Očekávání versus krutá realita: Nejhorší překvapení, která zažijete na dovolené

Očekávání a rea­li­ta jsou někdy na míle vzdá­le­né. Obzvláště to pla­tí při ces­to­vá­ní. Už jste si někdy před dovo­le­nou vybá­ji­li pře­nád­her­ný či roman­tic­ký výjev a pak byli bru­tál­ně zkla­má­ni sku­teč­nos­tí? Nejste zda­le­ka jedi­ní!...Číst dál »

MODRÁ od MAJY LUNDE

Od spi­so­va­tel­ky Maja Lunde jsem čet­la již prv­ní román „Historie včel“, kte­rý mě doslo­va pohl­til. Není tedy divu, že jsem si nemoh­la nechat unik­nout ani nový best­seller „Modrá“, na...Číst dál »

Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

Když máte rádi ani­mo­va­né fil­my, když máte rádi fil­my o bojo­vých umě­ních a dozví­te se, že se chys­tá ani­mo­va­ný film o bojo­vých umě­ních, začne­te ská­kal rados­tí tak vyso­ko, že máte v ofi­ně kous­ky...Číst dál »

Jurský park - Film, který změnil kinematografii.

Paleontologie dosáh­la vrcho­lu zájmu veřej­nos­ti na počát­ku 20. sto­le­tí; po obou svě­to­vých vál­kách počal na tuto veli­ce zají­ma­vou vědu o his­to­rii naší pla­ne­ty upa­dat prach zapo­mně­ní. Roku 1991 napadlo Michaela Crichtona, že...Číst dál »

Terminator - první velkofilm Jamese Camerona

Psal se rok 1984. Krotitele duchu zaci­na­li chra­nit New York, Filadelfsky expe­ri­ment zapri­ci­nil roz­skle­be­nou trh­li­nu v caso­prosto­ru, posad­ka lodi Enterprise se vyda­la patrat po ztra­ce­nem panu Spockovi a mezi­na­rod­ni tym galak­tic­kych hrdi­nu vystar­to­val na svou dru­hou vesmir­nou odys­seu. Zkratka...Číst dál »

Mumie - Upřimně nevím, co si mám o takovémto přehmatu myslet.

Théby, měs­to živých, kle­not říše fara­o­na Setiho I., síd­lo Imothepa, velek­ně­ze fara­o­no­va a stráž­ce mrtvých. Rodné měs­to Anck Su Namun, fara­o­no­vi vyvo­le­né, žád­ný jiný muž se jí nemohl dotknout.Číst dál »

Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného

Mladý Junior-Jams Wyatt tepr­ve nedáv­no osla­vil své 8. naro­ze­ni­ny a už vydě­lá­vá na svůj věk vel­mi zají­ma­vé pení­ze. Svou fir­mu nazva­nou Mr Free Range při­tom zalo­žil tepr­ve před měsí­cem, když se dokou­kal na...Číst dál »

Hra o trůny - Drak a Vlk (S07E07) - Dozvíme se opravdový původ Jona Sněha, krále severu!

Tak to máme za sebou. Sedm dílů sed­mé série seri­á­lu Hra o trů­ny. Zima se blí­ží mílo­vý­mi kro­ky, i hlav­ní posta­vy zakon­či­ly svo­ji sed­mie­pi­zod­ní ces­tu po krá­lov­ství. Cersei i Daenerys se set­ka­jí v Králově...Číst dál »

Prosil o pomoc, ale řidiči mu nevěnovali pozornost. Náhle přijelo černé auto.

V živo­tě kaž­dé­ho z nás nasta­ne moment, když ztra­tí­me i ten posled­ní kou­sek nadě­je. V tako­vé situ­a­ci se ocit­nul Eric, kte­rý pomohl člo­vě­ku v nou­zi. Eric neměl tuše­ní, že ved­le něho sto­jí Hammy...Číst dál »

24-ročný umierajúci mladík na rakovinu vám dá radu do života. Jeho list na rozlúčku koluje po internete a zdieľajú ho milióny ľudí

Väčšina z nás žije svoj život reži­mom auto­pi­lot, teda sku­točne neži­je, iba exis­tu­je. Aj keď sme otvo­re­ní, vnútri sme úpl­ne prázd­ni a stra­te­ní. Dovolíme mys­li­am byť počas noci hore a pre­mý­šľať o veci­ach,...Číst dál »

Zombik – 72

Číst dál »