Jan Rosák znovu pátrá po Pokladu z půdy

Již od 6. květ­na se na obra­zov­ky TV Prima vra­cí oblí­be­ný pořad Poklad z půdy, kte­rým kaž­dé pon­dě­lí ve 21.30 bude pro­vá­zet Jan Rosák. Po prv­ních pěti dílech pořa­du se strh­la doslo­va...Číst dál »

Terminator Genisys - když se smíchá 1. a 2. díl - vyjde z toho nejhorší terminatoří film

Není to sice nic nové­ho, ale budouc­nost lid­stva je hod­ně špat­ná. Svět ovlá­da­jí stro­je a velí jim počí­ta­čo­vý sys­tém Skynet. Lidé se však se svým údě­lem nespo­ko­jí a nadě­ji vklá­da­jí ve...Číst dál »

Zastaralé školství? Mělo by se učit o novodobé literatuře jako Zaklínač?! Fantasy nebo Sci-fi?

Číst dál »

Avengers: Endgame - O filmu

2.května 2008 se pre­mi­é­rou fil­mu Iron Man zro­dil fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel. Jednalo se o celo­svě­to­vý hit, kte­rý sklí­zel úspě­chy u divá­ků i kri­ti­ky a i řadu let poté byl pova­žo­ván za základ­ní kámen,...Číst dál »

Tato žena poprvé po 29 letech slyší! Její reakce dojme snad každého!

V prů­bě­hu něko­li­ka let léka­ři a věd­ci vyvi­nu­li řadu opat­ře­ní, díky níž jsme kaž­dým rok jsme blí­že k odstra­ně­ní rako­vi­ny, HIV či dal­ších smr­tel­ných nemo­cí. Následující lékař­ský postup je více než obdi­vu­hod­ný....Číst dál »

Avengers: Endgame

Největší filmová událost posledních let je tady. Završení plánů Marvelu, které začaly v roce 2008 a zároveň také rozuzlení příběhu, který přesně před rokem přišel do kin v Avengers:...Číst dál »

Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být

Po krát­ké odml­ce, při níž jsem oži­vo­val své PC, jsem opět zpát­ky a při­ná­ším s sebou finál­ní recen­zi k tetra­lo­gii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o oprav­du skvě­lou podí­va­nou!Číst dál »

#1964: Grandville 5: Force Majeure - 80 %

Grandville 5: Force Majeure (Grandville Force Majeure)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Grandville Force Majeure" v roce 2017 ve Velké Británii. České vydání má 176 stran...Číst dál »

Všichni máme smůlu. Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na naše sociální dávky

Evropský soud roz­ho­dl, že stát­ní pří­sluš­ní­ci tře­tích zemí mají nárok na dáv­ky soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, pla­ce­né evrop­ský­mi daňo­vý­mi poplat­ní­ky. Je to pří­pra­va na při­je­tí Globálního záko­na o migra­ci na 72. OSN...Číst dál »

Katarze

Policie se o tom brutálním útoku dozví stejným způsobem jako ostatní: přes Snapchat. Na videozáznamu prosí vyděšená oběť o odpuštění. Když se najde její tělo, je označené číslem 2....Číst dál »

Nejkrásnější rozhledny ČR

Projděte se s námi po více než sedmdesáti nejkrásnějších rozhlednách České republiky. Navštívíme společně nejstarší rozhlednu v Uherčicích, stezku v oblacích u obce Dolní Morava, rozhlednu s kaplí na...Číst dál »

Židovské hřbitovy a pohřbívání

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné...Číst dál »

Osamělý svobodný muž – 31

Číst dál »