Teroristka – Recenze – 50%

Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařské oblasti u vážně nemocné bývalé kolegyně (Eva Holubová). Všechny chataře se kvůli...Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Aftermath (HBO)

Číst dál »

O myšce, která se nebála - velkoformátová kniha s milým příběhem s ponaučením

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o myš­ce, kte­rá se nebá­la se vám bude urči­tě líbit.

Číst dál »

Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty

Volba mateř­ské ško­ly pro své dítě je důle­ži­tý krok v živo­tě kaž­dé­ho rodi­če. Chtějí pro své dítě to nej­lep­ší. Jak se ori­en­to­vat v nepře­ber­ném množ­ství mateř­ských škol a jejich pro­gra­mech?...Číst dál »

Podzimní cibulačka nasytí nejen farmáře!

Cibulačka je oblí­be­ná polév­ka zejmé­na mezi far­má­ři! To jsem pozna­la již za svých mla­dých let, kdy jsem vyvá­ře­la, ješ­tě coby svo­bod­ná a nezku­še­ná děva, far­má­řům po celo­den­ní šichtě na poli! Bývá...Číst dál »

Shazam! - Recenze - 85%

Shazam! Tohle slo­vo usly­ší­te hod­ně­krát. A zapo­meň­te na to, že DC neu­mí točit fil­my.
Nejprve si řek­ně­me, proč zrov­na Shazam, tako­vý div­ný jmé­no....
Je to totiž slo­že­ni­na prv­ních pís­men báj­ných...Číst dál »

Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo

Tak co pro nás při­pra­vi­li tvůr­ci pro díl, kte­rý je ješ­tě blí­že k vel­ké­mu finá­le letoš­ní sezó­ny? Zase něko­lik pře­kva­pe­ní, ale ten­to­krát není ten­to díl o posta­vě, kte­rá se...Číst dál »

#1947: Requiem: Upíří rytíř 1 - 70 %


Requiem: Upíří rytíř 1 (Requiem: Chevalier Vampire)
Vydalo nakladatelství Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Survival (HBO)

Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Together (HBO)

Číst dál »

Zkouška nervů

Číst dál »