Denní archiv Leden 3, 2019

0

Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout

Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nej­ú­žas­něj­ších expo­ná­tů - divo­ce vypa­da­jí­cích prehis­to­ric­kých stvůr, nelí­tost­ných sta­ro­vě­kých bojov­ní­ků, dáv­no vymi­ze­lých kme­nů, afric­kých zví­řat a legen­dár­ních his­to­ric­kých hrdi­nů - ti všich­ni zde nehnu­tě sto­jí, navždy zmra­ze­ní v čase. Nebo ne?

Autor:
0

Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem

Inkluzivní vzdě­lá­vá­ní je v dneš­ní době veli­ce dis­ku­to­va­né téma. Ve spo­leč­nos­ti i v řadě peda­go­gů vyvo­lá­vá nega­tiv­ní emo­ce. Nesmírně důle­ži­tá je infor­mo­va­nost k dané pro­ble­ma­ti­ce. V kni­ze nalez­ne­te osob­ní zku­še­nos­ti a zpo­věď rodin mají­cí dítě s han­di­ca­pem. …

Autor:
0

Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

Luští vaše děti rádi osmisměr­ky a růz­né kří­žov­ky? Hledáte zají­ma­vé kví­zy pro výu­ku češ­ti­ny? Sáhněte po novin­ce vyda­va­tel­ství Portál Logopedické hry pro věští děti. Můžete s dět­mi pro­cvi­čo­vat výslov­nost mno­ha hlá­sek.

Kniha obsa­hu­je nespo­čet kří­žo­vek, kví­zů a i her. Pomocí nichž si uži­je­te hrát­ky se slo­vy, vyluš­tí­te řadu osmismě­rek, skrý­va­ček, bude­te hle­dat pro­ti­kla­dy a vytvá­řet rýmy. Dále lze vytvá­řet růz­né dru­hy vět, určo­vat správ­ný slo­vosled, pra­co­vat s obráz­kem, určo­vat, co do řád­ku nepat­ří a roz­ví­jet tak jazy­ko­vý cit a nejen to. …

Autor:
0

#1884: Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders - 40 %


Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders (Invaders)
Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Giant-Size Invaders 1", čísla 1 až 6 série "Invaders" a jako čísla 29 a 30 série "Marvel Premiere" v nakladatelství Marvel. České vydání se prodává v plné ceně za 249 Kč na stáncích.

Scénář: Roy Thomas
Kresba: Frank Robbins, Dick Ayers, Don Heck

Invaders jsou tým, který mě zajímá. Rovnou se přiznám, že představa Captaina Ameriky, Buckyho, Namora, Human Torche a Tora, jak bojují za druhé světové války, je pro mě prostě nějakým způsobem lákavá. Bohužel tohle je něco, co jsem v knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders" nedostal. Jasně, je to trochu problém můj, protože jsem si tak nějak představoval, že ty příběhy se budou odehrávat v Evropě, že se zde bude bojovat proti náckům, že se postavy budou účastnit přímo bojů v první linii, případně budou infiltrovat nacistické základny někde ve francouzských lesích. Možná si to tak představoval i Roy Thomas, ale pokud to realizoval, tak až v příbězích, které nejsou součástí knihy "Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders". Možná se prostě jen moje očekávání nesetkala s tím, co příběh vypráví, ale možná ten příběh opravdu není až tak zajímavý.

První příběh "Invaders" se objevil v sešitě "Giant-Size Invaders 1", který vyšel v roce 1975. Následovala pak série, která měla celkem 41 sešitů než byla ukončena. My v knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders" dostáváme nejprve "Giant-Size Invaders 1" a následně prvních šest dílů série "Invaders", které ještě v případě čísel 5 a 6 mají děj propojený se sešity 29 as 30 série "Marvel Premiere". První příběh se zaměřuje především na to, že se tým dá náhodou dohromady a díky slovům Winstona Churchilla se rozhodnou po dobu druhé světové války i spolupracovat. Další příběhy už se soustředí na to, jak tým společně funguje. Jen je škoda, že jsou příběhy tak divné. Samotní nacisté jsou skvělými záporáky, ale to jako kdyby si Roy Thomas v danou chvíli neuvědomoval a místo toho využil nástroje, které jsou v komiksu až příliš tradiční a relativně nudné.

Příběh z "Giant-Size Invaders " je ještě celkem fajn. Objevuje se zde nacistický záporák, který má být obdobou Captaina Ameriky a vlastně jeho protějškem. Ten příběh je celkem dobrý, má zajímavé finále. To celé ale mělo vést k tomu, že se pětice hrdinů spojí, aby pak vedla trochu připitomělé bitvy, které nejsou moc zajímavé. Nápad na odpíchnutí se od Wagnerova cyklu "Prsten Nibelungů" považuji za zajímavý, ale jeho zpracování v rámci prvních dvou sešitů série "Invaders" je tragické a nedosahuje vůbec potenciálu, který v sobě tým pěti superhrdinů má. Pak následuje příběh o tom, jak se nacisti pokusí dostat Churchilla. To není špatné, ale možná je to zbytečně moc provázané s Namorem. Jako kdyby to šlo lehce přes závity. Ale pořád lepší než příběh poslední, který je rozdělen do celkem čtyř sešitů.

Příběh Legie svobody je jednoduše příběh o tom, jak se Invaders chovají jinak, než by se očekávalo. Stanou se z nich padouši, protože je něco ovládá samozřejmě. Tohle jsou typy příběhů, které opravdu nemám rád. Jako kdyby scenáristé pořádně nevěděli, co dalšího vymyslet, jak příběh posunout, tak jen prostě přijdou s takovou koninou, co kdyby byli ti dobří najednou zlí. Ohrané a nenápadité, v tomhle případě to slouží jen k tomu, aby se vytvořil nový tým a Invaders se tak mohli konečně přesunout do Evropy. Jenže je to v příběhu, který je moc ukecaný, moc roztahaný a hlavně má záporáka, který je nudně předvídatelný. Tím je překvapivě Red Skull. Z mého pohledu se komiksy, které jsou v knize "Nejmocnější hrdinové Marvelu 62: Invaders", moc nepovedly, protože ten potenciál, jež zde byl, rozhodně nedošel naplnění. S postavami, jejichž místo bylo jasné - bojiště druhé světové války - se vymýšlejí směšné příběhy, které ničím nevybočují. To je škoda.

Na Comics Blogu najdete:
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 1: Avengers"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 2: Spider-Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 3: Wolverine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 4: Hawkeye"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 5: Iron Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 6: Captain America"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 7: Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 8: Power Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 9: Bratři ve zbrani"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 10: Captain Marvel"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 11: Fantastic Four"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 12: X-Men"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 13: Black Widow"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 14: Strážci galaxie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 15: Human Torch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 16: Vision"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 17: Falcon"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 18: Deadpool"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 19: Valkyrie"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 20: Punisher"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 21: Nick Fury"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 22: Black Panther"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 23: Mockingbird"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 24: Defenders"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 25: Daredevil"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 26: Doctor Strange"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 27: Scarlet Witch"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 28: Iron Fist"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 29: Blade"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 30: Inhumans"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 31: Beast"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 32: Thor"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 33: Shang-Chi"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 34: Warlock"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 35: Hank Pym"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 36: Herkules"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 37: Wasp"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 38: Ghost Rider"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 39: Wonder Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 40: Silver Surfer"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 41: Elektra"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 42: Black Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 43: Moon Knight"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 44: Star-Lord"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 45: Mýval Rocket"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 46: Captain Britain"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 47: Nova"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 48: Machine Man"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 49: Spider-Woman"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 50: Ant-Man (Scott Lang)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 51: She-Hulk"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 52: Cloak a Dagger"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 53: Captain Marvel (Carol Danversová)"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 54: War Machine"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 55: Spider-Girl"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 56: Marvel Boy"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 57: Sentry"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 58: Jessica Jonesová"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 59: Winter Soldier"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 60: Young Avengers"
"Nejmocnější hrdinové Marvelu 61: Generation X"…
Autor:
0

Poznáváme homeopatii

Homeopatie je léčebná metoda s dávnou tradicí a jasnými pravidly, aplikovaná s úspěchem u nás i v zahraničí. Tato praktická příručka přináší souhrn základních informací o šetrném způsobu léčby, který nenahrazuje, ale účinně doplňuje postupy klasické medicíny. Seznamte se s tím, jak homeopatii v běžném životě používat! Knížka je určena pro každou domácnost. Dočtete se v ní o možnostech homeopatické léčby a jejích výhodách. Homeopatické léky jsou přípravky, které využívají přírodní látky ve velmi malých dávkách. Díky tomu léčí bez vedlejších účinků a s ohledem na momentální zdravotní stav pacienta. Druhé vydání je obohaceno o kapitoly užívání léků ve stáří, o léčbu některých ortopedických diagnóz (ostruhy, tenisový loket, bolesti krční a bederní páteře), o první pomoc ve stomatologii (strach z ošetření, snášení bolesti) a rovněž o kapitolu gynekologie (těhotenství, pomoc při porodu, menstruační obtíže). Autorky vám také poradí, jak si vybavit homeopatickou lékárničku pro domov i na cesty.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 135.00 Kč

Autor:
0

Academic English - Akademická angličtina

Druhé, aktualizované vydání Akademické angličtiny by měl mít při ruce každý vzdělanec, vědec, student, odborník či badatel, jenž chce ve světě vysokého školství a vědy správně komunikovat anglicky. Atraktivní formou zasvěcuje do specifik akademického jazyka a přibližuje principy základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž úspěšném zvládnutí závisí ve značné míře akademický a profesní úspěch v daném oboru. Zvláštnosti akademické angličtiny jsou v knize představovány čtivým způsobem, jenž postihuje jazyk v celé jeho úplnosti – od slovní zásoby a mluvnice přes čtení a poslech až po mluvení a písemný projev. Každá kapitola nejprve česky seznamuje s rysy jednotlivých dovedností v akademickém a vědeckém prostředí a upozorňuje na jejich odlišnosti ve vztahu k českému jazyku. Poté následuje série inspirativních aktivit a stimulujících cvičení v angličtině na úrovni B2 Společného referenčního rámce pro jazyky. V novém vydání autoři upravili teoretické pasáže tak, aby byly bližší současné generaci akademiků a lépe reagovaly na jejich praktické potřeby. Aktualizované jsou také internetové odkazy, využitelné nejen pro další rozvoj jazykových dovedností. Nové vydání dále přináší aktualizované reálie a podněty k práci se slovníkem i nové poznatky v problematice psaní poznámek. Česko-anglická publikace je určena všem aktivním členům akademické obce, studentům, pedagogům i vědcům, aby je provedla úskalími anglického jazyka v akademickém prostředí a nabídla jim návod k efektivnímu řešení jazykových i kulturně specifických situací.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 254.00 Kč

Autor:
0

Spiritualita wellness

Kniha vznikla jako výsledek propojení profesionálního zázemí Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, na které je od roku 2013 je realizován magisterský studijní program „Wellness specialista“, dále vlastních odborných zkušeností autorů a jejich mnohaletých výzkumů a konečně úsilí o hledání spojitostí wellness s kulturní tradicí a globalizovaným vývojem společnosti. Návrat k wellness, a tedy k postupnému duchovnímu zotavování, bývá pozvolný. Stav wellness je založen na rekreaci, kdy „re“ znamená znovu a „creo“ utváření harmonie a rovnováhy především se sebou samým, a tím zotavení od odcizení se od sebe samotného i od ostatních, včetně odcizení se od přírodního environmentu. Transformace „self“ směrem k bio-psycho-sociální a zejména duchovní rovnováze je v oblasti wellness umožněna mnoha různorodými metodami zahrnujícími zdánlivě nespirituální prvky, jako jsou pohyb, uvolnění, výživa. Avšak právě prostřednictvím těchto mnohdy velmi jednoduchých metod se znovuobjevení autenticity stává základem ozdravení. Tím nastává žádoucí posun ke stavu, který je nazýván wellness.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 212.00 Kč

Autor:
0

Farmakologie

Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací. Obecná farmakologie obsahuje 8 kapitol. Jsou zde podrobně vysvětleny obecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, které tvoří základ pro představu o pohybu léčivé látky v organismu až k místu jejího působení, a přispívají tak i ke správnému výběru lékové formy a nastavení dávkovacího schématu. Speciální část je rozčleněna do 28 kapitol převážně podle klinického použití léčivých látek. Podrobně jsou v rozsáhlých kapitolách popsány léčivé látky používané v neurologii, psychiatrii, kardiologii, revmatologii, hematologii, při onemocnění dýchacích cest a trávicího traktu. Je také podrobně rozebrána protinádorová terapie a možnosti ovlivnění imunitního systému. Standardně jsou zahrnuty i antiinfekční látky včetně antiparazitik a antiprotozoálních látek. Komplexně jsou popsána také hormonální léčiva, celá skupina antidiabetik a terapie osteoporózy. Jako samostatné kapitoly doplňují speciální část léčiva používaná v dermatologii a oftalmologii. V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 1997.00 Kč

Autor:
0

Mikroekonomie

Třetí vydání oblíbené učebnice je rozšířeno o nové ekonomické jevy vyvolané technologickými a institucionálními změnami. Jsou zde také nastíněny názorové směry, které doplňují tradiční mikroekonomickou analýzu alternativními pohledy a přístupy. Jde například o behaviorální a feministickou ekonomii. Opomenuta není ani ekonomie času a quasi-ekonomie v podobě "ekonomie všeho" (freakonomics). Autoři se netradičně věnují také ekonomii rodiny, která je v učebnicích dosud opomíjena, a to v kontrastu s velkou pozorností věnovanou ekonomii firmy. Publikace vysvětluje chování mikrojednotek, z nichž se skládá národní i světové hospodářství, jako jsou spotřebitelé, firmy, vlastníci kapitálu a půdy, zaměstnanci a odbory, investoři i politici. Vysvětluje také mechanismus trhů spotřebních statků, práce, kapitálu a přírodních zdrojů, a také trhu politického. Ukázány jsou jak přednosti tržní regulace, tak i některá její omezení. V této souvislosti je poukázáno na úlohu vlády v mikroekonomické sféře a také na možnosti jejího selhání. Zastoupena jsou i další témata, například vznik a vývoj peněz (až po kryptoměny), rozhodování v podmínkách omezených zdrojů, nejistoty a rizika, teorie her, regulace přirozených monopolů, rozdělování důchodu, problém nerovnosti apod. Učebnice je určena především studentům bakalářských studií v ekonomických oborech a studujícím MBA. Ocení ji však všichni zájemci o poznání ekonomického pozadí každodenního dění v ekonomice a společnosti. Poznatky z mikroekonomie jsou užitečné pro utváření ekonomické strategie vlastního života a také pro nezávislou interpretaci zpráv a stanovisek prezentovaných v masmédiích.

Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 365.00 Kč

Autor: