Kritiky.cz > 2019 > Duben > 26

Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

Dr. Alan Grant poklid­ně žije svůj pokoj­ný život pale­on­to­lo­ga, ale je z něho záhy vyru­šen roz­ve­de­ným man­žel­ským párem Kirbyových, kte­ří ho najmou, aby jim pomohl zachrá­nit syn­ka Erika z ost­ro­va Sorna,...Read more »

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.Read more »

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de...Read more »

Mumie: Hrob Dračího císaře - Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu.

Zatímco prv­ní Mumie bylo veskr­ze klad­ně při­jí­ma­né akč­ní dob­ro­druž­ství plné skvě­lé­ho humo­ru, u pokra­čo­vá­ní už neby­ly názo­ry tak jed­not­né. Někdo ho pova­žo­val za na vět­ší lep­ší bom­bas­tič­těj­ší, jiný za pře­plá­ca­né...Read more »

Jurský park 3 - Virtuální dinosauři se vracejí aneb, jak by to vypadalo, kdyby Flinstounovi přitvrdili….

Když před něko­li­ka málo lety vzni­kl film Jurský par, vyvo­lal doslo­va poprask. Lidé v němém úža­su sle­do­va­li „oživlé“ dino­sau­ry, kte­ří se pro­há­ně­li po fil­mo­vém plát­ně. Steven Spielberg a jeho tým doká­za­li vzkří­sit,...Read more »

Chernobyl (2019) | What Is Chernobyl? | HBO

Read more »

Chernobyl (2019) | The Cost of Lies Promo | HBO

Read more »

Game of Thrones | The Great Funko Pop! War Is Here

Read more »

SZA, The Weeknd, Travis Scott - “Power Is Power” Lyric Video| Game Of Thrones (HBO)

Read more »

Francouzská cibulačka podle Týnuše Pobožné

Pro ty, kte­ří hle­da­jí recept na cibu­lač­ku pod­le čes­ké recep­tu­ry, dopo­ru­ču­ji pře­jít na ten­to člá­nek. Francouzská cibu­lač­ka se od té čes­ké liší někte­rý­mi ingre­di­en­ce­mi, ale urči­tě sto­jí za vyzkou­še­ní!...Read more »

Recenze filmu: Avengers Endgame - žádný spoilery

Read more »

Avengers: Endgame

Včera měl pre­mi­é­ru posled­ní film původ­ní par­ty Avengers. Jak je zná­mo o pro­du­cen­tech a reži­sé­rech, tak trai­le­ry tro­chu „keca­jí“. Z dru­hé trai­le­ru jsem vybral něko­lik scre­e­nů ze zábě­rů, kte­ré se ve fil­mu...Read more »

Nejlepší Soundtrack poslední doby? - Medojed & Fíla | DRUNKSTREAM!

Read more »

#1965: Ve službách Nuly 4 - 55 %

Ve službách Nuly 4 (Zero no Tsukaima 4)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2011. Původně vyšlo jako "Zero no Tsukaima 4" v roce 2008. České vydání má...Read more »

Jak poznat, že člověk bere drogy

Bezpečně poznat, že někdo z vaše­ho oko­lí bere dro­gy, může prv­ním kro­kem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukva­pí­te a obvi­ní­te něko­ho z toho, že bere dro­gy, je tře­ba vší­mat si urči­tých...Read more »

Vratné lahve

Read more »