče, v tomto případě Grega. Vždyť je to tak snadné. Ale pozor! I tomu hodnému někdy dojde trpělivost. A Greg se projeví coby...Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Game Revealed (HBO)

Číst dál »

Vídeň hlásí 656 případů znásilnění! Kolik násilníků je z řad uprchlíků?

Znepokojivou sta­tis­ti­ku zve­řej­ni­la rakous­ká poli­cie, když potvr­di­la šoku­jí­cí nárůst sexu­ál­ních pře­stup­ků nebo dokon­ce zná­sil­ně­ní v minu­lém roce. Ve Vídni řeši­li 655 pří­pa­dů a poli­cej­ní mluv­čí ten­to zne­po­ko­ji­vý trend dává do pří­mé...Číst dál »

Thor a Valkýra proti Skrullům. Bude to pecka? - Reakce MIB: International | Bel-Air

Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Inside the Episode (HBO)

Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 5 | Preview (HBO)

Číst dál »

#9 - Dr. Jekyll a pan Hyde

Bylo by zvlášt­ní, kdy­by mezi výčtem 101 nej­lep­ších horo­rů chy­běl pří­běh dr. Jekylla a pana Hydea. Tenhle pří­běh sem pros­tě pat­ří a navíc v osca­ro­vém podá­ní Fredrica Marche je to úžas­ná podí­va­ná.Číst dál »

Zombik – 79

Číst dál »