Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.

Když se bude­te muset roz­hod­nout, jest­li vaše rodi­na nebo pomoc cizí­mu člo­vě­ku, jak se roz­hod­ne­te? Asi je cel­kem jas­né, jaké by bylo vaše vlast­ní roz­hod­nu­tí, ale vaše dítě ješ­tě...Číst dál »

Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis

Onemocnět ve 21. letech závaž­nou cho­ro­bou a oče­ká­vat konec do dvou let, to není žád­ná výhra. S tako­vou pro­gnó­zou je těž­ké roz­ho­do­vat o budouc­nos­ti, ale je také mož­né se zami­lo­vat a žít, dokud je...Číst dál »

Opravdu gumoví medvídci prospívají zdraví?

Gumoví med­víd­ci jsou zdra­ví, pro­spí­va­jí klou­bům. Tato před­sta­va je mezi lid­mi poměr­ně roz­ší­ře­ná. Spolu s myš­len­kou, že gumo­ví med­víd­ci jsou diet­ní, pro­to­že v nich není žád­ný tuk. Jak to s nimi však...Číst dál »

Noc, kdy zmizela Bea Nesbittová

Někde blízko číhá smrtelné nebezpečí. Ellery Hathawayová ví o sériových vrazích opravdu hodně, ale rozhodně se to nenaučila během své policejní praxe. Pracuje jako řadová policistka v ospalém městečku...Číst dál »

Sestry Machatovy

Jen těžko najdeme v historii československého sportu a divadla dvojčata, která měla dvě stejné a tak úspěšné kariéry – jednu sportovní s medailovými úspěchy na mistrovství světa v moderní...Číst dál »

Výroba šperků z polodrahokamů

Kniha je bohatě ilustrovaná a krok za krokem vás provede všemi úskalími „stříbrného modelování“. Svým výrobkům můžete pak ještě přidat na osobitosti a ozdobit je kameny, smaltováním či malou...Číst dál »

Rozstříhej si knihu!

50 šablon, které si přímo z ní můžete vystříhat. Tato krásná kniha vás provede světem vystřihovánek a ukáže vám, jak můžete s minimálním vybavením a téměř bez zkušeností začít...Číst dál »

Erotická masáž

Jste-li připraveni vydat se na novou cestu poznání, zhluboka se nadechněte a vydejte se s naší nejnovější publikací do tajů erotiky, autoerotiky, laskání a doteků. Hurá do toho a...Číst dál »

Chcete se zbavit otoků nohou? Jděte do zahrady pro tuto rostlinu.

Otok nohou před­sta­vu­je pro­blém pro mno­ho lidí a nejen pro ty, kte­ří sedí celý den v kan­ce­lá­ři. Na ten­to stav mají vliv také: - zadr­žo­vá­ní vody v těle - nezdra­vá stra­va -...Číst dál »

Komiks 84

Číst dál »