Simpsonovi: S30E15: 101 Mitigations

České titul­ky pro 15. epi­zo­du 30. sezó­ny …

Číst dál »

Hříšnice

Thriller Hříšnice je vel­mi pro­myš­le­ný a dob­ře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký román, ve kte­rém není rad­no uvě­řit vše­mu, co hlav­ní hrdin­ka vypo­ví­dá. Nikdy si nemů­že­te být jis­ti tím, co prav­da... Číst dál »

Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji

Laurent Amédé je muž, kte­rý má rád svo­ji rodi­nu a prá­ci. Ale jak jde život, může se lec­cos změ­nit. Pracuje totiž v jed­né z pobo­ček nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti Perrin Industrie, kte­rá... Číst dál »

#1929: Bratrstvo krve: Hustej nářez - 35 %


Bratrstvo krve: Hustej nářez
Vydalo nakladatelství Epocha v... Číst dál »

Zůstat single, a přesto mít sex?

www.TheCasualLounge.cz

Mnoho lidí je sin­gle z pře­svěd­če­ní. Ale musí se člo­věk kvů­li tomu vzdát nut­ně i sexu? – Ne! Nyní exis­tu­je nová plat­for­ma pro zná­mos­ti, se kte­rý­mi může­te sdí­let... Číst dál »

Osamělý svobodný muž – 24

Číst dál »