Star Wars IX

Čerstvý trai­ler na nové ve Star Wars - The Rise of Skywalker.…

Číst dál »

Tip na víkendové kino - Finále Plzeň

Sobota 13. 4.

- 13. 30 h, VS – Hovory s TGM

https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Talks-with-TGM

- 19.00 h, JoNáš – Moje sto­le­tí – film zahá­jí reži­sér­ka Theodora Remundová a jeden z pro­ta­go­nis­tů – 102 letý Eduard Marek

https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=My-Century

- 21.00 h,...Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 | First Day on Set (HBO)

Číst dál »

Hráškový krém 1000x jinak

Hráškový krém není ani tak polév­ka,  jako spíš výteč­ná omáč­ka. Pro tuto pochout­ku má hod­ně lidí svůj vlast­ní název, já jí říkám lido­vě „hra­ši­ce“.

Název, kte­rý mi při­po­mí­ná moji babič­ku,...Číst dál »

Recept na vánoční makronky konečně odhalen!

Vánoční makron­ky jsou dal­ší ze řady makron­ko­vých recep­tů, kte­ré může­te na Tvojechvilka nalézt. V návaz­nos­ti na před­cho­zí vanil­ko­vé makron­ky dnes při­dá­vá­me recept, kte­rý se hodí do...Číst dál »

Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou

   Není čas ztrá­cet čas. Alespoň tak se to na začát­ku dílu zdá a my pokra­ču­je­me přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil - na spá­le­niš­ti po bitvě Dothraků s Lannistery...Číst dál »

#1955: Ve službách Nuly 2 - 55 %


Ve službách Nuly 2 (Zero no Tsukaima 2)
Číst dál »

Záhada nejspíš odhalena: Víme, co nosí Leonardo DiCaprio (42) na hrudi za tajemné zařízení

Leonardo DiCaprio

Slavného her­ce si všimli foto­gra­fo­vé během jeho výle­tu do New Yorku. Pod trič­kem na hru­di však měl cosi zvlášt­ní­ho. Kulaté zaří­ze­ní, kte­ré by...Číst dál »

Jak poznat cukrovku - V těhotenství, u dětí, příznaky

Vzhledem k tomu, že dia­be­tes typu 2 může vést k závaž­ným zdra­vot­ním kom­pli­ka­cím, je důle­ži­té znát pří­zna­ky této nemo­ci, abys­te ji odha­li­li v samém začát­ku a pře­de­šli význam­ným zdra­vot­ním obtí­žím. V tom­to...Číst dál »

A co teď?

Číst dál »