Denní archiv Leden 11, 2019

0

#1890: Netvora 2: Krev - 65 %


Netvora 2: Krev (Monstress 2: The Blood)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vycházelo jako čísla 7 až 12 série "Monstress". Souborně vyšla kniha v roce 2017. České vydání má 152 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.
Scénář: Marjorie Liu
Kresba: Sana Takeda

"Netvora 2: Krev" je manga v barevném americkém provedení. To není kritika ani chvála, to je prostě konstatování, jež vychází z toho, že stejná byla i kniha "Netvora 1: Probuzení". Na tom se nic nezměnilo. Spojují se zde zajímavě žánry, což je pro mangu celkem tradiční, a tak zde máte hororové prvky, fantasy prvky - ty jdou do popředí nejvíce - ale naleznete zde i aspekty akčního komiksu, filosofického zamyšlení, které jde skoro až ke vzniku světa a samozřejmě nechybí ani ta citová rovina, která ale rozhodně není nijak romantická, alespoň zatím ne. Nejromantičtější vztah, jenž zde postavy mají, je mezi Maikou (titulní Netvora) a její společnicí, antropomorfní lištičkou Kippou. Kippa je Maice oddaná a následuje ji kamkoli. V tom je vidět naprosto bezbřehá láska. Anebo závislost.

Maika zjistila, že s ní není něco v pořádku a že v jejím těle je skryto monstrum, Monstrum, jež se dere na povrch a potřebuje se krmit. Maika má problém Na jednu stranu by chtěla monstrum zastavit, vypudit ho ze sebe, neubližovat nikomu, kdo si to nezaslouží, ale na druhou stranu jí monstrum dává takovou sílu, které se člověk, nebo jakákoli jiná inteligentní rasa nechce vzdát. Jenže s velkou mocí přichází i velké oběti, a tak pokud Maika moc využívá netvora v sobě, vede to k tomu, že zabíjí i ty, co zabíjet nechce. A tak se sama nachází v pozici, která je rozhodně nezáviděníhodná. Do toho se pak snaží zjistit, kým vlastně je, jaký je její úděl. A tak pátrá po odkazem ze své minulosti, hledá cestu, jakou ji matka vytyčila.

Když se na příběh podíváte s odstupem, tak to v podstatě není nic jiného než quest, který je ještě tak navržen, aby byl docela krutý. A krutý je, až jsem z toho docela překvapen, ale nemusíme se bát, protože nic skutečně hrozného se nestane ani jedné z hlavních postav, které proplouvají dějem celkem nedotčené, i když psychická tlak je na ně samozřejmě působen. Jako kdyby zde ale primárně byl prostor pro Sanu Takedu, která dovede nakreslit skutečně nepříjemné scény. Když je postava smutná, cítíte to z ní. Když je vzteklá, cítíte to. Když se bojí, také to na vás působí správně. Ale Sana je skvělá i ve vykreslování různých míst a jejich specifik. Snad jako kdyby to byl jediný důvod, proč se postavy vydaly na Ostrov kostí, protože těch odpovědí tu mnoho nenajdou, spíš se všechno ještě trochu zamotá. Sana se ale vyřádila a vizuálně okouzlila.

Na kresbě mi vlastně vadí jen ta černo hnědo zelená stylizace, která je patrná na každé stránce a u níž mi přijde, že se až zbytečně snaží na vás ještě více dopadnout. Jako kdyby to chtělo být tíživé i tam, kde to scénář nedovede. Ten se snaží o to, aby byl příběh tajemný, ale v konečném důsledku je to klasický boj dobra se zlem, jenž mi v některých scénách - hlavně v těch, kde se mezi sebou baví démoni - je to najednou až takové moc fantasy, přitom máte pocit, že se autorka skoro až snaží o nějakou lovecraftovskou kosmičnost. Ale ne, nakonec jí pořád jde jen o to, jak se tvorové dovedou nenávidět, jak je to pro ně snadné. Ta témata jsou nadčasová, ale to podání prostě není něco, co by mě dokázalo vyloženě ohromit. Za zajímavou kresbou se někdy skrývají jen ploché scény, které jsou kořeněny nečekanými zvraty. To úplně nestačí. Ale příběhu nejde vzít, že dovede některými scénami hodně překvapit.

Komiks "Netvora 2: Krev" zakoupíte na stránkách eshopu Crew.

Na Comics Blogu najdete recenzi na knihy:
"Netvora 1: Probuzení"…
Autor:
Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století0

Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století

Myšlenkou více přiblížit poskytovanou ošetřovatelskou péči holistické koncepci s pomocí lásky k člověku a podpory jeho osobního rozvoje se již v 60. letech minulého století zabývala Joyce E. Travelbee, americká psychiatrická sestra a teoretička v oblasti ošetřovatelství. Zdůrazňovala, že ošetřovatelství potřebuje „humanistickou revoluci“ s akcentem na ošetřovatelské vzdělávání, během níž je zapotřebí opustit pojetí založené na nemoci (biomedicínský model péče) a více se přiblížit ucelené a prohloubené péči o člověka. Texty Joyce E. Travelbee dosud nebyly do českého jazyka přeloženy a vyloženy tak, aby mohly české ošetřovatelské veřejnosti nabídnout pochopení a porozumění hlubším souvislostem jejího odkazu. Jako smysluplná se jeví skutečnost, že myšlenky a její tvořivá práce významně přispěly k rozvoji ošetřovatelství a mohou být inspirací pro teorii a praxi ošetřovatelství současnosti a budoucnosti. Monografie je pro čtenáře zajímající se o tematiku ošetřovatelství jak inspirující, tak po mnoha stránkách osobně obohacující.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 249.00 Kč

Autor:
Bez bahna lotos nevykvete0

Bez bahna lotos nevykvete

„Většina lidí má z utrpení strach. Utrpení je ale jako bahno, které pomáhá lotosovému květu štěstí vyrůst. Bez bahna lotosy nevykvetou.“ THICH NHAT HANH Jeden z nejuznávanějších buddhistických mnichů současnosti v tomto textu předává prosté a dostupné techniky jako umět se zastavit, klidně dýchat, vědomě chodit, hluboce se soustředit. Díky nim získáme energii potřebnou pro každodenní život a také nám pomohou se zklidnit a přijmout utrpení. Některé věci se dají pustit, jiné skutečnosti lze neprohlubovat, každým nádechem můžeme více rozkvétat. K svobodné a čisté mysli máme prostředky na dosah ruky.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 249.00 Kč

Autor:
Uvědomělý život0

Uvědomělý život

Knihou Uvědomělý život James Hollis čtenáři nabízí výjimečného průvodce pro všechny, kteří stojí na životní křižovatce. Uznávaný autor a psychoterapeut vás provede dvaceti jedna oblastmi introspekce a vnitřního růstu — například jak vymýtit přízraky z minulosti, proč upřednostnit smysl před štěstím, jak si vybudovat vyzrálou spiritualitu nebo jakým způsobem se chopit svolení být tím, kým opravdu jste. Dr. Hollis vám s výmluvností a vhledem sobě vlastním dává do rukou zdroj hluboké moudrosti, k němuž se budete opakovaně vracet, abyste na své cestě za životem vnitřní autority, integrity a naplnění načerpali energii a inspiraci.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 249.00 Kč

Autor:
Nejznámější lidové písničky - Obrázkové čtení0

Nejznámější lidové písničky - Obrázkové čtení

Zazpívejte si s dětmi oblíbené lidové písničky a naučte je při tom číst. Pomůže vám s tím tato skvělá knížka s texty těch nejznámějších písniček. Některá slova jsou nahrazena obrázky a malované zpívání je tak velmi zábavné. Díky roztomilým ilustracím si děti všechny písničky snadno zapamatují.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 179.00 Kč

Autor:
0

Co když svého syna nezabila?

Emma Cartwrightová neby­la vždyc­ky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jme­no­va­la Susan Websterová. A zabi­la své­ho syn­ka Dylana. Alespoň si to mys­lí. Emma si totiž vůbec nepa­ma­tu­je, co se teh­dy sta­lo. Ale když vám něco tvr­dí nejen poli­cie, ale i váš lékař i všich­ni vaši blíz­cí, tak jim bude­te věřit, ne? Zvlášť když nemá­te žád­ný důvod pochy­bo­vat. Ale jak si může­te být jis­tí, že to, co vám říka­jí, je prav­da, když si sami nic nepa­ma­tu­je­te? Emminy pochyb­nos­ti se ješ­tě zná­so­bí, když jí někdo pošle obál­ku, ve kte­ré najde foto­gra­fii rozkoš­né­ho chla­peč­ka.

Na zad­ní stra­ně foto­gra­fie je napsá­no jmé­no její­ho údaj­ně mrt­vé­ho syna. Emma netu­ší, že tahle foto­gra­fie spus­tí celou lavi­nu udá­los­tí, kte­ré budou nasvěd­čo­vat, že Dylan je naži­vu. Netuší ani to, že odha­lí vel­ké tajem­ství a že nebu­de vědět, komu může věřit ani to, kdo pro ni bude před­sta­vo­vat nebez­pe­čí. Je její syn oprav­du naži­vu nebo jde jen o nevhod­ný žert nebo sna­hu ublí­žit jí?

Tenhle napí­na­vý thriller napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka Jenny Blackhurst a čes­kým čte­ná­řům ho při­ná­ší nakla­da­tel­ství Domino.

Hledání pravdy

V kni­ze se pro­lí­na­jí dva pří­běhy. Ten prv­ní je Emmin. Hlavním hrdi­nou toho dru­hé­ho je Jack Shakespeare, vyso­ko­škol­ský stu­dent, kte­rý spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy z bra­trstva čas­to děla­jí věci, kte­ré by dělat nemě­li, a pro­to se stá­va­jí stráž­ci něko­li­ka tem­ných tajem­ství. Jaká je sou­vis­lost mezi těmihle dvě­ma pří­běhy? To autor­ka pro­zra­dí až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy. Oba pří­běhy pro­plet­la zce­la ori­gi­nál­ním způ­so­bem, tak­že se může­te těšit na neče­ka­né pře­kva­pe­ní.

Emma je hrdin­ka, kte­ré nejde nefan­dit. Je oprav­du snad­né věřit v její nevi­nu. Když se něja­kou náho­dou v jejím živo­tě obje­ví repor­tér Nick, zdá se, že Emma nalez­la spo­jen­ce. Co když je to ale jinak a Nick sle­du­je své vlast­ní cíle?

Ztichlý dům je od začát­ku do kon­ce pro­pra­co­va­ným a str­hu­jí­cím čte­ním plným pře­kva­pe­ní a množ­ství neo­če­ká­va­ných dějo­vých zvra­tů. Všechno je jiné, než se zdá na prv­ní pohled, a šoku­jí­cí konec je vskut­ku neče­ka­ný. Občas v pří­bě­hu najde­te náznak humo­ru, pře­vlá­da­jí ale drs­né násil­né scé­ny a mani­pu­la­ce, tak­že kni­ha není vhod­ná pro slab­ší pova­hy. Pokud vám však tako­vé scé­ny neva­dí, čet­bu téhle kni­hy si oprav­du vychut­ná­te.

 

Hodnocení: 90%

 

 

Ztichlý dům

Autorka: Jenny Blackhurst

Originální název: How I Lost You

Překlad: Petra Krámková

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 450…

Autor: