Pacific Rim - Útok na Zemi - Guillermo del Toro nikdy nenatočí třetího Hellboye

Základní záplet­ka fil­mu je veli­ce jed­no­du­chá, jak říka­jí dis­tri­bu­to­ři: „Z moře se vyno­ří obrov­ské pří­še­ry Kaiju a pus­tí se do vál­ky s lid­stvem, kte­rá si vyžá­dá mili­ó­ny živo­tů a lid­stvo na roky...Číst dál »

Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!

Tajemné měs­teč­ko, záhad­né vraž­dy, ponu­rá atmo­sfé­ra, bez­hla­vý rytíř a to vše oko­ře­ně­no tro­chou horo­ru, humo­ru i roman­ti­ky - tak­to by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je to malé zapad­lé...Číst dál »

Titulky k Les Misérables S01E06 - Episode #1.6

Paříží otřásá revoluce a Jean Valjean se musí rozhodnout, jestli poslechne své srdce, anebo zda pomůže Cosettě najít její lásku. Inspektora Javerta čeká prozření, které navždy změní jeho pohled...Číst dál »

Game of Thrones: Beyond the Wall | Official Trailer | A Virtual Reality Experience (HBO)

Číst dál »

Tužka nebo rtěnka? To je dilema!

Je lep­ší tuž­ka nebo rtěn­ka? To je dile­ma, kte­ré dnes a den­ně řeší mno­ho žen. Zatímco někte­ré neda­jí dopus­tit na kla­si­ku v podo­bě rtěn­ky, na kte­rou pějí samou chvá­lu a líče­ní by...Číst dál »

Tarantinovy filmy seřazeny! Fincherovi filmy seřazeny!

Číst dál »

Jan Antonin Duchoslav , herec

Viki, jakou vidis podob­nost mezi kul­tov­nim fil­mem Snezenky a machri a fil­mem Raftaci ? Ja dou­fam, ze v tom, ze se sta­ne take „kul­tov­nim“. V kazdem pri­pa­de je to film, kte­ry oslo­vi mlad­si...Číst dál »

Matyáš Valenta, herec

Jaké je to být Vojtův mlad­ší brá­cha? Skvělý. I když já mu ve fil­mu dost ško­dím a lezu na ner­vy. Ale mimo natá­če­ní jsme si rozu­mě­li. Třeba jsme mezi zábě­ry spo­lu...Číst dál »

Oldřich Navrátil, herec

Jaké bylo natá­če­ní Rafťáků? Člověk by řekl, že natá­če­ní o klu­cích na vodě bude v létě hrač­ka, ale jako na potvo­ru poča­sí nestá­lo za nic. Výnimkou neby­lo ani 15 stup­ňů. To...Číst dál »

Jirka Mádl, herec

Jaká byla tvo­je prv­ní reak­ce když si četl scé­nář Rafťáků? Dostal jsem ho den před natá­če­ním a úpl­ně jsem ho doče­tl až asi čtr­nác­tej natá­če­cí den, tak­že moje reak­ce byla,...Číst dál »

Rafťáci - ŘEKLI O FILMU

Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva roze­vlá­tí puber­ťá­ci svlék­li zim­ní bun­dy, popad­li pád­la a vyda­li se do peře­jí. Pravda, jme­nu­jí se jinak a mís­to tří sexy...Číst dál »

Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou

Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvo­ji­cí Mádl - Kotek z díl­ny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků tro­chu zestár­li, nic tedy nebrá­ni­lo Rafťákům poně­kud při­tvr­dit. O spor­tov­ní čin­nost (ale­spoň v tom tra­dič­ním...Číst dál »

#1990: Pérák: Oko budoucnosti - 60 %

Pérák: Oko budoucnostiVydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 88 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.Scénář: Petr MacekKresba: Petr KoplČasopis...Číst dál »

Jak poznat encefalitidu - Příznaky a léčba

Encefalitida je zánět­li­vé one­moc­ně­ní moz­ku, kte­ré může způ­so­bit pří­zna­ky jako zma­tek, horeč­ka, bolest hla­vy a ztuh­lý krk. Někdy vede i k pří­zna­kům, jako jsou záchva­ty a změ­ny osob­nos­ti. Toto one­moc­ně­ní může také způ­so­bit...Číst dál »

Příhody z praxe 1

Číst dál »

Jak se zbavit emočního batohu?

Občas se nám sta­ne, že nás roz­ho­dí bez­vý­znam­né malič­kos­ti. Tak to ale­spoň vypa­dá na prv­ní pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen malič­kos­ti? Co když to je...Číst dál »

Marvel záporáci seřazeni! Nejsmutnější smrti Marvelu!

Číst dál »

Merkelová schválila kroky proti Česku: Budeme kvůli uprchlíkům platit jako mourovatí?

Německá kanc­léř­ka Angela Merkelová schvá­li­la kro­ky pro­ti Česku kvů­li nedo­dr­žo­vá­ní kvót s při­jí­má­ním uprch­lí­ků. Podobně jsou na tom napří­klad Maďaři nebo Poláci. Podle jejích slov komi­se zkrát­ka dělá to, co...Číst dál »

Místo chemoterapie… ovoce! Farmaceutické firmy zuří, protože se tato informace dostala na veřejnost!

Řekněme si ote­vře­ně, kaž­dý nás se obá­vá toho, že one­moc­ní na rako­vi­nu. V sou­čas­nos­ti se jed­ná o to nej­zá­keř­něj­ší one­moc­ně­ní. Naštěstí s ním lze bojo­vat! Můžeme se před ní také chrá­nit, co...Číst dál »

2letá holčička zemřela poté, co si hrála v zahradě – nyní její zdrcená rodina varuje všechny rodiče!

Kenley Ratliffová, 2letá hol­čič­ka z Indiany ve Spojených stá­tech byla vese­lé dítě. Jako vět­ši­na vrs­tev­ní­ků si ráda hra­la na zahra­dě. Bohužel po dnu plném zába­vy při­šla tragé­die. Její záli­ba pro hry...Číst dál »

Filmy od Spielberga SEŘAZENY! Každý musel vidět! E.T., Jurský svět, Indiana Jones a další...

Číst dál »

#1989: Nejmocnější hrdinové Marvelu 72: New Mutants - 75 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 72: New MutantsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Marvel Graphic Novel 4" a jako čísla 18 až 21 série "The...Číst dál »

Posilování s náčiním

Pro všechny vyznavače kondičního posilovacího tréninku, výkonnostní sportovce, fitness instruktory a trenéry připravily autorky další zásobník funkčních posilovacích cviků, tentokrát s využitím lehkého, osvědčeného a finančně dostupného náčiní. Na...Číst dál »

Úvod do studia práva

Kniha Úvod do studia práva je určena studentům základních kurzů práva na neprávnických vysokých školách. Srozumitelně seznamuje se základními pojmy a dějinami práva, zabývá se prameny práva, právními normami,...Číst dál »

Angličtina Fráze pro každodenní komunikaci

V této cvičebnici se naučíte správně a autenticky anglicky vyjadřovat ve všech důležitých situacích běžného života. Obsahuje témata jako Small Talk, rozhovory o rodině i soukromé popovídání, překonávání problémů...Číst dál »

Osamělý svobodný muž – 36

Číst dál »