Kritiky.cz > 2019 > Duben > 29

Vánoční bábovka od babi Maru! Mňamka ke kávě, která neomrzí

Babi Maru býva­la moje uči­tel­ka vaře­ní a peče­ní, byl na ni spo­leh a pře­da­la mi výteč­né recep­ty, kte­ré pou­ží­vám do teď. Nejraději měla Vánoce, svát­ky kli­du a rodin­né poho­dy a tomu také odpo­ví­da­lo...Read more »

RECENZE – Den, kdy se to stalo

Autorka: Nuala EllwoodPřeklad: Michael HavlenNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 303ISBN: 978-80-7498-310-8Anotace:Šedesát vteřin poté, co se Maggie probere z kómatu, si nepřeje nic jiného, než aby do něj...Read more »

Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Game Revealed (HBO)

Read more »

Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let

Ve své pra­xi uči­tel­ky mateř­ské ško­ly se setká­vám čím dál čas­tě­ji s dět­mi, kte­ré trpí mno­ho­čet­ný­mi dysla­li­e­mi nebo nemlu­ví vůbec. Proč dneš­ní děti mlu­ví hůře? Motorika mlu­vi­del sou­vi­sí s hru­bou moto­ri­kou...Read more »

#1966: Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N’Rygothova - 70 %

Krysí krá­lov­ny 2: Do dáli se vinou­cí cha­padla N’Rygothova (Rat Queens 2: The Far Reaching Tentacles of N’rygoth) Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Původně vychá­ze­lo jako čís­la 6 až...Read more »

#1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 %

Upíří polib­ky: Pokrevní pří­buz­ní 2 (Vampire Kisses: Blood Relatives 2) Vydalo nakla­da­tel­ství ZonerPress v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2008. Původně vyšlo jako „Vampire Kisses: Blood Relatives 2″ v roce 2008. České vydá­ní má 192...Read more »

Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Inside the Episode (HBO)

Read more »

Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Preview (HBO)

Read more »

#8 - Frankenstein

Legendární mon­strum, legen­dár­ní Boris Karloff, legen­dár­ní film. Co víc si člo­věk může přát? Frankenstein je jed­ním z těch horo­rů, kte­ré se musí řadit mezi ty nej­lep­ší.Read more »

Zombik – 77

Read more »