Bídníci - Pokud vás u muzikálů překvapuje či irituje absence mluveného slova nebo neustálé propukání postav v halasný zpěv, pak se raději návštěvě Bídníků vyhněte.

Tom Hooper, kte­rý se do pově­do­mí divá­ků dostal pře­de­vším svým Oscary ověn­če­ným dra­ma­tem Králova řeč s výbor­ným Colinem Firthem v roli krá­le Jiřího VI., si nevy­bral pří­mo adap­ta­ci Hugova... Číst dál »

Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem

Strkání před­mě­tu do aná­lu má mno­ho lidí vel­mi rádo. A je to naše­mu orga­nis­mu vel­mi pro­spěš­né. Věděli jste ale, že str­ká­ní jed­not­li­vých prs­tů na rukou do vaše­ho koneč­ní­ku,... Číst dál »

Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!

Evropské starobní důchody

Lidé pra­cu­jí­cí pro insti­tu­ce EU mají kro­mě vyso­kých pla­tů nárok také na štěd­ré důcho­dy. Pohybují se v řádu tisí­ců eur, tedy až sto­vek tisíc korun... Číst dál »

Masturbace: Dříve hřích, ale jak se na ni pohlíží dnes?

Ještě v nedáv­né minu­los­ti byla řeč o sebe­u­ká­je­ní napros­tým tabu. V dneš­ní době už je ale mastur­ba­ce napros­to nor­mál­ním pro­je­vem sexu­a­li­ty. Jak se na ni změ­nil pohled?

Minulé sto­le­tí bylo tako­vé,... Číst dál »

Komiks 88

Číst dál »