Denní archiv Prosinec 6, 2018

0

MARIE ROTTROVÁ

ROZHOVOR — Marie Rottrová letos v říjnu zavzpomínala na své soulové období prostřednictvím retrospektivní kompilace Lady Soul (videoupoutávka je ke shlédnutí zde: http://y2u.be/XmY163svzOY). Dvacet jedna písní, které vybrala a do finálního pořadí sestavila sama paní Marie, mapuje výraznou kapitolu její kariéry, jež – jak sama přiznává – je pro ni srdeční záležitostí. A právě tzv. černošská hudba, Mariina cesta k ní a k prvotřínímu ovládnutí její náročné interpretace jsou jedněmi z hlavních témat našeho rozhovoru, který najdete níže.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Disney: Pohádkový adventní kalendář

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku…

Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne…
Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně s kou­zel­ný­mi vla­sy bar­vy zla­ta nebo Příšerky s.r.o. či Toy Story.

Právě Toy Story je prv­ním pří­bě­hem, kte­rý vám advent­ní kalen­dá­ře nabíd­ne. Stejně jako všech­ny ostat­ní kní­žeč­ky sází tato na obra­zo­vou slož­ku. Krátkozrakým, stej­ně jako začí­na­jí­cím čte­ná­řům bude mož­ná vadit malé písmo na čte­ní pod lam­pič­kou. Obrázky jsou ale kou­zel­né a skvě­le dopl­ňu­jí děj. Příběhy nejsou tolik „ose­ka­né“, jed­nu kníž­ku zvlád­ne­te hra­vě pře­číst jako plno­hod­not­nou pohád­ku na dobrou noc.

V řaze­ní pohá­dek k jed­not­li­vým dnům adven­tu jsem sys­tém nena­šla, a pro­to mě pohád­ka, kte­rá při­jde na řadu na Štědrý den, pře­kva­pi­la. Vaiana je pří­běh o odváž­né dív­ce, před­ur­če­né k tomu, aby se sta­la náčel­ni­cí ves­ni­ce. Jde mož­ná o jeden z pro čes­ké děti slo­ži­těj­ších pří­bě­hů, pro­to­že se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Motunui a vyprá­ví o živo­tě ost­rov­ní­ho lidu, srd­ci mat­ky ost­ro­vů Te Fiti, duši zemře­lé babič­ky Taly, zlém démo­nu Te Kã a polo­bo­hu Mauim, kte­rý se s pomo­cí kou­zel­né­ho háku pro­mě­ňu­je v jes­třá­ba. Právě kvů­li cizím jmé­nům se pří­běh sává poně­kud nepře­hled­ným a dětem musí v jeho pocho­pe­ní pomo­ci obráz­ky: „Maui se s pomo­cí háku pro­mě­nil v jes­třá­ba a spo­leč­ně se vyda­li na pouť za Te Fiti. Když se blí­ži­li k ost­ro­vu, obje­vil se Te Kã a sra­zil Mauiho z oblo­hy. Vaiana Mauiho chy­ti­la, ale Te Kã pozdvi­hl pěst a chys­tal se roz­dr­tit jejich loď. Maui v posled­ní chví­li zdvi­hl hák, aby pada­jí­cí pěst zasta­vil.“

Při vyn­dá­vá­ní kní­žek z oba­lů budou mít asi men­ší děti pro­blém a bude potře­ba pomoc rodi­čů.  I přes drob­né výhra­dy jde o skvě­lý advent­ní dárek pro děti od čtyř let. A i pro rodi­če, pro­to­že vám zaru­ču­ji, že mini­mál­ně jeden z advent­ních pří­bě­hů znát nebu­de­te. Pokud chce­te mít 24 Disneyovek pohro­ma­dě v úhled­ném dár­ko­vém balíč­ku, s kou­pí nevá­hej­te.


  • Disney: Pohádkový advent­ní kalen­dář
  • Počet stran: 612
  • Nakladatelství: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 90 %
Autor:
TV Barrandov - 06.12.20180

TV Barrandov - 06.12.2018

Televizni program na 06.12.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.12. 01:35 06.12. 02:35
Na plac! 06.12. 02:35 06.12. 03:05
Konec vysílání 06.12. 04:15 06.12. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 06.12. 04:45 06.12. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos 06.12. 09:30 06.12. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos 06.12. 11:05 06.12. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 06.12. 12:40 06.12. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 06.12. 13:50 06.12. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 06.12. 14:50 06.12. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 06.12. 15:50 06.12. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 06.12. 17:10 06.12. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 06.12. 18:30 06.12. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 06.12. 19:20 06.12. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 06.12. 20:05 06.12. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 06.12. 20:15 06.12. 20:25
Týden s prezidentemExkluzivní rozhovor Jaromíra Soukupa s prezidentem České republiky Milošem Zemanem (Premiéra) 06.12. 20:25 06.12. 21:30
Duel Jaromíra SoukupaExkluzivní živě vysílaný rozhovor s předními politiky. Aktuální otázky, pádné argumenty, ožehavá témata (Premiéra) 06.12. 21:30 06.12. 22:45
Interview Jaromíra SoukupaNový pořad Jaromíra Soukupa, ve kterém kauzy nezůstávají otevřené, ale dotahují se do konce. Unikátní propojení investigativního pořadu s rozhovory Jaromíra Soukupa s hlavními aktéry probíraných příběhů (Premiéra) 06.12. 22:45 06.12. 23:45
Takhle tu žijeme!Myslíme si, že všechno zvládneme, že na život máme partnera jako oporu. Potom přijde špatné rozhodnutí a všechno hezké končí krachem, hádkou, rozvodem, exekucí. Jak z toho ven? Komu se svěřit? Co udělat lépe? Pojďme společně u vás doma vyprávět příběhy, které se týkají mnoha z nás 06.12. 23:45 07.12. 00:40

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Big Ben: Oslnivá krásaI v malém městě dochází k velkým zločinům. A to je práce pro Benna, nejtěžšího a největšího policistu ze všech. Německá krimi-série (2003). Hrají O. Fischer, K. Jacob, R. Drexel, S. Schwartz, Th. Morris a další. Režie W. F. Henschel (93 min) Vedoucí oddělení plastické chirurgie, miláček žen, jinak ale bezohledný a hrubý kariérista Gerhard Matel, opět zasáhl do programu operací a přesunul pacientku svého kolegy Liebnitze, který mu to vyčítá. Matel má ale ve zvyku se vždy chovat tak, jako by byl na světě nejdůležitější. Setkává se se svou milenkou, květinářkou Ester, a slibuje, že se jeho dlouholetá družka, sochařka Veronika Speichertová, už brzy odstěhuje. Zakrátko ovšem slavný plastický chirurg umírá za velmi podivných okolností: někdo ho zavře do rentgenové kabiny a pak několik hodin vystavuje smrtelným dávkám rentgenového záření. Komisař Berghammer a Sabrina Lorenzová se musejí dát do práce... 06.12. 22:00 07.12. 00:05
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Americký seriál (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 06.12. 02:00 06.12. 03:00
Pomsta nebo láskaAniž to ze začátku věděla, zamilovala se Dila do vraha svého manžela... Bude láska silnější než nenávist? Dramaticko-romantický seriál (2012). Hrají H. Sendil, E. Petekkaya, H. Darcan, E. Senkan, N. Memili a další. Režie O. Tan Toto je příběh neuvěřitelné lásky mezi Dilou, dívkou z města, která hledá spravedlnost, a místním vůdcem Rizem. Na místě, kde má slovo místních vůdcu vyšší hodnotu než zákon, stojí sama tváří v tvář místním pravidlům. Po smrti svého manžela se Dila rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou a postavit vraha svého muže před soud. 06.12. 03:00 06.12. 04:10
Na plac! 06.12. 04:10 06.12. 04:40
OstříhánoČtyři kadeřníci v soutěži na ostří nůžek. 06.12. 04:40 06.12. 05:10
Konec vysílání 06.12. 05:10 06.12. 05:40
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec 06.12. 05:40 06.12. 06:15
Matlock VI (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 06.12. 06:15 06.12. 08:15
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Na dostihové dráze v Berlíně-Hoppegartenu probíhá razie, stejně jako na celém území německé republiky. Jedná se o celorepublikovou akci na odhalení dopingových podvodníků. Na závodišti jsou tak i Julie s Johannesem, kteří bohužel nic neobjeví. Jenže?závod je odstartován a favorit ?Chardonnay“ zůstal stát ve startovacím boxu. Po závodě se situace ve stájích vyhrotí natolik, že majitel ? Chardonnay“ míří na svého rivala zbraní a obviňuje ho z manipulace. Muži jsou předvedeni k výslechu a Julie si tajně opatří druhý vzorek moči závodního koně. Vyjde najevo, že moč neobsahuje sice stopy dopingových prostředků, ale za to dokazuje, že ?Chardonnay“ byl pod vlivem alkoholu. Otázka zní: Kdo koně před závodem opil a proč? 06.12. 08:15 06.12. 10:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.12. 10:00 06.12. 11:00
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 06.12. 11:00 06.12. 12:30
Live Teleshopping 06.12. 12:30 06.12. 14:30
Kriminálka BerlínŠpičková policistka Julie a její bývalý šéf Johannes tvoří dokonalý vyšetřovací tým. I když mají rozdílné povahy, musejí spolupracovat... Německý kriminální seriál (2014). Hrají F. Kempter, M. Klimsa, K. Block, O. Bender, T. Michaelis, H. Wegener a další Mariannina nejlepší přítelkyně Vera se bude vdávat. Ženich však na zkoušce svatebních šatů zkolabuje. Na pohotovosti zjistili multiorgánové selhání z důvodu otravy kyselou kyanovodíkovou. Konstantin upadá do kómatu a ocitá se v nebezpečí života. Jak se toxická substance mohla dostat do Konstantinova těla, když pracuje z domova a žije zdravě? Vera po dlouhém váhání přiznává, že Konstantinovi do jídla přidávala tajně lék na zvýšení potence, který jí zajistila její sestra Daniela, která pracuje v lékárně. Julie tak začne vyšetřovat v lékárně, kde objeví velké množství chemických substancí. Je Daniela, sestra její kmotry Very, profesionální padělatelkou tablet? Na tuto otázku musí najít odpověď Julie s Johannesem? 06.12. 14:30 06.12. 15:40
Matlock VI (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Šestá řada amerického krimi seriálu (1991-1992). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 06.12. 15:40 06.12. 17:45
Velkolepé století III (60,61)Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Třetí řada tureckého výpravného seriálu (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M. Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další (Premiéra) Nenávist a intriky v sultánově harému měnily budoucnost říše... Turecký výpravný seriál (2013). Hrají H. Ergenç, M. Uzerli, M.t Günsür, P. Karahan, O. Yalabik, N. Aysan, F. Ahmet, S. Ergeç a další 06.12. 17:45 06.12. 20:00
Loď snůNa své pouti po světových mořích navštěvuje luxusní parník Deutschland atraktivní turistické destinace, nejkrásnější pláže a daleké přístavy. Posádka lodi i její klienti prožívají na vysněné dovolené své životní příběhy... Německý romantický seriál (2011). Hrají S. Rauch, H. Keller, H. Naumann, F. von Thun, Th. Scholze, P. Hartmann, A. Kling a další. Režie H. J. Tögel (94 min) (Premiéra) Na loď snů, která vyráží do exotiky Bora Bora, nastupuje Herbert, který je přesvědčený, že má rakovinu. Na lodi pracuje jeho dcera Nina, kterou opustil, když jí bylo devět let. Teď by rád dal své vztahy do pořádku... Malá Greta přišla o svou babičku, která zahynula při nehodě. Greta se z toho nemůže vzpamatovat. Pomůže jí Hilda, která si dala inzerát ?babička hledá rodinu" a jede s nimi lodí? A Pěvecké duo Melanie a Julie řeší problém ? Julie chce založit rodinu a to znamená, že by vzdala kariéru zpěvačky.. 06.12. 20:00 06.12. 22:00
Děkujeme webu http://xmltv.tvpc.cz za poskynutí dat.
Autor:
NOVA - 06.12.20180

NOVA - 06.12.2018

Televizni program na 06.12.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 06.12. 03:15 06.12. 03:55
Kriminálka MiamiUprostřed křižovatky havaruje s autem žena. V kufru vozu je nalezena mrtvola muže. Policie zjistí, že se jedná o pasáka z místního hotelu. Auto, které ženu ze silnice vytlačilo, si z místní půjčovny pronajal obchodník Miller... Ctvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 06.12. 02:00 06.12. 03:15
Dr. HouseK Houseovi a jeho týmu se dostane žena, která zkolabovala uprostřed hodiny kuchařského kurzu. K velkému překvapení se dozvědí, že je významná lékařka, proslulá výzkumem v oblasti rakoviny, která nedávno opustila kariéru, aby nalezla vlastní štěstí. Pacientčin stav se zhoršuje a bohužel se v té době zhoršuje i stav doktorky Hadleyové, která má Huntingtonovu chorobu. Začne trpět vážnými, život ohrožujícími reakcemi na experimentální, klinicky testované léky a nakonec oslepne. Naštěstí vysazení léků a zákrok, který Foreman a House provedou, vše v dobré obrátí. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 06.12. 01:15 06.12. 02:00
Novashopping 06.12. 04:55 06.12. 05:55
Snídaně s Novou 06.12. 05:55 06.12. 08:30
Novashopping 06.12. 08:30 06.12. 08:45
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.12. 08:45 06.12. 09:40
Mise nový domov IIKdyž si bral jedináček Petr Amálii z jedenácti dětí, těšili se na společný rodinný život. Vše jim vycházelo, než jedno z jejich čtyř dětí, tříletá Hanička, těžce onemocněla. Rodiče jsou si vědomi, že nouze, ve které žijí není pro malou holčičku odpovídající a navíc všudypřítomná plíseň poškozuje zdraví i jejímu pětiletému bráškovi Honzíkovi. Celá rodina je věřící a modlí se za zázrak - aby se Hanička uzdravila. A nejen oni, ale i celá vesnice a teď už i všichni z Mise nový domov. (skryté titulky) 06.12. 09:40 06.12. 10:55
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 06.12. 10:55 06.12. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Radkem Šubrtem a VIP hosty. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 06.12. 11:45 06.12. 12:00
Polední Televizní noviny 06.12. 12:00 06.12. 12:25
Krok za krokemJT v obýváku natáčí pro kabelovku vlastní televizní show. Codyho má jako parťáka, Al za kamerou a Marka zvukaře. Pro okrasu si do týmu přibere Kareninu spolužačku Lisu. Ta ale projeví náklonnost ke Codymu, a proto jej JT vyhodí. Když mu to Mark a Al vyčítají, vyhodí i je. Až Frank JTho přiměje, aby se omluvil a vzal všechny zpátky. Mezitím se Frank s Carol pohádají kvůli hloupému kvizu v časopisu. Americký seriál (1992). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 06.12. 12:25 06.12. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Hofman se vrací do ředitelského křesla, ale musí se vyrovnat s intrikou bratří Švarců, která může snadno přivést nemocnici na mizinu. Nepatří však mezi ty, kteří by si nedokázali ochránit své zájmy. O budoucím osudu nemocnice tak rozhodne souboj vzájemných intrik a podrazů. Babeta omylem zničí Gábininy svatební šaty. Jindřich jí pomůže situaci vyřešit, i když se tím dostane do mimořádně ponižující situace. Využívá ale rychle toho, že je mu Babeta příznivě nakloněna. Filip se snaží zajistit nevěstě nové šaty a Jindřich se stává jeho nečekaným spojencem. Výsledky Fryntových vyšetření zasadí ránu optimismu, který spolu s ním sdílela i Kateřina. Tato těžká chvíle je osudovou zkouškou jejich vztahu. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají J. Kanyza, A. Gondíková, J. Šťastný, J. Stryková, B. Štěpánová, V. Zavřel a další. Režie J. Chlumský Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 06.12. 12:50 06.12. 14:05
Dr. HousePřípad kněze, který vede útulek pro bezdomovce a vidí krvácejícího Ježíše, jak se vznáší nad jeho prahem, pojme House jako rozptýlení pro tým. Současně konfrontuje Foremana a Třináctku kvůli jejich vztahu. Dá jim na vybranou, buď se rozejdou, nebo jeden z nich musí odejít. Když nabídku odmítnou, nekompromisně vyhodí Foremana. Cuddyová mu však odmítá dát doporučující dopis, takže nemůže sehnat pořádné zaměstnání. Třináctka nabízí, že odejde ona, když House vezme Foremana zpět. Nakonec však nemusí odejít ani jeden. Tým se brzy dozvídá, že kněz byl zapleten do skandálu s obtěžováním, takže ztratil důvěryhodnost. Nicméně jakmile chtějí jeho případ ukončit, pacientův stav se drasticky zhorší a House se potýká se svou minulostí a vírou. Nakonec však objeví příčinu mužova stavu. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 06.12. 14:05 06.12. 15:00
Dr. HouseTým převezme případ chlapce, který se po hře basketbalu zhroutil s těžkými pánevními bolestmi. Testy odhalí, že trpí genetickou mozaikovitostí, má mužskou i ženskou DNA. Chlapcovi rodiče prozradí, že jejich syn o svém stavu nemá tušení. Když se narodil, sami si vybrali, v jakém pohlaví ho budou vychovávat. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 06.12. 15:00 06.12. 15:55
Kriminálka MiamiDva mladíci, kteří vykrádají zchátralé objekty, objeví v budově starého hotelu jednoho mrtvého a jednoho těžce zraněného muže, v nichž detektivové identifikují bratry Vargasovy, zaměstnané jako vrátní. U Mariana Vargase se pak najde balík peněz a zjistí se, že jeho auto stálo před třemi dny, tedy v den, kdy byl jeden z bratrů zabit, před jednou z bank. Před ní se tentýž den ztratil vůz jednoho klienta. Ukradla ho dvojice Leo a Sienna, u nichž se našly stejné peníze jako u Vargasových, tj. bankovky okousané od myší. Zbraň Sienny a Lea však neodpovídá zbrani, která byla použita při střelbě na bratry Vargasovy. Po výslechu majitele ukradeného vozu detektivové zjišťují, že Leovi a Sienně jde o život. Čtvrtá řada amerického seriálu (2005). Hrají D. Caruso, K. Alexander, E. Procter, A. Rodriguez, S. Milos a další. 06.12. 15:55 06.12. 16:57
Odpolední Počasí 06.12. 16:57 06.12. 17:00
Odpolední Televizní noviny 06.12. 17:00 06.12. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 06.12. 17:25 06.12. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie J. Deák Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 06.12. 18:25 06.12. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 06.12. 19:30 06.12. 20:20
Ordinace v růžové zahradě 2Hugo už má dost hádek mezi Švarcem a Heluš. Ti se mu rozhodnou ukázat, že spolu dokážou vycházet a že si můžou užít krásný den všichni pohromadě, jako rodina. Uspořádají pro Huga Mikuláše. Jonáš má strach z prozrazení. Zraněný Dan a jeho matka slibují policii, že budou spolupracovat a označí všechny ty, kdo kradli léky a vyráběli z nich drogy. Inna je stále nezvěstná a Bibi s Markem a Vojtou mají strach, že už není naživu... Nové příběhy oblíbeného českého seriálu. Hrají Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Stránský, J. Čenský, M. Zounar, R. Jašków, M. Šoposká a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 06.12. 20:20 06.12. 21:35
Život ve hvězdáchSilné emoce a slzy dojetí, splněná přání a sny, sdílená radost a úsměvy štěstí. Pořad, ve kterém hlavní roli máte Vy! (premiéra) 06.12. 21:35 06.12. 22:10
Jízda švárů(Ride Along) Ben musí dokázat svému budoucímu švagrovi, že si jeho atraktivní sestru skutečně zaslouží. USA 2014, akční. Hrají Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Tika Sumpter, Bryan Callen, Laurence Fishburne, Gary Owen, Jacob Latimore a další. Režie Tim Story James Payton je všemi uznávaný detektiv. Při tajné operaci se ale cosi zvrtne, dojde k přestřelce, následně k automobilové honičce uprostřed velkoměsta a v důsledku toho ho jeho šéf důrazně žádá, aby ve vyšetřování dál nepokračoval. To ale není jediná nepříjemnost, se kterou se James v poslední době potýká. Tou druhou je jeho sestra, přesněji řečeno její přítel Ben Barber. James se svou sestrou Angelou neprožili šťastné dětství a on má stále tendenci ji ochraňovat. Ben pracuje jako strážný na střední škole, snaží se mu dokázat, že není blázen jenom do počítačových her, ale i do jeho sestry. Když Bena konečně přijmou na policejní akademii, James ho posadí na místo spolujezdce služebního auta, chce po něm, aby s ním strávil čtyřiadvacet hodin ve službě a vůbec ho nešetří. Události divoké noci je zavedou k nejnebezpečnějšímu zločinci ve městě... (premiéra) 06.12. 22:10 07.12. 00:15

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Sue ThomasK agentům je na stáž přidělen slavný herec Adam Kinsey, který má ztělesnit agenta FBI v připravovaném filmu. Dámská část jednotky je nadšena a předchází se v pozornostech, pánové se cítí poněkud přehlíženi a u Jacka žárlivost ještě umocňuje profesionální ostražitost. Adam se nicméně chová přirozeně a přátelsky a poctivě se snaží dozvědět o práci FBI co nejvíc. Účastní se řešení případu prodeje ilegálně držených zbraní, když ale další případ začne ukazovat na chystanou teroristickou akci, je z vyšetřování z bezpečnostních důvodů vyloučen. A zdá se, že tentokrát se teroristé opravdu chystají k něčemu velkému... Americký seriál podle skutečné události (2003). V titulní roli Deanne Bray. Dále hrají Y. Bisson, R. Peters, M. Gomes, E. Okuma a další. 06.12. 04:30 06.12. 05:10
Hráči se smrtí(Flatliners) Pětice mediků na riskantní výpravě za hranice života a smrti. USA 1990, horror. Hrají Kiefer Sutherland, Julie Roberts, Kevin Bacon, Oliver Platt, William Baldwin, Kimberly Scott a další. Režie Joel Schumacher Nadaný medik Nelson přemluví čtveřici spolužáků k riskantnímu experimentu, jehož cílem je zjistit existenci posmrtného života. Nechá se jimi v provizorní laboratoři na krátkou chvíli přivést do stavu klinické smrti, a když pak vypráví o krásném prožitku, rozhodnou se ostatní pokus také podstoupit. Když začne mít Nelson podivné vize, nespojí si je hned se svým pobytem za hranicí života. Jenže jeho stavy začnou brzy nabývat na intenzitě, ohrožovat jeho život, a navíc se objeví také u ostatních. Dokáží medici zjistit příčinu stále děsivějších vidin? A najdou způsob, jak se jich zbavit dřív, než jim podlehnou? 06.12. 02:10 06.12. 04:30
Dr. HouseUčitelce ze zvláštní školy teče krev z nosu, žaludku a plic bez zjevné příčiny. Při vyšetření v nemocnici se jí zastaví srdce. House je kvůli drobným náznakům přesvědčen, že má poškozený mozek, Kutner trvá na nádoru slinivky. Ani jedno se neprokáže a Houseovi nakonec dojde, že se pacientce po narození neuzavřela dětská tepenná dučej. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 06.12. 07:05 06.12. 08:00
Dr. HouseK Houseovi a jeho týmu se dostane žena, která zkolabovala uprostřed hodiny kuchařského kurzu. K velkému překvapení se dozvědí, že je významná lékařka, proslulá výzkumem v oblasti rakoviny, která nedávno opustila kariéru, aby nalezla vlastní štěstí. Pacientčin stav se zhoršuje a bohužel se v té době zhoršuje i stav doktorky Hadleyové, která má Huntingtonovu chorobu. Začne trpět vážnými, život ohrožujícími reakcemi na experimentální, klinicky testované léky a nakonec oslepne. Naštěstí vysazení léků a zákrok, který Foreman a House provedou, vše v dobré obrátí. Americký seriál (2008). V hlavní roli Hugh Laurie. Dále hrají J. Morrison, O. Epps, L. Edelstein, J. Spencer, R. S. Leonard a další. (skryté titulky) 06.12. 08:00 06.12. 08:55
Navždy(Always) Romantická duchařská komedie Stevena Spielberga o vášni k létání, zamilovaném duchovi a neobvyklém milostném trojúhelníku. USA 1989, romantický. Hrají Richad Dreyffus, Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn a další. Režie Steven Spielberg Hlavní postavou je vynikající hasič a pilot Pete Sandich, který je ve svém oboru legendou, miluje sympatickou Dorindu Durstonovou a všichni, včetně jeho
Autor:
ČT - 06.12.20180

ČT - 06.12.2018

Televizni program na 06.12.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 06.12. 02:24 06.12. 04:56
Máte slovo s M. JílkovouTváří v tvář problému. Připravili: M. Jílková, K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček. Žánr: Sociální / Politické / Společenské záležitosti / ekonomika; HDTV|Máte slovo s Michaelou Jílkovou 29.11. 2018|na téma: Jde v politice uspět s morálkou?|Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o politickém pragmatismu. Diskutovat budou: Miloš Vystrčil - místopředseda ODS, Tomio Okamura - předseda SPD, Jiří Bláha - poslanec ANO, Lukáš Jelínek - politolog, Michael Kocáb - bývalý ministr pro lidská práva, Jan Berwid - Buquoy - historik a politolog, a další. |Pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vysílá Česká televize vždy ve čtvrtek ve 21.30 hod na ČT1. Pořad připravují: Michaela Jílková, Jiří Vondráček, Jan Smrž, Kateřina Dušková, a Rudolf Kudrnáček. |Minulý týden bylo v poslanecké sněmovně vyvolané hlasování o nedůvěře vládě, kterým vyvrcholila vládní krize. Tu spustila reportáž týkající se premiéra a vyšetřované kauzy Čapí hnízdo. Není to ale poprvé v našich novodobých dějinách, kdy jednání našich vrcholných představitelů nastartovalo politickou krizi a následné hlasování poslanců. Z třinácti dosavadních pokusů, byl úspěšný jediný. ||Poprvé se nesetkáváme také s tím, kdy vrcholný politik čelil podezření z obcházení zákona, střetu zájmů, korupce, zneužití pravomocí, nebo se dopustil jednání, které vyvolávalo pochybnosti o jeho jednání a mělo politický dopad. To vše otevírá otázky, nejen o morálce politiků, ale o následném řešení vzniklých situací. Jaké činy politiků lze tolerovat kvůli stabilitě státu a kde by měla být hranice této tolerance? Má platit presumpce neviny u politika stejně jako u běžného občana, nebo má být samotné podezření důvodem k jeho rezignaci? Je správné, při podezření směřujícímu k členovi vlády, vyvolat hlasování o nedůvěře kabinetu? A měla by být stranická disciplína víc než vlastní názor?||Máte slovo s Michaelou Jílkovou - diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice "otloukánka", na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.|Před koncem pořadu moderátorka vyhlásí téma příštího diskusního pořadu Máte slovo, vysílaného ve čtvrtek 6.12. 2018 na ČT1 od 21:30 hodin. ||Debatovat může přijít každý, kdo má odvahu říct veřejně svůj názor. Stačí se přihlásit na tel. čísle: 261 13 77 66 nebo e-mailové adrese: mateslovo@ceskatelevize.cz. ||Najdete nás nově na http://www.facebook.com/mateslovo. Své názory můžete posílat také formou SMS ve tvaru: MS mezera TEXT ZPRÁVY na telefonní číslo: 906 11 09. 06.12. 01:20 06.12. 02:24
ObjektivMagazín zahraničních zajímavostí. Nejprve se vydáme do okolí Bavorského lesa na slavnost příšer a duchů Rauhnacht. Mys Dobré naděje, rybářské vesnice, nebo hejna tučňáku - to je Západní Kapsko. A závěr bude patřit Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; Kazachstánu, čekají vás nekonečné stepi a připomínka kruté historie.|HDTV| 06.12. 00:50 06.12. 01:20
Jdeme na plesPlesová sezóna je v plném proudu. Poradíme vám, co si vzít na sebe, abyste neudělali ostudu (2009). Hrají: M. Kavalčík, A. Hrnečková, P. Reif a P. Kotmelová. Režie J. Turek. Žánr: věda / fakta / vzdělání; 06.12. 04:56 06.12. 05:06
Kluci v akciVybrané lahůdky od našich diváků z Česka i ze Slovenska. Připravil M. Froyda. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Recept na slovenskou vánoční zelňačku - kapustnicu jsme dostali od bratislavského rodáka Ronalda Štefky. Přestože má rodinu v Praze, na Slovensko se stále vrací za příbuznými a pravidelně každé Vánoce vaří tuto polévku s kysaným zelím, plnou masa a dobrých klobásek, obohacenou sušenými houbami a švestkami. Polévka je výtečná a ještě výtečněji chutná druhý den. Hlavní pokrm - domácí sekanou podlitou bílým vínem upečou kuchaři se sommeliérem Tomášem Brůhou. K sekané se bude podávat bramborová kaše přelévaná smaženou cibulkou. Na výborné ananasové řezy, do nichž se zamiloval celý štáb pořadu tak, že na pekáči nezbyl ani drobeček, zaslala recept věrná divačka Elenka Čambalová z Bratislavy. 06.12. 05:06 06.12. 05:32
Události v regionechŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 06.12. 05:32 06.12. 05:59
Studio 6Na klimatické konferenci v Katovicích, která má prověřit ochotu jednotlivých vlád konkrétně snížit |produkci skleníkových plynů, zazněl slib z Velké Británie,|že do roku 2050 bude londýnskou dopravu pohánět jen Žánr: zpravodajský magazín; obnovitelná energie.|Jak reálná je taková představa?|Víc ve Studiu 6 v 6:50 na jedničce a čtyřiadvacítce.|HDTV| 06.12. 05:59 06.12. 09:00
Rozsudek, Vrah, Václav Voska - 100 letVáclav Voska v televizním seriálu o ztrátě paměti způsobené dramatickými událostmi na sklonku druhé světové války. Jakub se zmocní auta a jede na Šumavu za Strnadem... (1970). Dále Žánr: klasické drama / historický film; hrají: B. Záhorský, J. Petrovická, J. Kotrbová, V. Šmeral, L. Pešek, M. Růžek, J. Holý, O. Brousek, P. Kostka, G. Nezval, B. Šmída, V. Stach a další. Scénář O. Železný. Kamera F. Vlček. Režie O. Haas.|4:3|Tento příběh se tak, jak ho hrajeme, nikdy nestal. Pokud by vám přesto něco připomínal, hledejte souvislost v sobě a v době, kdy se udál... Dramatický seriál z roku 1970 o muži, jemuž byla po dvaceti letech operací vrácena paměť a v jehož vzpomínkách ožívají události z konce 2. světové války, si hlavní roli zahrál vynikající herec Václav Voska, od jehož narození 21. 10. uplynulo 100 let.|Jakub Rahn (V. Voska) se dostává dobrodružně na Šumavu, kde chce získat klíčovou informaci o nejdůležitější osobě, jež přivedla nacisty na stopu partyzánů. Před jeho namířenou pistolí se ale dříve, než mohl cokoli prozradit, skácí svědek zasažen kulkou neznámého střelce... 06.12. 09:00 06.12. 09:50
Blaťácká povídačkaPohádka o tom, jak na statku přestalo strašit (1977). Hrají: Z. Ondrouchová, P. Štěpánek, L. Havelková, L. Pešek, Z. Martínek a další. Scénář Z. Zábranský. Kamera F. Němec. Režie V. Jordánová. Žánr: pořad pro Děti / mládež;Do dnešního cyklu Pohádka pro pamětníky jsme pro vás vybrali jednu z Jižních Čech. Je sice poněkud strašidelná, ale bát se nemusíte, vždyť ani Kačenka (Z. Ondrouchová) není žádný strašpytel. U smutného hospodáře (Z. Martínek, od jehož narození uplyne v těchto dnech 95 let) nechtěl nikdo sloužit, jen kurážná Kačenka to na doporučení kmotřenky Apolenky (L. Havelková) zkusila a hned věděla, proč tu žádný pomocník dlouho nevydržel. A protože byla odvážná a měla ještě odvážnějšího milého Vincka (P. Štěpánek), postarali se společně o to, aby na statku přestalo strašit. 06.12. 09:50 06.12. 10:27
RytířVladimír Ráž a Jana Preissová v komorním příběhu z období těsně před heydrichiádou. Scénář napsal Z. Mahler, jehož nedožité devadesáté narozeniny si právě připomínáme (1975). Dále hrají: E. Cupák, V. Preiss, Žánr: klasické drama / historický film; J. Klem, J. Dítětová, J. Přeučil a další. Kamera A. Nožička. Režie M. Poledňáková.|4:3|Příběh se odehrává v několika posledních týdnech před heydrichiádou. Klade si odvěkou otázku po smyslu života a smrti. Průsečíkem stupňovaného napětí je domov spisovatele a jeho dcery. Sebeobětavý čin člověka, jenž se nemůže zpronevěřit svému přesvědčení a charakteru, je protestem proti zvůli, násilí a hrůzám fašismu. Televizní film natočila v roce 1975 režisérka M. Poledňáková podle scénáře Z. Mahlera, jehož nedožité 90. narozeniny si právě připomínáme (*7. 12. 1928 - +17. 3. 2018). 06.12. 10:27 06.12. 11:37
Černé ovceVYZKOUŠELI JSME - Hranolky - Jaké tuky obsahují a jak chutnají předsmažené hranolky prodávané v obchodech? Vyzkoušeli jsme osm značek. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 06.12. 11:37 06.12. 11:52
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 06.12. 11:52 06.12. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 06.12. 12:00 06.12. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 06.12. 12:20 06.12. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená se nebavit. Kaleidoskop nápadů. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 06.12. 12:30 06.12. 14:00
Úsměvy Zdeňka MahleraAntologií českého humoru provází Jaromír Hanzlík. Pořad uvádíme k výročí narození Zdeňka Mahlera (1999). Režie P. Vantuch. Žánr: film / dramatický pořad;Dr. Zdeněk Mahler je divákům znám především jako vynikající vypravěč. Byl to také pedagog, spisovatel, scenárista, publicista a muzikolog. Většinou si jej pamatujeme díky jeho sugestivním dokumentům o Svatovítské katedrále nebo T. G. Masarykovi. Málokdo ovšem ví, že Zdeněk Mahler je také autorem filmových a televizních scénářů, mezi nimiž se najde i celá řada komedií, jako například Svatba jako řemen, Ta slepička kropenatá, Jak se zbavit Helenky, Den sedmý, osmá noc nebo Neohlížej se, jde za námi kůň. Letos by Zdeněk Mahler oslavil devadesáté narozeniny. 06.12. 14:00 06.12. 14:40
Vražedný týdenFilmová komedie s kriminální zápletkou (1970). Hrají: L. Pešek, J. Obermaierová, F. Filipovský, F. Peterka, S. Májová, D. Hajská a další. Kamera S. Malý. Scénář a režie P. Schulhoff. Žánr: detektivka / krimi / thriler;Ke sledování filmu Petra Schulhoffa zveme především milovníky lehkého žánru kriminálních komedií. Zpočátku náš příběh začíná zcela nevinně. Pan Eduard Valtr (L. Pešek) má pocuchané nervy, a tak mu lékař doporučí, aby odjel někam ven, kde bude ticho, klid a samota... Odjede si tedy odpočinout do vily svého přítele Adama (F. Filipovský). Ten naopak využije jeho přítomnosti a sám se po odjezdu ženy Slávinky (S. Májová) do lázní vydá na zálety. A není to poprvé. Poklid ve vile naruší až mladá žena (J. Obermaierová), údajně pronásledovaná bývalým manželem. Je to ale pouhá záminka, aby se dostala do vily. Ve skutečnosti má totiž za úkol se sblížit s Valtrem, kterého považuje za majitele vily, a její bratr (F. Peterka) je při těchto údajných záletech má fotografovat, jak bylo objednáno Adamovou manželkou. Vše vyvrcholí nafingováním vraždy, jejímž údajným pachatelem má být právě Eduard Valtr. Teprve pak sourozenci zjistí, že zvolili nepravého... A jak nakonec dopadne pan Valtr? To už vám neprozradíme, na to se podívejte v dnešní komedii z roku 1970. 06.12. 14:40 06.12. 15:55
To je vražda, napsala IX, Noc kojota, Murder, She WroteBývalá učitelka a spisovatelka Jessica Fletcherová s úspěchem řeší kriminální případy. Americký seriál (1984-1996). V hlavní roli Angela Lansburyová. Režie Jerry Jameson. Žánr: detektivka / krimi / thriler; HDTV|2 jazykové verze| 06.12. 15:55 06.12. 16:45
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Dnes se Eva pustí do úklidu lednice a upeče muffiny se šunkou a pórkem podle hesla "co dům dal“. Od diváka dostala tip na nožičky ke své malované bedně. Vznikne z ní nakonec velmi pěkný stolek. Zdobí si vánočně dům. K novým šatům potřebuje pěkné náušnice, tak se pustí do jejich výroby. Honzu chce překvapit zajímavým dárkem. Rozhodla se, že to bude originální dřevěná socha na zahradu. Večer se chystá na oslavu kamarádčiných narozenin. Vytvoří pro ni dva dárky. Ušije jí obal na knihu a zhotoví elegantní vestu. Nesmí chybět ani čokoládový dort. Připraví ten nejjednodušší, jaký jste kdy dělali a nejlepší, jaký jste kdy jedli. Vánoce, na které se Eva každoročně nesmírně těší, se neúprosně blíží. Ukáže, jak rychle upéct cukroví, když nemáte čas nebo nechcete trávit advent v kuchyni. 06.12. 16:45 06.12. 17:16
AZ-kvízŽánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.12. 17:16 06.12. 17:43
Černé ovceZMIZELÝ ZAMĚSTNAVATEL - Zaměstnanec se chtěl po dlouhé nemoci vrátit do práce, ale nemohl, protože zmizel jeho zaměstnavatel. V situaci, kdy mu chyběla výpověď i zápočtový list, mu úřad práce nemohl vyplácet podporu v Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; nezaměstnanosti.|HDTV| 06.12. 17:43 06.12. 18:00
Události v regionechHlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 06.12. 18:00 06.12. 18:25
Kde domov můj?Zábavná vědomostní soutěž zaměřená na znalosti o naší vlasti. Moderuje Aleš Háma. Režie Z. Fiala. Žánr: kviz / soutěž; HDTV| 06.12. 18:25 06.12. 18:55
Události za okamžik a počasíŽánr: zprávy, počasí; HDTV|Zvukový popis| 06.12. 18:55 06.12. 19:00
UdálostiHlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě. Žánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 06.12. 19:00 06.12. 19:50
Branky, body, vteřinyŽánr: zprávy, aktuální publicistika; HDTV|Zvukový popis| 06.12. 19:50 06.12. 20:00
Autor:
Prima - 06.12.20180

Prima - 06.12.2018

Televizni program na 06.12.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Návrat komisaře Rexe XIV (6) -ST -W -HDPřitažlivý tanečník tanga je nalezen mrtvý ve studiu, kam chodil po nocích trénovat. Mezi podezřelými jsou všichni ostatní tanečníci... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 06.12. 01:50 06.12. 03:00
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 06.12. 03:00 06.12. 04:00
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! 06.12. 04:00 06.12. 04:42
Přestávka ve vysílání 06.12. 04:42 06.12. 06:05
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 06.12. 06:05 06.12. 06:20
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 06.12. 06:20 06.12. 07:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.12. 07:05 06.12. 07:55
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.12. 07:55 06.12. 08:30
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 06.12. 08:30 06.12. 09:05
Ohnivý kuřeKluci jsou ze situace s hospodou zoufalí. Jejich rozlučkový mejdan má ale víc jak překvapivý závěr. V cukrárně se objevuje Daniel - otec Didi. Jeho návštěva zamíchá všemi osudy. Malvína má pro rodinu překvapivé tajemství. Serial s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie L. Kodad 06.12. 09:05 06.12. 10:15
Rosamunde PilcherOsamělý muž a osamělá žena. Oba mají děti a bolestné životní zkušenosti. Ještě než jim dá osud novou šanci, podrobí je těžké zkoušce... Německý romantický příběh z cyklu televizních filmů podle románů Rosamunde Pilcherové (1998). Hrají N. Bagusatová, E. Wepper, A. Fortell, O. Silhavy a další. Režie H. J. Tögel 06.12. 10:15 06.12. 12:10
Polední zprávy 06.12. 12:10 06.12. 12:20
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 06.12. 12:20 06.12. 13:20
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 06.12. 13:20 06.12. 14:20
Návrat komisaře Rexe XIV (7) -ST -W -HDMísto oddechového odpoledne v zábavním parku musí komisař Terzani spolu s Rexem vyřešit vraždu tanečnice, která se utopila během vystoupení... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 06.12. 14:20 06.12. 15:30
Návrat komisaře Rexe XIV (8) -ST -W -HDAgent v utajení je zavražděn přímo na ulici. Jelikož komisař Terzani byl jeho přítel, rozhodne se po něm převzít tajný úkol - odhalit mafiánskou rodinu... Italský kriminální seriál (2012). Hrají F. Arca, D. Fortunato, P. Abellaová a další 06.12. 15:30 06.12. 16:35
Odpolední zprávy 06.12. 16:35 06.12. 16:55
Linka 112Epizoda: HIV 2.část / In flagranti / Střelec / Sršni / Přepadený Vietnamec 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince (Premiéra) 06.12. 16:55 06.12. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 06.12. 17:50 06.12. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 06.12. 18:55 06.12. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 06.12. 19:40 06.12. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 06.12. 19:55 06.12. 20:15
KrejzoviKrejzovi dostanou nabídku, která se neodmítá. Bohatý podnikatel chce odkoupit jejich rodinnou vilu a nabízí za ni pohádkové peníze. Jeho snoubenka chce ale dům kompletně přestavět... Marek byl jako host v Krejzově Receptáři. Jeho vystoupení mělo velký ohlas a do televize mu přišly stovky dopisů od fanynek. Pája mezi nimi najde jeden dopis z kategorie "velmi nebezpečný"... Farmář přišel o pastviny a musel své stádo ovcí přehnat na nevyhovující, podmáčenou louku. Stádem se začíná šířit hniloba. Nakažené kusy jsou v karanténě u Krejzů na zahradě... Hrají V. Postránecký, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný, J. Komínek a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 06.12. 20:15 06.12. 21:35
Prima PartičkaOblíbená a nespoutaná Partička! Sledujte show, která srší humorem, improvizací a neskutečnými momenty, za kterými i letos budou stát Michal Suchánek, Richard Genzer, Daniel Dangl, Igor Chmela a Michal Novotný. Tentokrát navíc se speciálními hosty! (Premiéra) 06.12. 21:35 06.12. 22:45
Ano, šéfe!Tohle Šéf ještě nezažil. Zavítá do podniku na Akademii výtvarných umění, který tu otevřel Vojtěch Fröhlich. Věnuje se konceptuální tvorbě, dokázal prolézt akademií do třetího patra bez dotyku země. Restauraci vzal umělec važně, šel se vyučit kuchařem, při závěrečné zkoušce ale propadl. Šéf to tu nebude mít jednoduché, většina umělců popkulturou pohrdá. Atmosféru vystihují slova studenta-číšníka: "Ano, šéfe! - to je ten pořad, co se na něj dívají chlapi s lahváčem?" 06.12. 22:45 06.12. 23:55
Linka 112Epizoda: HIV 2.část / In flagranti / Střelec / Sršni / Přepadený Vietnamec 1.část Linka 112. Čtyři dispečeři a jejich boj o čas. Boj o záchranu lidských životů. 24 hodin na tísňové lince 06.12. 23:55 07.12. 00:50

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 06.12. 02:54 06.12. 06:40
Underworld: Vzpoura LycanůNemilosrdný boj upírů a vlkodlaků pokračuje. Mladý vlkodlak Lucian se ujímá role vůdce a vydává se porazit démonického krále upírů... Americký fantasy film (2009). Hrají M. Sheen, R. Mitraová, B. Nighy a další. Režie P. Tatopoulos 06.12. 01:25 06.12. 02:54
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2017) (Premiéra) 06.12. 06:40 06.12. 07:10
Powerpuff GirlsV městečku Townswille bydlí tři dívky naprosto rozdílných povah. Každá z nich je obdařena nějakou zvláštní vlastností. Vzájemně se tak velmi dobře doplňují a v boji s nepřítelem vytvářejí silný tým... Americký animovaný seriál (2016) 06.12. 07:10 06.12. 07:25
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 06.12. 07:25 06.12. 08:45
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2016) 06.12. 08:45 06.12. 09:35
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2009) 06.12. 09:35 06.12. 10:30
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 06.12. 10:30 06.12. 11:30
Vraždy v LisabonuNa mořském pobřeží v Lisabonu je vyplavena mrtvola zámožného majitele tiskárny. Z vraždy je obviněna jeho manželka, které je přidělen advokát ex offo, Eduardo. Ten věří v její nevinu a pouští se do vlastního vyšetřování... Německý krimifilm (2017). Hrají J. Tarrach, V. Popovová, A. Gottschlichová a další. Režie S. Tafel 06.12. 11:30 06.12. 13:25
Šílený randeAshton Kutcher, nesmělý zaměstnanec malého nakladatelství, je zamilovaný do dcery ďábelsky krutého šéfa, před kterým se třese každý podřízený. Když ho dívka pozve na večírek, může se zbláznit radostí. Avšak došlo k omylu. Místo rande má jen hlídat dům, a hlavně šéfovu ochočenou sovu. Co vypadalo jako klidný večer, se začíná měnit v noční můru. Do domu totiž začínají přicházet nezvaní hosté... Americká romantická komedie (2003). Dále hrají T. Reidová, M. Shannonová, M. Aisbett a další. Režie D. Zucker 06.12. 13:25 06.12. 15:20
Zlodějka knihMalá Liesel se těsně před válkou dostala do rodiny Hubermannových, kteří ji vychovávají jako svou dceru. Seznamuje se s kouzelným světem knih, který jí pomáhá vypořádat se s hrůzami války, a navazuje přátelství na celý život... Americko-německý film (2013). Hrají S. Nélisseová, E. Watsonová, G. Rush a další. Režie B. Percival 06.12. 15:20 06.12. 18:10
Pravda pod povrchemCameron měla za to, že žije dokonalý život s dokonalým mužem. Tedy až do té chvíle, než se její snoubenec stal podezřelým z vraždy. Všechny důkazy ukazují na jeho vinu, ale Cameron se ho přesto rozhodne zachránit a vypátrat pravdu... Americký thriller (2016). Hrají T. Coleová, A. Corone, J. Harkavy a další. Režie D. Romay 06.12. 18:10 06.12. 20:00
Král ŠumavyDo posádky v šumavském pohraničí nastupuje v létě roku 1948 poručík Kot, aby posílil ochranu státní hranice. Jeho největším soupeřem se stává legendární převaděč... Český film (1959). Hrají R. Lukavský, J. Vala, J. Švorcová, J. Marvan, S. Remunda a další. Režie K. Kachyňa 06.12. 20:00 06.12. 21:50
Děda je lotrUsedlého právníka Jasona, který se bude ženit, vytáhne jeho nezvladatelný děda na rozlučkový výlet na Floridu. Pod záminkou golfového turnaje tu rozjedou divokou jízdu plnou spoře oděných dívek, alkoholu a dalších drog... Americká komedie (2016). Hrají R. de Niro, Z. Efron, Z. Deutchová a další. Režie D. Mazer 06.12. 21:50 07.12. 00:05

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
TyranZatímco Jamal leží v nemocnici v kómatu, Bassam vykonává prezidentskou funkci a vytváří Výbor pro všeobecné usmíření, s čímž mnozí nesouhlasí. Leila si vymůže funkci ministerské předsedkyně a chce kandidovat ve volbách. Ihab se vrací do Sýrie... Americký seriál (2015). Hrají A. Rayner, J. Finniganová, A. Barhom a další 06.12. 01:45 06.12. 02:45
Námořní vyšetřovací služba L. A.Agent Ferris chystá pomstu vůči Kensi, po únosu ji vězní a chce potrestat. Agenti z NCIS jsou Ferrisovi na stopě, ale on je stále o krok napřed, a tak boj o život kolegyně pokračuje... Americký krimiseriál (2016). Hrají Ch. O'Donnell, LL Cool J, D. Ruahová a další 06.12. 02:45 06.12. 03:45
Přestávka ve vysílání 06.12. 04:33 06.12. 06:10
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 06.12. 06:10 06.12. 07:25
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2001). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 06.12. 07:25 06.12. 08:45
Top Gear IINejslavnější motoristický magazín světa, který pravidelně sleduje
Autor:
0

#1864: Skrýš - 80 %


Skrýš (Hideout)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Hideout" v roce 2010. České vydání má 224 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Masasumi Kakizaki
Kresba: Masasumi Kakizaki

Kdo mě zná, ví, že mám rád horory. Nejen, že se na ně rád dívám, rád je čtu, ale sem tam i něco, co by se dalo zařadit do hororového šuplíku, napíšu. Takže jsem se celkem logicky na knihu "Skrýš" těšil, protože v tom komiksu toho hororu tolik není, a co si budeme povídat, Japonci horor umí. No dobře, minimálně ho umí Džundži Itó, který nás o tom přesvědčil díky svému skvělému komiksu "Spirála" a také díky komiksu "Ryby: Útok z hlubin". Co si budeme povídat, u Džundžiho je to hlavně vizuální stránka, která vás dostane. Co on dokáže vymyslet a následně naprosto úchvatně nakreslit, to je prostě jedinečné. O to více jsem byl zvědavý na to, jak se horor podařil dalšímu japonskému autorovi, kterým je u nás debutující Masasumi Kakizaki. Ale je to autor, který už si v Japonsku i zahraničí stačil získat věhlas.

Masasumi Kakizaki není vyloženě žánrovým autorem a nezaměřuje se jen na horor, v jeho tvorbě najdeme psychologická, historická, akční sci-fi, ale i hororová díla, přičemž většinou žánry spojuje v bohatší mix. "Skrýš" je pro nás ale dle mého vhodným seznámením s tímto autorem, především proto, že se jedná o uzavřené dílo, které nemá příliš mnoho svazků, dílo, které je ukončené a navíc se velmi dobře čte. Tohle je kniha, u níž vydržíte sedět, dokud ji nedočtete. Nejen proto, že je krátká, ale i proto že vás příběh dovede strhnout. Od začátku nastupujete do rozjetého vlaku, kdy rovnou víte, že se s hrdinou stalo něco zlého. Střihem se dostáváte k tomu, jak se to událo, abyste se dalšími střihy dostaly ještě hlouběji do minulosti a více pochopili, co se to vlastně děje a proč. Proč se k sobě postavy chovají tak, jak se chovají. Proč vlastně jely na dovolenou. A co je prohnilého v místě, na ně se vypravili.

Je vidět, že Masasumi Kakizaki je docela dobrý vypravěč. Postupně nám dávkuje vše, co by mělo být řečeno tak, abychom na začátku netušili, co se bude dít, ale postupně dospěli ke konci, jež se nakonec jeví jako nevyhnutelný, když vám to všechno dojde. Neříkám, že je příběh nějak zásadně komplikovaný, ale to, jak je poskládaný, mu dává něco navíc. Lépe díky tomu prostupujete do psychiky postav, což se děje postupně. Odhalujete tak jednotlivá zákoutí podobně, jako hlavní hrdina odhaluje zákoutí podzemní skrýše. I když hlavní hrdina... Seiiči není zrovna z těch lidí, které byste si snadno oblíbili. Je to ten typ člověka, co si pořád stěžuje, neví vlastně, co se svým životem udělat, a vztah s jeho ženou je takový, který moc sledovat nechcete. Ona je furie, on je zase krčící se blbeček. Anebo je všechno trochu jinak? Díky tomu, jak se minulost postupně odvíjí, více chápeme i to, proč se postavy chovají tak, jak se chovají. V tomhle ohledu je příběh velmi dobrý.

Na komiksu "skrýš" mě velmi zaujala a potěšila i skutečnost, že vlastně vůbec není nadpřirozený. Tohle je hlavně psychologický horor, který má ale své dobré momenty. Jsou zde místa, která jsem si doslova představoval ve filmovém provedení. Fungují v podstatě jako lekačky, a to i na papíře, což je prostě paráda. Masasumi Kakizaki si maximálně pohrál s tím, jak je možné komiks použít pro hororové prvky, a myslím si, že to skvěle vyšlo. A je to dáno hlavně kresbou, která krásně používá manga linku, stejně tak ale i černé plochy. Ty černé dvojstránky jsou neskutečné. V těch se opravdu objevuje koncentrované zlo a děs. Jsem si jistý, že kresba bude to, co čtenáři na komiksu především vychválí. Příběh je nemusí nadchnout, není objevný, ale je podaný dobrým střihem a spolu s kresbou prostě funguje skvěle. Jen víc japonských - a nejen japonských - hororů.

Autor: