Denní archiv Leden 8, 2019

0

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat, odjíž­dí­me! němec­ké­ho auto­ra Wolfganga Metzgera.…

Autor:
0

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe a cigár­ko v kniž­ní podo­bě pak prá­vem obdr­že­lo Magnesii lite­ru a od autor­ky se zača­lo oče­ká­vat s čím dal­ším při­jde. Marie Doležalová si dáva­la na čas a na kon­ci roku 2018 spat­ři­la svět­lo svě­ta kni­ha Jeden kope­ček šmou­lo­vý, na kte­ré spo­lu­pra­co­va­la s ilu­strá­tor­kou Eliškou Podzimkovou. Už toto spo­je­ní vyvo­la­lo v zasvě­ce­ných čte­ná­řích vel­ké oče­ká­vá­ní a mno­zí z nich měli jas­nou před­sta­vu, co si pře­jí od Ježíška.…

Autor:
0

#1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 %


Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)
Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Původně v této podobě vyšlo jako "Alpha: Clan Bogdanov" v roce 1997. České vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.

Scénář: Pascal Renard
Kresba: Jurij Žigunov


Kniha "Alpha 1: Výměna" rozhodně nepřesvědčila o tom, že by se jednalo o skvělý komiks, a tak jsem byl docela zvědavý na to, jak se série vyvine v dalších dílech. A tak tu mám druhý díl, který je přece jen krokem kupředu a vylepšením kvality, která nám byla prvním sešitem prezentována. Nebudu tvrdit, že kniha "Alpha 2: Bogdanovův klan" je vyloženě skvělým čtením, ale je patrné, že je to zlepšení. Minimálně na ten průměr, kterým druhý sešit hodnotím. Je to dáno především skutečností, že došlo k zajímavému vývoji v příběhu, ale i k tomu, že jsou zde akčnější scény, i když ani v tomhle případě nelze tvrdit, že je sešit "Alpha 2: Bogdanovův klan" vyloženě akční, pořád je to spíše špionážní thriller.

Děj komiksu "Alpha 2: Bogdanovův klan" se přesouvá do Ruska, kde nesledujeme ani tolik Asju z prvního sešitu, i když i na ni dojde, ale sledujeme pozadí, které má vliv i na hlavní postavy Jsou zde ruské zájmy, a to jak ze strany mafie, soukromých osob, tak i osob vládních. Někdo jde po ministrech, někdo jde po mafiánech, někdo jde po těch, co upekli akci, která v sešitě "Alpha 1: Výměna" nevyšla. Seznamujeme se s novými, celkem dobrými postavami - hlavně Bogdanovové. A do toho je zde ještě Alpha a jeho příběh, který sem trochu nastrčí hlavu, ale dějově se nikam moc neposune. Jako kdyby si Pascal Renard dělal prostor pro pořádné vyvrcholení až ke konci série, teď si jen připravuje půdu.

Zajímavé je, že hlavní postavou - nebo alespoň postavou, která je uvedena v titulu série - je Alpha, ale ve skutečnost i se jedná o postavu, která zde až tolik místa nemá, nemluvě o tom, že se o něm stále mnoho nedozvíme. Jen víme, že je to agent, který po něčem jde, víme po čem, ale vlastně pořádně nevíme, co jaké jsou jeho schopnosti a proč je tak dobrý. Tohle se ale dozvíme postupně. Renard dává Žigunovovi zatím rozkreslit celkem zajímavé scény, kdy především napadaní Mironovova v jeho vlastním domě je skutečně výbornou scénou, která má i tu správnou thrillerovou atmosféru a ještě k tomu i jednoho magora, který nad ostatními skutečně vyniká, a to i v kontrastu s tím, jak byl v předchozí scéně prezentován.

Sešit "Alpha 2: Bogdanovův klan" už rozehrává celkem zajímavou hru, na jejíž pokračování byste se i celkem těšili. Ještě jsou přede mnou dva díly, tak jsem celkem zvědavý na to, jak se série vyvinula. Rozhodně to není jedna z těch, které by byly na první pohled skvělé, ale podobný špionážní thriller není v českém překladovém komiksu - a ani v českém originálním komiksu - nic častého. Navíc to má ještě takovou správnou devadesátkovou atmosféru, která by vám mohla sednout, pokud máte devadesátá léta rádi. "Alpha 2: Bogdanovův klan" je docela dobré čtení, které zlepšuje reputaci po prvním dílu, který trochu nudil.

Na Comics Blogu najdete recenze na knihy:
"Alpha 1: Výměna"
Autor:
Minulými životy k uzdravení0

Minulými životy k uzdravení

Řešení řady problémů se skrývá v minulosti. Mnohdy vzdálené stovky nebo i tisíce let. V některém z našich minulých životů. Objevte je i vy. S touhle knihou najdete cestu snadno... Dr. Weiss přináší podrobný průřez svou psychiatrickou praxí zaměřenou právě na reinkarnační regresi. A fobie, nutkavé chování, společenské i vztahové problémy, ale i různé bolesti, které tvrdošíjně odolávaly veškeré konvenční léčbě či terapii, po návratu do některého z předchozích životů téměř zázračně mizí často už po prvním sezení. Kromě toho, že se v této knize seznámíte s mnoha případy jeho pacientů a s jejich neuvěřitelnými zážitky, dozvíte se také, jak můžete tajemství svých minulých životů poodhalit i vy. Dr. Weiss vás seznámí s několika fungujícími technikami a nabídne i meditační text, který vás může zavést přímo do vaší vlastní minulosti.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč

Autor: