Denní archiv Prosinec 6, 2018

0

MARIE ROTTROVÁ

ROZHOVOR — Marie Rottrová letos v říjnu zavzpomínala na své soulové období prostřednictvím retrospektivní kompilace Lady Soul (videoupoutávka je ke shlédnutí zde: http://y2u.be/XmY163svzOY). Dvacet jedna písní, které vybrala a do finálního pořadí sestavila sama paní Marie, mapuje výraznou kapitolu její kariéry, jež – jak sama přiznává – je pro ni srdeční záležitostí. A právě tzv. černošská hudba, Mariina cesta k ní a k prvotřínímu ovládnutí její náročné interpretace jsou jedněmi z hlavních témat našeho rozhovoru, který najdete níže.

Celý článek na stránkách SUPRAPHON.cz

Autor:
0

Disney: Pohádkový adventní kalendář

Místo slad­ké­ho advent­ní­ho kalen­dá­ře zkus­te letos děti potě­šit pohád­ko­vým.  Pokud vaše rato­les­ti milu­jí Disneyovky a rádi jim čte­te, máte vymyš­le­no, co k Mikuláši nebo jak si ukrá­tit čeká­ní na Štědrý den. Stačí roz­vá­zat čer­ve­nou šňůr­ku…

Velkoformátovou kníž­ku, kte­rá má po ote­vře­ní podo­bu advent­ní­ho kalen­dá­ře, kdy se pod zálož­ka­mi s čís­ly scho­vá­va­jí malé bro­žo­va­né kníž­ky s pří­běhy, v obý­va­cím poko­ji nikdo nepře­hléd­ne…
Mezi čty­ři­a­dva­ce­ti pohád­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé jako Bambi, Peter Pan, Popelka nebo Kráska a zví­ře, ale také Na vlás­ku, pohád­ka o prin­cezně s kou­zel­ný­mi vla­sy bar­vy zla­ta nebo Příšerky s.r.o. či Toy Story.

Právě Toy Story je prv­ním pří­bě­hem, kte­rý vám advent­ní kalen­dá­ře nabíd­ne. Stejně jako všech­ny ostat­ní kní­žeč­ky sází tato na obra­zo­vou slož­ku. Krátkozrakým, stej­ně jako začí­na­jí­cím čte­ná­řům bude mož­ná vadit malé písmo na čte­ní pod lam­pič­kou. Obrázky jsou ale kou­zel­né a skvě­le dopl­ňu­jí děj. Příběhy nejsou tolik „ose­ka­né“, jed­nu kníž­ku zvlád­ne­te hra­vě pře­číst jako plno­hod­not­nou pohád­ku na dobrou noc.

V řaze­ní pohá­dek k jed­not­li­vým dnům adven­tu jsem sys­tém nena­šla, a pro­to mě pohád­ka, kte­rá při­jde na řadu na Štědrý den, pře­kva­pi­la. Vaiana je pří­běh o odváž­né dív­ce, před­ur­če­né k tomu, aby se sta­la náčel­ni­cí ves­ni­ce. Jde mož­ná o jeden z pro čes­ké děti slo­ži­těj­ších pří­bě­hů, pro­to­že se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Motunui a vyprá­ví o živo­tě ost­rov­ní­ho lidu, srd­ci mat­ky ost­ro­vů Te Fiti, duši zemře­lé babič­ky Taly, zlém démo­nu Te Kã a polo­bo­hu Mauim, kte­rý se s pomo­cí kou­zel­né­ho háku pro­mě­ňu­je v jes­třá­ba. Právě kvů­li cizím jmé­nům se pří­běh sává poně­kud nepře­hled­ným a dětem musí v jeho pocho­pe­ní pomo­ci obráz­ky: „Maui se s pomo­cí háku pro­mě­nil v jes­třá­ba a spo­leč­ně se vyda­li na pouť za Te Fiti. Když se blí­ži­li k ost­ro­vu, obje­vil se Te Kã a sra­zil Mauiho z oblo­hy. Vaiana Mauiho chy­ti­la, ale Te Kã pozdvi­hl pěst a chys­tal se roz­dr­tit jejich loď. Maui v posled­ní chví­li zdvi­hl hák, aby pada­jí­cí pěst zasta­vil.“

Při vyn­dá­vá­ní kní­žek z oba­lů budou mít asi men­ší děti pro­blém a bude potře­ba pomoc rodi­čů.  I přes drob­né výhra­dy jde o skvě­lý advent­ní dárek pro děti od čtyř let. A i pro rodi­če, pro­to­že vám zaru­ču­ji, že mini­mál­ně jeden z advent­ních pří­bě­hů znát nebu­de­te. Pokud chce­te mít 24 Disneyovek pohro­ma­dě v úhled­ném dár­ko­vém balíč­ku, s kou­pí nevá­hej­te.


  • Disney: Pohádkový advent­ní kalen­dář
  • Počet stran: 612
  • Nakladatelství: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Hodnocení: 90 %
Autor:
0

#1864: Skrýš - 80 %


Skrýš (Hideout)
Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Hideout" v roce 2010. České vydání má 224 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Masasumi Kakizaki
Kresba: Masasumi Kakizaki

Kdo mě zná, ví, že mám rád horory. Nejen, že se na ně rád dívám, rád je čtu, ale sem tam i něco, co by se dalo zařadit do hororového šuplíku, napíšu. Takže jsem se celkem logicky na knihu "Skrýš" těšil, protože v tom komiksu toho hororu tolik není, a co si budeme povídat, Japonci horor umí. No dobře, minimálně ho umí Džundži Itó, který nás o tom přesvědčil díky svému skvělému komiksu "Spirála" a také díky komiksu "Ryby: Útok z hlubin". Co si budeme povídat, u Džundžiho je to hlavně vizuální stránka, která vás dostane. Co on dokáže vymyslet a následně naprosto úchvatně nakreslit, to je prostě jedinečné. O to více jsem byl zvědavý na to, jak se horor podařil dalšímu japonskému autorovi, kterým je u nás debutující Masasumi Kakizaki. Ale je to autor, který už si v Japonsku i zahraničí stačil získat věhlas.

Masasumi Kakizaki není vyloženě žánrovým autorem a nezaměřuje se jen na horor, v jeho tvorbě najdeme psychologická, historická, akční sci-fi, ale i hororová díla, přičemž většinou žánry spojuje v bohatší mix. "Skrýš" je pro nás ale dle mého vhodným seznámením s tímto autorem, především proto, že se jedná o uzavřené dílo, které nemá příliš mnoho svazků, dílo, které je ukončené a navíc se velmi dobře čte. Tohle je kniha, u níž vydržíte sedět, dokud ji nedočtete. Nejen proto, že je krátká, ale i proto že vás příběh dovede strhnout. Od začátku nastupujete do rozjetého vlaku, kdy rovnou víte, že se s hrdinou stalo něco zlého. Střihem se dostáváte k tomu, jak se to událo, abyste se dalšími střihy dostaly ještě hlouběji do minulosti a více pochopili, co se to vlastně děje a proč. Proč se k sobě postavy chovají tak, jak se chovají. Proč vlastně jely na dovolenou. A co je prohnilého v místě, na ně se vypravili.

Je vidět, že Masasumi Kakizaki je docela dobrý vypravěč. Postupně nám dávkuje vše, co by mělo být řečeno tak, abychom na začátku netušili, co se bude dít, ale postupně dospěli ke konci, jež se nakonec jeví jako nevyhnutelný, když vám to všechno dojde. Neříkám, že je příběh nějak zásadně komplikovaný, ale to, jak je poskládaný, mu dává něco navíc. Lépe díky tomu prostupujete do psychiky postav, což se děje postupně. Odhalujete tak jednotlivá zákoutí podobně, jako hlavní hrdina odhaluje zákoutí podzemní skrýše. I když hlavní hrdina... Seiiči není zrovna z těch lidí, které byste si snadno oblíbili. Je to ten typ člověka, co si pořád stěžuje, neví vlastně, co se svým životem udělat, a vztah s jeho ženou je takový, který moc sledovat nechcete. Ona je furie, on je zase krčící se blbeček. Anebo je všechno trochu jinak? Díky tomu, jak se minulost postupně odvíjí, více chápeme i to, proč se postavy chovají tak, jak se chovají. V tomhle ohledu je příběh velmi dobrý.

Na komiksu "skrýš" mě velmi zaujala a potěšila i skutečnost, že vlastně vůbec není nadpřirozený. Tohle je hlavně psychologický horor, který má ale své dobré momenty. Jsou zde místa, která jsem si doslova představoval ve filmovém provedení. Fungují v podstatě jako lekačky, a to i na papíře, což je prostě paráda. Masasumi Kakizaki si maximálně pohrál s tím, jak je možné komiks použít pro hororové prvky, a myslím si, že to skvěle vyšlo. A je to dáno hlavně kresbou, která krásně používá manga linku, stejně tak ale i černé plochy. Ty černé dvojstránky jsou neskutečné. V těch se opravdu objevuje koncentrované zlo a děs. Jsem si jistý, že kresba bude to, co čtenáři na komiksu především vychválí. Příběh je nemusí nadchnout, není objevný, ale je podaný dobrým střihem a spolu s kresbou prostě funguje skvěle. Jen víc japonských - a nejen japonských - hororů.

Autor: