Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor) – Recenze – 80%

Německý režisér a scenárista Florian Henckel von Donnersmarck získal v roce 2007 za svůj celovečerní debut s názvem Životy těch druhých Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. O tři roky později...Číst dál »

Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!

Tak máme za sebou nej­vět­ší bitvu v seri­á­lo­vém pro­stře­dí, bitvu o Zimohrad, a já bohu­dík pat­řím k těm, kte­ří si posled­ní díl prv­ní půl­ky posled­ní sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny vychut­na­li.Číst dál »

FOTO: Doktoři zašili ženě pod obličej balónky se slanou vodou! Neuvěříte, proč to udělali!

Jennifer Hiles se naro­di­la v Jižní Dakotě s malým mateř­ským zna­mén­kem na nose. Doktoři rodi­čům řek­li, že se tím nemu­sí zne­po­ko­jo­vat, že brzy zmi­zí a žád­ná léč­ba není nut­ná. Znaménko ale stá­le...Číst dál »

ENDGAME vysvětlení! Kdo může používat Kameny nekonečna? Kdo vše byl na pohřbu?

Číst dál »

Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  

Dostat před kame­ru dvo­ji­ci výbor­ných her­ců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem reži­sé­ra Jiřího Stracha. Jen napsat správ­ný scé­nář a bude vyhrá­no. Zalíbil se jim až scé­nář o nadě­ji.Číst dál »

Spider-Man - Peter Parker je typickým příkladem středoškolského loosera.

Spider-Man je beze­spo­ru jed­nou z nej­vět­ších legend komi­xo­vé­ho svě­ta a nedáv­no se pod tak­tov­kou Sama Raimiho a s tvá­ří Tobeyo Maguira pře­ne­sl i na plát­na kin. Jak to s ním dopad­ne je jen na nás.Číst dál »

High Life

Poslední dny žije filmový svět především snímkem Avengers: Endgame, který válcuje všechny možné komerční rekordy. Pokud ovšem nejsou velkolepé akční komiksové blockbustery vaší krevní skupinou, tak ve čtvrtek v českých...Číst dál »

Názor na 8. sérii GoT! Plány s kanálem! Follow od Jdemežrát! Drunkstreamy?

Číst dál »

Avengers: Endgame - Recenze - 100%

Jde se do finá­le! 11 let a 22 fil­mů to trva­lo, než jsme došli na konec. Thanos těs­ně před kon­cem vyhrál veli­kou bitvu, ale tým Avengers se chys­tá na posled­ní...Číst dál »

#1967: Nejmocnější hrdinové Marvelu 70: Pet Avengers - 60 %

Nejmocnější hrdinové Marvelu 70: Pet Avengers (Pet Avengers)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "Lockjaw and the Pet Avengers" a...Číst dál »

Konec kampaně 1

Číst dál »

Hudebníci z celého světa se spojili pro jedno video, to musíte vidět :)

Připravte se, za oka­mžik vás okouz­lí melo­die úžas­né­ho sou­lu. Jsme pře­svěd­če­ni, že něco tako­vé­ho jste ješ­tě nevi­dě­li! Hudebníci z celé­ho svě­ta se spo­ji­li, aby spo­leč­ně (a pře­ce kaž­dý osob­ně) nahrá­li pís­nič­ku...Číst dál »

Vánoční bábovka od babi Maru! Mňamka ke kávě, která neomrzí

Babi Maru býva­la moje uči­tel­ka vaře­ní a peče­ní, byl na ni spo­leh a pře­da­la mi výteč­né recep­ty, kte­ré pou­ží­vám do teď. Nejraději měla Vánoce, svát­ky kli­du a rodin­né poho­dy a tomu také odpo­ví­da­lo množ­ství...Číst dál »

Avengers: Endgame / Spoilerová diskuze

Číst dál »

RECENZE: Avengers: Endgame (BEZ SPOILERŮ) | Kajin Life

Číst dál »

RECENZE – Den, kdy se to stalo

Autorka: Nuala EllwoodPřeklad: Michael HavlenNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 303ISBN: 978-80-7498-310-8Anotace:Šedesát vteřin poté, co se Maggie probere z kómatu, si nepřeje nic jiného, než aby do něj znovu...Číst dál »

IMIGRANTI VYHROŽUJÍ EU: OTEVŘETE NEBO ZEMŘETE!

Sympatičti lidé, co utí­ka­jí pryč z vál­ky, si občas při­ne­sou sebou i zají­ma­vé pla­kát­ky. Jeden tako­vý zají­ma­vý por­trét vyro­bi­li na make­don­sko – řec­ké hra­ni­ci. Prý je tam pus­tí­me nebo zemře­me. Vcelku...Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Game Revealed (HBO)

Číst dál »

Avengers Endgame - paradoxy VYSVĚTLENY!

Číst dál »

Endgame nejasnosti vysvětleny - Otázky a odpovědi Endgame #1

Číst dál »

Rozpovídej se 1. a 2. díl - praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí ve věku 3 - 4 let

Ve své pra­xi uči­tel­ky mateř­ské ško­ly se setká­vám čím dál čas­tě­ji s dět­mi, kte­ré trpí mno­ho­čet­ný­mi dysla­li­e­mi nebo nemlu­ví vůbec. Proč dneš­ní děti mlu­ví hůře? Motorika mlu­vi­del sou­vi­sí s hru­bou moto­ri­kou...Číst dál »

#1966: Krysí královny 2: Do dáli se vinoucí chapadla N’Rygothova - 70 %

Krysí krá­lov­ny 2: Do dáli se vinou­cí cha­padla N’Rygothova (Rat Queens 2: The Far Reaching Tentacles of N’rygoth) Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Původně vychá­ze­lo jako čís­la 6 až...Číst dál »

#1966: Upíří polibky: Pokrevní příbuzní 2 - 40 %

Upíří polib­ky: Pokrevní pří­buz­ní 2 (Vampire Kisses: Blood Relatives 2) Vydalo nakla­da­tel­ství ZonerPress v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2008. Původně vyšlo jako „Vampire Kisses: Blood Relatives 2″ v roce 2008. České vydá­ní má 192...Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Inside the Episode (HBO)

Číst dál »

Game of Thrones | Season 8 Episode 4 | Preview (HBO)

Číst dál »

#8 - Frankenstein

Legendární mon­strum, legen­dár­ní Boris Karloff, legen­dár­ní film. Co víc si člo­věk může přát? Frankenstein je jed­ním z těch horo­rů, kte­ré se musí řadit mezi ty nej­lep­ší.Číst dál »