Denní archiv Listopad 5, 2018

Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze – 70%0

Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze – 70%

Americký thriller Dívka v pavoučí síti je natočen podle stejnojmenné knižní předlohy spisovatele Davida Lagercrantze, jenž přebral pomyslnou štafetu po spisovateli Stiegu Larssonovi, autorovi románové trilogie Milénium (Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm a Dívka, která šlápla do vosího hnízda). Lagercrantz se severskou trilogií inspiroval a rozhodl se napsat vlastní sérii, v níž navazuje na Larssonovo dílo dalšími příběhy počítačové hackerky Lisbeth Salander, přičemž Dívka v pavoučí síti je její první díl.

Stojí za zmínku, že celá trilogie Miléniumexistuje i ve filmové podobě – všechny tři díly byly natočeny ve Švédsku v roce 2009. O dva roky později se Američané pustili do vlastních filmových verzí, vznikla však akorát adaptace prvního dílu, Muži, kteří nenávidí ženy, v režii Davida Finchera. Dívka v pavoučí síti se tudíž ke stejným hlavním postavám vrací po sedmileté pauze, se zbrusu novým hereckým obsazením a s režisérem Fedem Alvarezem (Lesní duch, Smrt ve tmě). Obsah zmíněných předešlých snímků naštěstí není potřeba znát, což je rozhodně velké plus. Takže pokud si už nepamatujete, co se v nich dělo, nemusíte příliš zoufat.
 
Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

Děj je tentokrát o tom, že Lisbeth je přemluvena jakýmsi bývalým vládním programovým vývojářem k tomu, aby ukradla Američanům jeho poslední výtvor – počítačový program na ovládnutí raketových střel po celém světě. Po úspěšně ukradeném softwaru však prahne i jistá nebezpečně vyhlížející zločinecká organizace, která se nezastaví před ničím. Lisbeth kontaktuje svého starého známého, novináře Mikaela Blomkvista, aby jí pomohl v pátrání po oné organizaci, zatímco ona sama musí ochránit program i onoho vývojáře (a jeho malého synka) před útočníky.

Hlavní hrdinku tentokrát ztvárnila Claire Foy, známá ze seriálu The Crown, z romantického dramatu Nádech pro lásku či z poslední doby z filmu První člověk, v němž si zahrála manželku Neila Armstronga. V jejím podání se zachmuřená a traumatizovaná lesbická punkerka/hackerka a bojovnice za spravedlnost, mstící se mužům za špatné zacházení se ženami, změnila v neohroženou akční agentku, co se nabourává do cizích počítačů v řádu desítek sekund, umí na dálku ovládat i elektroniku v autech a řezné rány si ošetřuje vteřinovým lepidlem. Z Mikaela Blomkvista (Sverrir Gudnason) je podstatně mladší a hezčí novinářský playboy, jehož úloha ve filmu je spíše vedlejšího ražení.

Podobnou změnou vizáže ale kromě obou hrdinů prošla i atmosféra filmu, která spíš než severskou kriminálku/detektivku připomíná o dost standardnější americký akční thriller, v němž ani autentické lokace zasněženého Švédska nemají šanci přebít přemíru hollywoodských klišé a opakujících se scenáristických schémat. Celkově film přitom nepůsobí hloupě, řada jeho scén je velice dobře vymyšlená a napsaná a díky napínavému příběhu a dravé a místy i relativně nápadité Alvarezově režii nikdy nevzniká prostor pro nudu. Některé nedostatky nicméně přehlížet nelze.

Dívka v pavoučí síti (The Girl in the Spider´s Web) – Recenze

Především je podezřelé, jak často postavy dost idiotsky chybují (kladní hrdinové i záporáci), ne nutně proto, aby se ukázalo, že chybovat je lidské, ale aby ani jedna strana nebyla příliš dlouho ve výhodě a děj se mohl pohnout o krok dál. Vynikající nápad je například schovat malého kluka na tajné lokaci, kde ho nikdo nesmí najít, a nechat mu přitom v držení mobil se zapnutým GPS. Úroveň smůly/náhody, s níž se postavy v určitých momentech (třeba záporáci v závěru) potýkají, je na hranici trapnosti. Protivníci se místo rychlého usmrcení nechávají naživu čistě proto, aby se mohli vzájemně ohrožovat ještě o něco déle.

Příběh sice uhání kupředu rychlým tempem, ale nezbývá mu mnoho prostoru na psychologii a vykreslení charakterů postav. Lisbeth Salander je tu sice představena už od dětských let a dětství zároveň představuje strašáka, který jí nahání hrůzu i v dospělosti, ale to je tak všechno. Její úloha mstitelky, trestající bezpráví pramenící z misogynie, je odsunuta na okrajovou kolej ve prospěch de facto špionážní akční zápletky, v níž se přetahuje s kriminálním podsvětím o kódy k nukleárním zbraním – což je změna od osobité unikátnosti takřka ke generické škatulce. Zajímavou ji dělá prakticky jen přesný a velmi zdařilý herecký výkon Claire Foy a divákova znalost téže postavy z jejích předchozích filmů (pokud jste je viděli).

Akce je nicméně přítomna téměř konstantně, díky čemuž dokáže Dívka v pavoučí síti konzistentně bavit a napínat od začátku do konce, akorát je to svým stylem i atmosférou něco podstatně jiného než Muži, kteří nenávidí ženy od Finchera, i než jejich skandinávský ekvivalent a jeho dvě pokračování. Příliš zásadního odklonu se nedočkala akorát vizuální stránka, čerpající ze severské přírody, punkové estetiky a BDSM elementů, jinak ale nezůstal kámen na kameni. I tak je výsledkem nadprůměrně dobrý, atraktivní a poutavý thriller, akorát je zvláštní sledovat, jak se postava v zásadě anti-hrdinské, nekonformní, proti-systémové a nepřizpůsobivé rebelky stala ve spárech Hollywoodu hlavní hrdinkou filmu, jenž všechny tyto její vlastnosti popírá a utlumuje.

P.S. Trailer obsahuje spoilery, takže si ho pusťte jen na vlastní nebezpečí.
Autor:
Originální vizualizace koncertů NdB v rámci projektu OPEN ART!0

Originální vizualizace koncertů NdB v rámci projektu OPEN ART!

Rádi bychom Vám představili projekt OPEN ART, díky němuž se můžeme těšit na milou spolupráci s talentovanými výtvarníky s postižením v rámci vytvoření nových, zcela osobitých vizualizací koncertů Národního divadla Brno! V rámci jejich zveřejňování připojíme vždy i tzv. vizitku, k bližšímu seznámení s danými tvůrci.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
Originální vizualizace koncertů NdB v rámci projektu OPEN ART!0

Originální vizualizace koncertů NdB v rámci projektu OPEN ART!

Rádi bychom Vám představili projekt OPEN ART, díky němuž se můžeme těšit na milou spolupráci s talentovanými výtvarníky s postižením v rámci vytvoření nových, zcela osobitých vizualizací koncertů Národního divadla Brno! V rámci jejich zveřejňování připojíme vždy i tzv. vizitku, k bližšímu seznámení s danými tvůrci.

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
Předpremiérové kukátko - Příhody lišky Bystroušky - 8. listopadu v 18.000

Předpremiérové kukátko - Příhody lišky Bystroušky - 8. listopadu v 18.00

Už se nemůžete dočkat premiéry Příhod lišky Bystroušky? Pak pro vás máme tolik oblíbené Předpremiérové kukátko, na kterém se setkáte s hlavními představiteli inscenace. Dozvíte se zajímavosti z náročných zkoušek oživené živými vstupy sólistů. 8. listopadu v 18:00, Křišťálový sál. Vstup je volný!

Celý text na stránkách Národního divadla Brno

Autor:
0

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su se věnu­je málo zná­mé východ­ní víře zoro­astris­mu, kte­rá uctí­vá boha Ahuru Mazdu a je v mno­hém podob­ná křes­ťan­ství. Kapitola pro­zra­zu­je, že toto byla víra, v níž byl Freddie Mercury (pra­vým jmé­nem Farrokh Bulsara) vycho­ván a kte­rou vyzná­val po celý život. Slibně zně­jí­cí začá­tek ovšem začne postup­ně nabí­rat na čím dál divo­čej­ším spá­du. Autorka nejdří­ve upo­zor­ňu­je na hrubé chy­by v mno­ha živo­to­pi­sech o Mercurym a na kon­krét­ních pří­kla­dech upo­zor­ňu­je na odpo­ru­jí­cí si infor­ma­ce (pře­de­vším data) u růz­ných auto­rů. Při pre­zen­to­vá­ní správ­ných úda­jů někdy zařa­zu­je tyto infor­ma­ce do tex­tu tak zma­teč­ně, že je těž­ké roz­li­šit, zda se jed­ná o tu prav­di­vou ver­zi nebo je pořád cito­vá­na chy­ba z jiné kni­hy.…

Autor:
0

Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova

Zelený princ - jed­no­ho rána se ze zám­ku v Sedmikráskově ozve obrov­ský křik o pomoc. O chví­li poz­dě­ji se k domu kou­zel­ní­ka Samuela při­ří­tí zele­ny gob­lin. Samuel zrov­na pomá­hal prin­cezně Růžence odča­ro­vat stře­víč­ky na svat­bu. Když gob­lin viděl prin­cez­nu, hned ji zval na jejich před­sva­teb­ní ran­de. Růženka se na něj roz­kři­če­la a pohro­zi­la mu hla­do­mor­nou, jest­li ho ješ­tě někdy potká. Goblin byl totiž původ­ně princ a něja­kým způ­so­bem se přes noc změ­nil v zele­nou oha­vu. Samuel se roz­hod­ne mu pomoct, ale kouz­lo je pří­liš sil­né na to, aby ho zlo­mil. Nakonec se gob­lin vydá na zámek za Růženkou s kyti­cí.

Uvařená pří­še­ra - jed­no­ho dne oče­ká­vá Samuel netr­pě­li­vě pří­chod zele­né­ho gob­li­na Dyka a jeho kama­rá­da Vosáka. Samuel jim dal totiž domá­cí úkol. Hned se zají­mal, jest­li udě­la­li všech­no správ­ně - měli pod­le recep­tu smí­chat všech­ny pří­sa­dy. Samuel se chtěl podí­vat a tak ote­vřel hrnek, kte­rý Dyk s Vosákem při­nes­li. Bohužel směs vybuch­la a Samuela skon­čil v kot­li. Dyk a Vosák uhá­ně­li pro pomoc ze dědou. Ten se zhro­zil, že Samuel schy­tal plnou dáv­ku magie, tím pádem musí dostat co nejdřív pro­ti­jed. Děda jim dal za úkol při­pra­vit základ na lek­tvar, zatím­co šel sbí­rat bylin­ky. Jenže jejich vaře­ní lek­tva­ru nedo­pad­ne úpl­ně nej­lé­pe.

Poštovní per­ga­men - jed­no­ho dne k Dykovi při­lé­tá poš­ta. Ovšem vzdu­chem při­lé­ta­jí­cí vzkaz netu­ší, že se blí­ží jeho zká­za. Během oka­mži­ku ho totiž pora­zí vyra­že­né dve­ře - to Dyk s Vosákem letí na koš­tě­ti. Vzkaz však nebyl ani pro jed­no­ho z nich, nýbrž pro pana Pelágria, kte­rý je věz­něm u kou­zel­ní­ka Samuela. Dyk s Vosákem jdou ochot­ně uká­zat lis­tu ces­tu, kudy k jho obyd­lí. Vejdou k němu bez pozvá­ní, což Vosák oko­men­tu­je slo­vy, že za to, že vešli k Samuelovi bez jeho svo­le­ní, je pro­mě­ní v ropu­chy. List najde u Samuela Pelágria a ozná­mí mu, že byl zvo­len zlo­či­nec­kou poro­tou padou­chem roku.

 

Sedmikráskov si pama­tu­ju z dět­ství a už teh­dy byl výbor­ný a ani dneska tomu není jinak. Kdo má rád komiksy, tak si urči­tě při­jde na své. Je to však pod­le mě čte­ní pro men­ší děti. Obálka moc pěk­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 144 stran.

  • Autor: Richard Svitalský
  • Žánr: komiks
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 06. 09. 2018
Autor:
0

JAKÁ JE ŠANCE NA ZÁCHRANU BENÁTEK?

Lidé bro­dí­cí se po kole­na uli­ce­mi, nená­vrat­ně poško­ze­ná bazi­li­ka sva­té­ho Marka, ško­dy odha­do­va­né více jak na jed­nu mili­ar­du eur, 30 lid­ských obě­tí. To vše napácha­ly sil­né bouř­ky, kte­ré minu­lý týden zasáh­ly celou Itálii. Nejvíce jsou však opět posti­že­ny Benátky. Proč prá­vě turis­tic­ký skvost Apeninského polo­ostro­va musí již poně­ko­li­ká­té čelit tak kru­tým nástra­hám pří­rod­ních živlů?  A oprav­du jim v budouc­nu hro­zí totál­ní zapla­ve­ní?

Autor:
0

Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby

Je to liš­ka pod­ši­tá, tahle žen­ská! A je to tak troš­ku jiný živo­to­pis, spí­še „kafe s Bárou“. Nahlédnutí za opo­nu živo­ta Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajde­te na kávu, popo­ví­dá­te, tu se zamys­lí ona a tu zase vy – a výsled­kem je cha­risma­tic­ký lid­ský dojem z člo­vě­ka, nad kte­rým bude­te dlou­ho pře­mýš­let. Kde bere život­ní ener­gii, jak neo­kou­ka­ný a obrov­ský je herec­ký dar, kte­rý zís­ka­la nejen po tatín­ko­vi, ale i po své mamin­ce?…

Autor:
0

Nejlepší seriálové znělky (20.-16. místo): do dvacítky se prokousaly Útěk z vězení, Narcos i jediný český zástupce

Dříve, než si posví­tí­me na dal­ší pěti­ci, vám musím sdě­lit, že se dostá­vá­me do fáze, kdy jsou dle mého sou­du všech­ny zněl­ky napros­to famóz­ní. Je tak stá­le těž­ší a těž­ší je seřa­dit…

20) Útěk z vězení (Prison Break)

Pokud jste před lety stej­ně jako já hlta­li tuto seri­á­lo­vou deli­ka­te­su, jis­tě vám tato zněl­ka při­po­me­ne tu čas­to­krát až nedý­cha­tel­nou atmo­sfé­ru a napě­tí, kte­ré tryska­lo snad z kaž­dé scé­ny.

19) Pán šelem (BeastMaster)

Magično, jež na vás dých­ne hned od úvod­ní vte­ři­ny, dob­ro­druž­ství a skvě­lá hud­ba jsou hlav­ní­mi ingre­di­en­ce­mi této zněl­ky. Dodnes mi v pamě­ti utkvě­la slo­va vypra­vě­če, kte­rá v čes­kém dabin­gu kon­či­la památ­nou větou: „Jmenuje se Dar, posled­ní své­ho kme­ne, ale všich­ni mu říka­jí Pán šelem.“ Kouzla, čáry a magie byly rov­něž nedíl­nou sou­čás­tí toho­to poči­nu, kte­rý v letech nul­tých v našich kon­či­nách vysí­la­la TV Nova. Nejednalo se sice o mou srdeč­ní zále­ži­tost, ale nepo­chyb­ně bych Páneška šelem ozna­čil za seri­ál mého dět­ství.

18) Ztracený svět (The Lost World)

Další dob­ro­druž­ný kou­sek ze stej­né doby, tedy z pře­lo­mu sto­le­tí. U Ztraceného svě­ta je ovšem vidět, že jeho tri­ky již poně­kud zestár­ly. Mám na mys­li pře­de­vším dino­sau­ry a jinou nevšed­ní havěť. I tak se ale jed­ná o dal­ší zna­me­ni­té intro, jež bylo rov­něž sou­čás­tí odpo­led­ní podí­va­né na Nově.

17) Horákovi

Už v titul­ku jsem tak tro­chu s před­sti­hem vyspo­i­le­ro­val, že Horákovi jsou jedi­ným čes­kým zástup­cem, kte­rý se dostal do naší tři­cít­ky. Pohodové zněl­ce s pís­ní Vlastimila Horvátha k tomu­to vskut­ku vyda­ře­né­mu kome­di­ál­ní­mu seri­á­lu, kte­rý už se stal jakousi tra­di­cí prázd­ni­no­vé­ho vysí­lá­ní České tele­vi­ze, pat­ří sedm­nác­tá příč­ka.

16) Narcos

Poutavé intro k seri­á­lo­vé lahůd­ce vyprá­vě­jí­cí o nej­vět­ším kolum­bij­ském nar­ko­ba­ro­no­vi a maso­vém vra­ho­vi Pablu Escobarovi a o koka­i­no­vém prů­mys­lu v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Znělce, kte­rá je slo­že­na z vel­ké čás­ti z dobo­vých zábě­rů, dodá­vá tu pra­vou atmo­sfé­ru špa­něl­ská píseň Tuyo bra­zil­ské­ho zpě­vá­ka Rodriga Amaranteho.

Autor:
ČT - 05.11.20180

ČT - 05.11.2018

Televizni program na 05.11.2018 na programech České televize.

ČT 1

Název programu Popis Od Do
Banánové rybičkyZábavná talk show Haliny Pawlowské, tentokrát na téma "jak si užít vkus" (2003). Spoluúčinkují T. Duchková a V. Hron. Režie P. Ryšavý a K. Czaban. Žánr: talk show; 05.11. 01:40 05.11. 02:18
Výsledky losování Šťastných 10Žánr: kviz / soutěž; HDTV 05.11. 22:09 05.11. 22:11
Kriminalista, Padlí andělé, Kriminalist, DerSympatický policista jde s ohromující důkladností po stopách každého případu. Německý kriminální seriál (2006-14). Hrají: Ch. Berkel, F. Giering, A. Schudtová, S. Anbehová, A. Žánr: detektivka / krimi / thriler; C. Holfelderová a další. Režie Torsten C. Fischer.|16:9|Časně ráno je vrchní komisař Bruno Schumann odvolán na místo nálezu mrtvoly. Asi šestnáctiletý mladík leží doslova "napěchovaný" ve velké tašce, která byla vylovena z kanálu. Oběť zřejmě po brutálním útoku upadla do bezvědomí, ale do vody byla vhozena ještě zaživa. Kdo měl motiv pro tak krutý čin? Manželům, podnikatelům Voelkovým, kteří se právě vrátili z veletrhu v USA a nahlásili zmizení svého dítěte, se najednou zhroutil svět. Mrtvý je jejich syn Chris. V jejich vile policie nalezne stopy po divokém mejdanu z předešlého večera. V průběhu dalšího vyšetřování jsou si Schumann a jeho kolegové stále jistější: řešení brutální vraždy musí hledat v událostech bujarého večírku... 05.11. 22:11 05.11. 23:10
Na stopěZločin nelze vymýtit. S vaší pomocí se mu však můžeme bránit. Moderuje Roman Svoboda. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Aktuální případy, reportáže, pátrání. Pořad Na stopě pomáhá vyšetřovatelům a kriminalistům v objasňování těch nejzávažnějších kriminálních kauz. Pomáhá ale také lidem, kterým se ztratil někdo blízký. V průběhu roku je v pořadu odvysíláno několik desítek nevyřešených případů - každý rok zprostředkuje Policii České republiky divácké informace, které dovedou kriminalisty na stopu pachatele nejméně v deseti z nich. Součástí pořadu je také pátrání po hledaných a pohřešovaných. Každý čtvrtý se díky zveřejnění najde. 05.11. 23:10 05.11. 23:35
Taggart, Tichá pravdaPřišli do Británie hledat lepší život, nalezli ale jen smrt. Epizoda z britského kriminálního cyklu (2010). Hrají: B. Duffová, J. Michie, A. Norton, D. Ghadami, A. Roseová, B. McCardie, D. Duff a další. Režie Žánr: detektivka / krimi / thriler; Jean Stewartová.|16:9|V postranní uličce je v noci zbit, polit benzínem a upálen mladý muž jménem Farid, nejstarší syn íránské rodiny, která v Británii již léta marně usiluje o povolení k trvalému pobytu a momentálně jí hrozí deportace. Jako první se nabízí rasový motiv, ve výpovědích jednotlivých členů rodiny se však vyskytují rozpory, které nelze přehlédnout. Důvěru nebudí ani taxikář Geddes, veterán z Iráku, který cizince zrovna "nemusí", a jehož sestra se provdala za Faridova bratrance. K vyšetřování citlivého případu je jako styčná důstojnice přidělena Mita Rahimová z čerstvě ustanoveného oddělení menšin, jejíž přítomnost má pomoci k uklidnění situace. Již tak dost napjatou atmosféru v přistěhovalecké komunitě ovšem vyostří čerstvé nápisy na zdech, odkazující k dvacet let starému teroristickému útoku nad skotským městem Lockerbie. 05.11. 23:35 06.11. 00:21
13. komnata Gabriely KoukalovéÚspěšná biatlonistka, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná olympionička přiznala dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Připravili: M. Hynková Vrbová, P. Hlavatý a V. Stehlíková. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV|Zvukový popis|Gabriela Koukalová je úspěšná biatlonistka, stříbrná olympionička, dvojnásobná mistryně světa, držitelka Velkého glóbusu za celkové vítězství ve Světovém poháru. V roce 2017 se stala první biatlonistkou, která se umístila na nejvyšším místě v anketě Sportovec roku v kategorii jednotlivců a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců. Stejně jako ve své knize odhaluje svůj dlouholetý boj s bulimií a úzkostmi. Narodila se 1. listopadu 1989 v Jablonci nad Nisou do sportovní rodiny: bývalé reprezentantce v běhu na lyžích a všestrannému lyžaři a trenérovi. Od tří let závodila na lyžích, ale kvůli tlaku rodičů měla k lyžování odpor, trénovala s nimi od sedmi ráno a od osmi večer. Učili ji disciplíně, vytrvalosti a cílevědomosti. Nechtěla se účastnit závodů, toužila zůstat v teple domova nebo u babičky, kreslit si a hrát na klavír. Až v deváté třídě se začala na tréninky těšit, protože ji chytla střelba a biatlon. Na Střední umělecké škole v Jablonci se začala naplno věnovat sportu a uvěřila, že může v životě něco dokázat. Poprvé zažila i to, že přibírala na váze, propadala bulimii i úzkostem, kterými trpěla deset let. V závodní sezóně se snažila nejíst, nebo hned po pozření jídla vše vyzvracet, aby nepřibírala. Sledovala se, marně držela různé diety. Před olympiádou v Soči měla nejnižší váhu, 54 kg, ale po sezoně přibrala na 70 kg. V období velkých váhových výkyvů a pocitu, že při více kilech ztrácí rychlost a sama sobě se nelíbí, jí pomohl Petr, Gábinin současný manžel. Seznámila se s ním na jaře roku 2014 a za dva roky se vzali. Přiměl ji, aby navštívila výživového poradce a svěřila se trenérovi i manažerovi. S depresemi se léčila u psychiatra a začala dlouhodobě užívat antidepresiva. Ve svých dvaceti skončila na 16. místě ve štafetě na ZOH ve Vancouveru. Hned poté získala dvě stříbrné medaile na ZOH v Soči. Z MS 2015 má zlatou medaili ze závodu smíšených štafet a stříbro z vytrvalostního závodu, v roce 2016 ovládla Světový pohár a získala i malé křišťálové glóby za sprint, stíhací závod a závod s hromadným startem. První individuální zlatou medaili ze šampionátu má z MS 2017 za sprint. ZOH 2018 v Pchjongčchangu měly být vyvrcholením její kariéry, ale kvůli křečím a bolestem nohou se rozhodla tuto sezónu vynechat. Psychicky se hroutila pod tlakem trenérů, sponzorů i fanoušků, kteří očekávali její uzdravení. V dubnu 2018 oznámila vynechání další sezony a čelila kritice poté, co vyšla kniha ze zákulisí jejího sportovního života. Nyní si však srovnává priority. Chce být zdravá a mít rodinu. 05.11. 02:18 05.11. 02:45
To je vražda, napsala: Konečně na svobodě, Murder, She Wrote: The Last Free ManSpisovatelka Jessica Fletcherová řeší obvinění z vraždy, které je staré téměř 140 let. Americký kriminální film (2001). Hrají: A. Lansburyová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; P. Rashadová, M. Jace, D. O. Stiers, M. Mason a další. Režie Anthony Pullen Shaw.|HDTV|2 jazykové verze|Úspěšná autorka detektivních románů Jessica Fletcherová, přijíždí na přednášku Cassandry Hawkinsové, specialistky na historii Afroameričanů. Je zaujata její prací i úsilím očistit jméno svého předka, otroka Samuela Pickneyho, který byl lynčován v roce 1861 poté, co byl obviněn z vraždy svého majitele. Jessica se jí rozhodne pomoci a pustí se do řešení dávné záhady. Přitom zjistí, že její rodina měla s dávným případem také něco společného... 05.11. 00:10 05.11. 01:40
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půlhodince inspirací a zajímavostí pro volný čas. Žánr: aktivity pro Volný čas; HDTV|Zvukový popis|Roman Špidlen nás seznámí s různými druhy rajčat, které si můžeme doma vypěstovat. Podle rady Lenky Pachmanové si jistě budeme schopni vyrobit zajímavé zrcadlo. Tomáš Procházka nabídne expozici rozkvetlých kaktusů a prozradí, jak je pěstovat i v našich klimatických podmínkách. Vařit dnes budeme se Saskií Burešovou. Připravíme si krůtí nudličky na paprikové smetaně. 05.11. 02:50 05.11. 03:17
Bydlení je hraPředsíň ve folklórním rytmu (2012). Magazín o kultuře bydlení. Žánr: film / dramatický pořad; 05.11. 03:17 05.11. 03:41
Chalupa je hraJak přivést světlo do tmavé místnosti (2010). Magazín nejen pro chataře a chalupáře. Žánr: film / dramatický pořad; 05.11. 03:41 05.11. 04:05
Zahrada je hraCo si lebedí v horském podnebí? (2007). Fůra nápadů pro vaši zahradu. Žánr: aktivity pro Volný čas; 05.11. 04:05 05.11. 04:28
Na forbíně TMTak trochu jiná (talk) show Tomáše Matonohy s jeho hosty S. Babčákovou a P. Tomicovou na prknech brněnského divadla Reduta (2012). Režie Z. Tyc. Žánr: talk show; 05.11. 04:28 05.11. 05:08
Steak, jak má býtKdyž steak, tak z pravé svíčkové. Na tu si ale Honza netroufá. Pro svou sestru k narozeninám by chtěl ovšem připravit jen to nejlepší, takže nezbývá, než povolat na pomoc náš tým (2011). Žánr: věda / fakta / vzdělání; HDTV| 05.11. 05:08 05.11. 05:32
Zajímavosti z regionůŽánr: zpravodajský pořad; HDTV|Zvukový popis| 05.11. 05:32 05.11. 05:59
Studio 6Český prezident Miloš Zeman navštíví Čínu u příležitosti mezinárodního veletrhu China International Import Expo věnovaného dovozu do Číny. Jednat bude i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podrobnosti dodá Žánr: zpravodajský magazín; zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.|HDTV| 05.11. 05:59 05.11. 09:00
Otec Brown V, Tajemství alchymisty, Father BrownKlíč ke zločinu hledá v lidské duši. Britský detektivní seriál, inspirovaný literárním dílem G. K. Chestertona (2017). Hrají: M. Williams, J. Deam, S. Cusacková, E. Kennyová, Žánr: detektivka / krimi / thriler; J. Burton, J. Laurenson, D. Webb, E. O’Hanrahanová, R. Southgate a další. Režie Simon Gibney.|HDTV|2 jazykové verze|Minulost není nikdy tak docela mrtvá a umí vrhat velmi dlouhé stíny. Otce Browna navštíví na faře profesor Ambrose, který od té doby, co se mu podařilo získat tajný deník architekta Gloucesterské univerzity, žije v domnění, že ho pronásleduje tři sta let starý duch alchymisty, střežící své tajemství. Starý pán je možná popletený, nicméně situace ho očividně vyčerpává, a tak se otec Brown rozhodne vyrazit společně s paní McCarthyovou a Bunty dávnému příteli na pomoc. Deník našel ctižádostivý student Timothy Hargreaves, jehož Bunty s paní M zahlédnou při hádce s kolegyní Victorií Nicholsonovou. A je to právě Timothy, kterého krátce nato objeví otec Brown mrtvého. Inspektor Mallory zatýká jako svého hlavního podezřelého profesora Ambrose, což samozřejmě otec Brown nemůže nechat jen tak. 05.11. 09:00 05.11. 09:50
Všechno, co mám rádaEnergická moderátorka Eva přichází s nápady, recepty a návody, jak si vylepšit a zpříjemnit domov v novém hobby magazínu. Připravili: J. Timková, E. Vrbková, J. Pivoňka, M. Herz a další. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Zvukový popis|Blíží se svátek svatého Martina, což je pravý čas pro křupavou husičku a víno. Eva peče společně s kamarádem Jirkou tradiční husu, martinské rohlíčky a jako přílohu k huse připraví i lokše. Při vaření si povídají o historii svatomartinského svátku a Eva vzpomíná na svoji babičku a její vaření. Chce překvapit své kamarádky malými dárky. Maluje skleněné hrníčky, které vypaluje v troubě. Před odjezdem na hory vybírá Eva Honzovi na internetu bundu. Při svačině si čte vypůjčenou knihu od kamarádky, a aby jí neponičila, vytvoří si na ni papírový obal. Po chvilce odpočinku se zase pouští do práce. Rozhodne se pro úpravu dřevěné části rekonstruované sedačky. Třídí před zimou své oblečení, a protože se Eva už sblížila s malým neposedným kocourkem, sešije mu z nepotřebných věcí pelíšek. Navíc mu zhotoví i kočičí škrabadlo. 05.11. 09:50 05.11. 10:20
168 hodin"Za svobodu" - Bez oběda - Medaile z Kremlu - Malostranské korekce - Hydronaut - Nápověda. Žánr: magazíny, reportáže, dokumenty; HDTV| 05.11. 10:20 05.11. 10:57
První republika III, Díl devátýOsudy rodiny Valentů zaplétá temná minulost i žhavá přítomnost. Milostné aféry, ohrožení blízkých, vraždy. Další řada oblíbeného seriálu. Ožení se nakonec Jaroslav s těhotnou Marií? Žánr: klasické drama / historický film; Připravuje Hans von Lippi past na Vladimíra? Hrají: J. Vyorálek, J. Koleník, K. Boková, V. Arichteva, S. Majer, K. Šafaříková, V. Polívka, A. Mišík, B. Cmuntová, B. Joura, S. Skopal, R. Urban a další. Scénář J. Coufal. Kamera M. Schinabek. Režie B. Arichtev.|HDTV|Dolby|Zvukový popis|Škvor připravuje Magdalenu na projev před poslanci, když je navštíví Jaroslav s Marií a zvou je na svatbu. Vojta pomáhá otci na statku, a přitom hledá pytláka, s kterým se Toufar střetl v lese a poranil ho. Zjistí, že pytlák je zapleten do pokusu umlčet Magdalenu. Bude Magdalena dále bojovat, nebo ustoupí a vzdá to? 05.11. 10:57 05.11. 11:53
StarDance IX ...kolem dokolaŽánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV 05.11. 11:53 05.11. 12:00
Zprávy ve 12Žánr: zprávy, počasí; HDTV| 05.11. 12:00 05.11. 12:20
Události v regionech plusSouhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji. Žánr: zprávy, aktuální publicistika; 05.11. 12:20 05.11. 12:29
Sama domaŽivě. Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny. Žánr: zábavný/ soutěžní pořad; HDTV|Znakový jazyk| 05.11. 12:30 05.11. 14:01
Věra - nevěra, Miroslav Horníček - 100 letMiroslav Horníček, od jehož narození uplyne sto let, a Jiří Sovák v malé komedii o zkoušce manželské věrnosti (1972). Dále hrají: M. Drahokoupilová, J. Břežková, J. Robbová a Žánr: komedie / sitcom; další. Scénář M. Horníček a J. Sovák. Kamera R. Milič ml. Režie J. Roháč.|4:3|Dva kamarádi z vojny, Karel a František, se po letech náhodou
Autor:
0

Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

Proč jsme tady? Na svě­tě, ve kte­rém je někdy slo­ži­té se vyznat? Četla jsem tuto kni­hu krát­ce po shléd­nu­tí doku­men­tu o tom, že andě­lé jsou od pra­dáv­na vlast­ně tvo­ro­vé, kte­ří v podo­bě bohů ovliv­ni­li sta­ro­vě­ké civi­li­za­ce a zapří­či­ni­li tak náš „vývoj“. Tedy v pod­sta­tě nám ztí­ži­li život, pro­to­že z míru­mi­lov­ných bytos­tí v sou­la­du s pří­ro­dou jsme se sta­li spo­leč­nos­tí vyhro­ce­nou na maxi­mum. Kdoví, jak to je… v tom­to svět­le ale na andě­ly mohu pohlí­žet jak­ko­liv.…

Autor:
NOVA - 05.11.20180

NOVA - 05.11.2018

Televizni program na 05.11.2018 na programech TV Nova.

TV Nova

Název programu Popis Od Do
Kriminálka MiamiPo party na oslavu jarních prázdnin je u hotelu Ciel Bleu nalezen mladý muž, nabodnutý na trubku po pádu z výšky. Kdosi ho shodil ze střechy hotelu, a navíc ho cestou trefila světlice, která jeho dráhu vychýlila. Další tělo je nalezeno v obří hotelové pračce a třetí je po krk zakopáno na pláži pod hranicí přílivu. Ukáže se, že všichni tři mrtví se před rokem pobavili na účet poněkud baculatější Jill, a dokonce video z této trapné scény umístili na internet. Jill mezitím zhubla a hodně se změnila, takže se k nim mohla dostat hodně blízko a nenápadně je zabít. Osmá řada kanadsko-amerického kriminálního seriálu (2009). Hrají D. Caruso, A. Rodriguez, E. Procter, J. Togo, R. Linn, E. La Rue, E. Cibrian a další. 05.11. 02:40 05.11. 03:25
Kriminálka Las VegasVe městě znásilní mladou ženu. Pachatel je zřejmě fetišista, protože jí před činem nalakoval nehty na nohou. Muž se do bytu oběti dostal jako hasič, když na chodbě zapálil kouřové bomby a poté zabušil na dveře oběti. Poté, co žena otevřela, ji omámil rajským plynem a pak léky, které jí způsobily částečnou ztrátu paměti. Z dalšího pátrání policisté zjistí, že v průběhu měsíce došlo k dvěma dalším případům s kouřovými bombami. Z toho vyplývá, že pachatel své činy stupňuje a že další napadení může být mnohem brutálnější. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 05.11. 02:00 05.11. 02:40
Snídaně s Novou 05.11. 05:55 05.11. 08:50
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.11. 08:50 05.11. 09:45
Profesor T.Při rozlučce na univerzitě je otráven vedoucí knihovny. Jelikož to byl samotář, který neměl žádné nepřátele, nedává zprvu vyšetřování jakýkoli smysl. Poté ale policisté za asistence Profesora T. zjišťují, že knihovník nebyl tím, kdo měl jed pozřít. V jiném případu je v odlehlém přístavu u Prahy zavražděn otec rodiny, která momentálně řeší léčbu své těžce nemocné dcery. Mohou mít tyto dva případy nějakou spojitost? Amálie a Profesor T. se domnívají, že ano. Netuší ovšem, k jak překvapivému rozuzlení je vyšetřování přivede. Nový český detektivní seriál (2018). Hrají P. Řezníček, S. Haváčová, A. Petráš, J. Schneiderová, L. Veselý, I. Bareš a další. Režie T. Mašín Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.11. 09:45 05.11. 11:00
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). 05.11. 11:00 05.11. 11:45
Tescoma s chutíDobrá kuchyně s Ivetou Kořínkovou a odbornicí na zdravou výživu, diety a pokrmy pro děti Kristýnou Ostratickou. Vaření, stolování, módní trendy a vše kolem jídla - každý všední den na Nově 05.11. 11:45 05.11. 12:00
Polední Televizní noviny 05.11. 12:00 05.11. 12:30
Krok za krokemZa Markem přijíždí kamarád, který však pro dům Franka a Carol znamená pohromu. Zachová se ovšem jako gentleman, když doprovodí Al na školní večírek, kam původně nechtěla jít, protože ji její partner odmítl. Dana požádá JT, aby pro ni sehnal vstupenky na Kočky. JT sice vstupenky sežene, ale na výstavu, nikoli na požadovaný muzikál. Americký seriál (1991). Hrají P. Duffy, S. Somers, S. Keanan, S. Mitchell, B. Call, A. Watson, Ch. Castile, J. Byrne a další. 05.11. 12:30 05.11. 12:50
Ordinace v růžové zahradě 2Čestmír a Magda Mázlovi se snaží navázat kontakt s Jakubem, přimět ho, aby se začal chystat na maturitu. Jakub pod vlivem povrchní Angeliny ale argumenty Mázlů odmítá. Švarc pomůže Hanákovi z vězení. Žádný jeho čin ale není nezištný, a tak po Gábině požaduje, aby Hanáka donutila odstoupit z funkce náměstka. Jinak se Hanák dozví, na co byla Gábina kvůli němu ochotna přistoupit. Matka Eriky Jánská přijíždí z Prahy kvůli operaci muslimské dívky a zjišťuje s nelibostí, že Jánský začal pracovat v nemocnici, v blízkosti své dcery. Nakonec ale Jánská vyjde překvapivě své dceři vstříc, a to dokonce i ohledně jejího vztahu s vozíčkářem Šimonem. Maty se snaží pomoci Lucii, ale stává se jen figurkou na šachovnici hejtmanových zájmů. Nové příběhy nejsledovanějšího českého seriálu. Hrají R. Fiala, S. Nováková, M. Zounar, P. Rychlý, S. Rašilov, A. Kulovaná, V. Kratina a další. Režie M. Kleis Porad je opatřen audiodeskripcí (AD). (skryté titulky) 05.11. 12:50 05.11. 14:05
Dr. HouseDo nemocnice je dopravena malá, šestiletá holčička. Dostala záchvat přímo na dětské pouti. Lékaři jí odstraní žlučník, hned po zákroku se u dívky objeví podivná vyrážka, která se stále zhoršuje. House je přesvědčen, že dítě má bakterii, která napadá živé maso. House, který trpí nedostatkem Vicodinu, se dostane do stavu, kdy není schopen ovládat své pocity. To zapříčiní, že velmi hrubým způsobem urazí Cuddyovou a fyzicky napadne Chase ve chvíli, kdy se Chase snaží zastavit zbytečnou amputaci pacientčiných končetin. Chase si totiž uvědomí, že dívenka má těžkou alergickou reakci na světlo. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 05.11. 14:05 05.11. 15:05
Dr. HouseHouse tentokrát léčí dívenku, pacientku dr. Cuddyové. Její matka trpí růstovou poruchou a o své dceři tvrdí totéž. Symptomy, které dívka má, však Housovi naznačují, že diagnóza musí být špatná. Lékařský tým se tedy zprvu zaměří na slinivku. Další možností je rakovina. Výsledky však stále nejsou uspokojivé. House, který kvůli tomu, že nemá přístup ke svému Vicodinu, hrozně trpí, však nakonec přijde s nápadem prověřit dívčinu hypofýzu. Vysledek potvrdí jeho očekávání. Dívka má problém se štítnou žlázou a tím pádem jí chybí růstový hormon. Wilson se nechal chytit od Trittera do pasti a udělal s ním dohodu. Jejím výsledkem je to, že House nepůjde do vězení, když přijme dvoutýdenní léčbu. Americký seriál (2006). V hlavní roli Hugh Laurie, dále hrají L. Edelstein, R. S. Leonard, J. Morrison, O. Epps a další. (skryté titulky) 05.11. 15:05 05.11. 16:00
Kriminálka Las VegasStředoškolský student je souzen pro vraždu oblíbené spolužačky. Sám se k vraždě přiznal a všechny nepřímé důkazy směřují k jeho osobě. Celou věc však komplikuje prohlášení jeho dvanáctileté sestry. Dívka bere přímo před soudem vraždu na sebe a jako důkaz ukazuje zkrvavené tričko. Policejní tým má prokázat, že právě ona, velmi chytrá středoškolačka, která přeskočila několik tříd a byla s obětí v ročníku, není vrahem. Šestá řada amerického seriálu (2005). Hrají W. L. Petersen, G. Dourdan, G. Eads, J. Fox, M. Helgenberger a další. 05.11. 16:00 05.11. 16:57
Odpolední Počasí 05.11. 16:57 05.11. 17:00
Odpolední Televizní noviny 05.11. 17:00 05.11. 17:25
Co na to ČešiZasoutěžte si společně s dvěma týmy, které mají za úkol co nejlépe odhadnout, jak na různé jednoduché otázky z každodenního života odpovědělo sto oslovených Čechů (2018). (premiéra) 05.11. 17:25 05.11. 18:25
UliceMožná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Původní český seriál (2018). Režie K. Hanzlík Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra, skryté titulky) 05.11. 18:25 05.11. 19:30
Televizní novinySportovní noviny, Počasí Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 05.11. 19:30 05.11. 20:20
SpecialistéŘeditel učňáku Matulka předá Specialistům video, na němž maskovaní teenageři mlátí železnou trubkou neznámého muže. Video zabavil svému synovi Jiřímu. Ten si je prý stáhnul z internetu, ale nic bližšího neví. Specialisté pátrají po těžce zraněném muži, aby mu pomohli, ale i když místo útoku identifikují, je již pozdě, muž je mrtvý. Stopy je vrací zpět do učiliště. Zavražděným je otec jedné z žákyň Matulkova učňáku, problémové a agresivní Ely Orgoníkové. Do podezření se dostane i Elin spolužák Bořek, který je do ní zamilovaný. Zdá se, že jí pomáhal. Oba mladí zapírají, že by s vraždou měli něco společného. Stopy a DNA z místa činu ukazují na jiného pachatele. Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). (premiéra) 05.11. 20:20 05.11. 21:20
Kriminálka Anděl IVNa zpustlém hřbitově je nalezena zardoušená dívka Alena Táborská. Kriminalisté prověřují bezdomovce, který na hřbitově přespává, a členy soukromé bezpečnostní služby, která tu hlídá. Zásadní změna v pátrání nastane ve chvíli, kdy patolog najde pod dívčiným jazykem starou řeckou minci. Vyšetřování se postupně zaměří na okruh lidí zabývajících se spiritismem. V jejich středu stojí Evžen Lenc, který pořádá seance zabývající se rozmluvami se záhrobím. Na nich se Alena seznámila s hudebníkem Josefem Michekem. Vyšetřovatelé nacházejí další oběti, které v nedávné minulosti měly pod jazykem řeckou minci. Všichni si z nejrůznějších důvodů přáli zemřít a využívali k tomu služby tajemné bytosti, která si říká Slečna Smrt. Nová řada kriminálních případů inspirovaných skutečnými událostmi (2014). Hrají M. Taclík, D. Švehlík, J. Pidrmanová, H. Dvořáková, M. Novotný, Z. Adamovská, M. Stropnický, M. Hofmann a další. Režie J. Fuit Pořad je opatřen audiodeskripcí (AD). 05.11. 21:20 05.11. 22:45
Námořní vyšetřovací službaVance společně s krizovým štábem složeným z několika zpravodajských agentur rozjíždí operaci Willougby, která se už měsíce připravuje. Jejím cílem je získat důkazy proti teroristovi jménem Chen, který byl až dosud velmi ostražitý. Clayton se infiltruje do Chenova letadla jako druhý pilot, aby mohl s pomocí sdílecího zařízení stáhnout z Chenova laptopu klíčové důkazy. Ale Chen ani nenastoupí a letadlo vybuchne. Clayton jen stěží vyvázne živý. Odposlechy potvrdí, že Chen o celé operaci věděl, dá se tedy předpokládat, že má v NCIS svého člověka. Čtrnáctá řada amerického kriminálního seriálu (2016). Hrají M. Harmon, P. Perrette, S. Murray, W. Valderrama, J. Esposito, B. Dietzen, R. Carroll, D. McCallum, E. Wickersham a další. (premiéra) 05.11. 22:45 05.11. 23:30
Beze stopyPolicisté pátrají po rozvodovém soudci, který náhle zmizel. Brzy zjistí, že měl co do činění s prostitutkou. Z prostitutky se ovšem vyklube policistka, která pracuje v utajení. Od ní se dozvědí, že soudce po ní chtěl ukrást důkazní materiály k případu znásilňování mladých žen. Policisté brzy zjistí, že soudce se snažil zachránit svoji starou lásku, která byla právě do případu znásilněných žen zapletena. Zjistí také, že právě tato žena, kterou tak miloval, byla i jednou z osob, jež v tomto případu figurovaly jako organizátoři. Jenže věc se zkomplikuje ve chvíli, kdy je soudcův asistent zastřelen jedním z gangsterů. Soudce se ocitá v nebezpečí života... Americký krimi seriál (2006). Hrají E. Close, M. Jean-Baptiste, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Murciano a další. 05.11. 23:30 06.11. 00:25

Nova Cinema

Název programu Popis Od Do
Sněhová královna(Snow White) Nechybí kouzelné zrcadlo, trpaslíci ani otrávené jablko, přesto je tentokrát pohádka o Sněhurce trochu jiná. Kanada-USA 2001, rodinná fantasy. Hrají Miranda Richardson, Tom Irwin, Vera Farmiga, Kristin Kreuk, Clancy Brown, José Zúniga, Tyron Leitso a další. Režie Caroline Thompson John a jeho manželka Josephine žijí šťastně v prosté chalupě a těší se na prvního potomka. V den, kdy se narodí krásná Sněhurka, Josephine zemře. Zoufalý John se s miminkem vydá sehnat mléko, a když padne vyčerpáním, jeho horoucí slzy rozpustí led a osvobodí Černokněžníka, který mu slíbí splnit tři přání. Zaskočený muž si nejprve přeje mléko pro Sněhurku, a potom chce, aby se mezi živé vrátila jeho žena. Černokněžník nedokáže vrátit mrtvé, a tak místo toho dá Johnovi celé království i s novou královnou Elspeth. Je to jeho šeredná sestra, kterou sice proměnil v krasavici, její zlá povaha jí však zůstala. Tak uplyne šestnáct let, ze Sněhurky vyroste krásná dívka se zlatým srdcem, a když se na zámku objeví princ Albert, na prvni pohled se do ní zamiluje. O princovy city však usiluje i zlá Elspeth, a když Albert odmítne její flirtování, promění ho v medvěda. Králi náhle z oka vypadne úlomek kouzelného zrcadla a zjistí, že Elspeth vůbec není tak krásná a dobrotivá, jak ji viděl. Zuřící královna přemluví dvořana Hectora, aby dívku vylákal do lesa a zabil. Ten toho však není schopen a nechá dívku uprchnout. Po dlouhém bloudění se dostane k chaloupce trpaslíků. Královna díky zrcadlu zjistí, že Sněhurka je stále naživu. Krutě potrestá Hectora a sama se vydá do lesa, aby se jí zbavila... 05.11. 13:05 05.11. 14:50
Teleshopping 05.11. 14:50 05.11. 15:10
Troja(Troy) Orlando Bloom unesl ženu krále, krásnou Diane Kruger. Králův hněv vyústil v desetiletou válku, v níž se střetli největší antičtí hrdinové Sparty. USA-Malta. Velká Británie 2004, válečný historický. Dále hrají Brad Pitt, Eric Bana,
Autor:
TV Barrandov - 05.11.20180

TV Barrandov - 05.11.2018

Televizni program na 05.11.2018 na programech TV Barrandov.

TV Barrandov

Název programu Popis Od Do
Týden podle Jaromíra SoukupaIronicky komentované zprávy uplynulého týdne (2018) (Premiéra) 05.11. 22:25 05.11. 23:15
Kauzy Jaromíra SoukupaNový pořad, ve kterém se Jaromír Soukup bude věnovat nejen aktuálním politickým kauzám, ale i těm, se kterými se setkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak bojovat proti těm, kteří vám ubližují 05.11. 23:15 06.11. 00:15
ZáchranářiNikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Záchranáři. V situacích, kdy jde doslova o všechno. Čtyři příběhy, čtyři výjezdy. Buďte s námi u toho! 05.11. 01:35 05.11. 02:40
Na plac! 05.11. 02:40 05.11. 03:10
Konec vysílání 05.11. 04:16 05.11. 04:45
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (270 min) 05.11. 04:45 05.11. 09:30
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.11. 09:30 05.11. 11:05
Klenot TVPoznejte náš svět nádherně se blýskajících klenotů! Čekají Vás klasické šperky zdobené krásnými a mnohobarevnými kameny, které lze objednat v našem živém vysílání. Budete zářit každý den jako opravdová diva. Přímý přenos (80 min) 05.11. 11:05 05.11. 12:40
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda 05.11. 12:40 05.11. 13:50
Nebezpečné vztahy liveŽivotní kotrmelce, zklamání, nenávist a bolest! To vše tváří v tvář 05.11. 13:50 05.11. 14:50
Česká tajenkaZábavná soutěž plná tajenek pro velké i malé. Pořadem Vás provede Vlasta Korec (Premiéra) 05.11. 14:50 05.11. 15:50
Soudce AlexandrNa obrazovku se vrací spravedlnost v mužské podobě soudce Alexandra. Řešit se budou především peníze. Dluhy, exekuce, zpronevěry, podvody a již brzy také vážnější případy trestního práva. Ublížení na zdraví, krádeže a jiné trestné činy (Premiéra) 05.11. 15:50 05.11. 17:10
Soudkyně BarbaraSkutečné příběhy ze soudních síní. Nesmlouvavá, neomylná a spravedlivá ? soudkyně Barbara rozhoduje, kde je pravda (Premiéra) 05.11. 17:10 05.11. 18:30
Jak to dopadlo!?Honzy Musila se diváci stále více ptají, jak jednotlivé příběhy Nebezpečných vztahů dopadly. Buďte přitom s námi (Premiéra) 05.11. 18:30 05.11. 19:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.11. 19:20 05.11. 20:05
MOJE ZPRÁVYPrvní televizní zprávy tak, jak vám je nikdo jiný neřekne (Premiéra) 05.11. 20:05 05.11. 20:15
Nebezpečné vztahy - rozuzlení 05.11. 20:15 05.11. 20:25
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu (Premiéra) 05.11. 20:25 05.11. 21:30
INSTINKTY Jaromíra SoukupaDůvěrné a často překvapující odhalení hvězd a osobností v originální diskuzi moderované Jaromírem Soukupem (Premiéra) 05.11. 21:30 05.11. 22:25

Kino Barrandov

Název programu Popis Od Do
Berlín 1905 (6,7)Tehdy se jezdilo kočáry a ženy chodily v krásných dlouhých šatech. Dům byl plný služebných a návštěvy uváděl majordomus. Zatímco lidé z nižších sociálních vrstev měli problém sehnat něco k jídlu, ti bohatší plánovali velkolepé svatby... Německý romantický seriál (2006). Hrají M. Ziesing, T. Sander, J. Schwarz, H. Krause, P. Jäger, P. Prager a další Obyvatele vily Gravenhorst čeká vyznamná událost. Na návštěvu slíbil přijet sám císař Vilém II. Následují horečné přípravy, během kterých ovšem zkolabuje hlavní kuchařka Emma Putlitzová a musí ji nahradit služebná Anna. Komorná Ida je svědkyní scény neklamně svědčící o tom, že Friederike Gravenhorstová má milostný poměr s kočím Hermanem. Svěří se s tím milostpaní a je na Arthuru Gravenhorstovi, aby problém své dcery vyřešil. Rozhodne se poslat dceru načas do ciziny, aby zapomněla na mladého milence. Všichni jsou pak velmi zklamáni, když císař návštěvu zruší pro manželčino onemocnění. 05.11. 01:45 05.11. 03:40
MEK 8Přestože oficiálně neexistují, na pomoc jsou zavoláni vždy, když je normální policie přetížena... Závěr německého krimi seriálu (2012). Hrají S. Richter, F. Lampe, R. Bramley, M. Richter, J. Stapelfeldt, T. Lanäus a další MEK 8 má dohlédnout a podpořit zásah MEK 4, kde je velitelem Axelův dlouholetý kamarád Jan. Do skladiště přijíždí drogoví dealeři, kteří si mají předat zboží. Jan se svým týmem dealery nezatkne, nýbrž zastřelí a Axela zajmou jako rukojmí. Jan přesvědčuje Axela, aby se k němu a jeho týmu přidal a rozdělil se o peníze a drogy. Janova kolegyně a přítelkyně Meike je na základne MEK 8. Tvrdí, že s tím nemá nic společného. Jelikož nemají spojení, Stefan si myslí, že Axel přeběhl na druhou stranu k Janovi. Přesto že nedůvěřuje Stefan Meike, vyšle ji spolu s Ninou a Mickem do skladu, aby osvobodili Axela. Meike je zavede do katakomb pod skladištěm a přidá se na stranu Jana. Otočí zbraň proti Mickovi, má v ní však slepé náboje, protože na základně musela odevzdat zbraň? 05.11. 03:40 05.11. 04:05
Ostříháno 05.11. 04:05 05.11. 05:10
Konec vysílání 05.11. 05:10 05.11. 05:45
Matlock IV (10,11)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.11. 05:45 05.11. 07:50
Věřte nevěřteTajuplná hra s příběhy. Které z nich napsal scenárista a které přinesl sám život? Závěr amerického seriálu (1997-2002) Vyzkoušejte si svůj úsudek! Uhádnete, které z pěti nabízených příběhů napsal scenárista, a které přinesl sám život? Zahrajte si s námi neobyčejnou hru s tajuplnými příběhy... 05.11. 07:50 05.11. 09:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.11. 09:20 05.11. 10:20
Nebezpečné vztahyLáska je krásná věc. Dokud se nezvrhne v nenávist. Podívejte se s námi na neuvěřitelné životní příběhy, které začínaly jako idylka a v troskách končí v našem studiu 05.11. 10:20 05.11. 11:55
Live Teleshopping 05.11. 11:55 05.11. 13:55
Speciální jednotka (1,2)Je jich pět. Jsou vzdělaní, fyzicky dobře připravení, neznají soukromí a jejich bleskový zásah všechno vyřeší. Německý krimi seriál (2006). Hrají M. B. Puch, B. Sharif, J. Risse, A. Hennicke, F. Lahme a další Byli trénováni k dokonalosti, jsou na vrcholu fyzické zdatnosti a striktně dodržují pravidla. Muži ze Speciální jednotky, německé elitní protiteroristické organizace GSG 9, jsou připraveni čelit jakékoliv hrozbě. V každé speciální jednotce je 5 mužů, kteří jsou oddáni úkolu bojovat s hrozbou terorizmu v naší společnosti. Roste nebezpečnost teroristických skupin jak v oblasti inteligence, tak v oblasti touhy jednat - rozhodně a efektivně - tyto speciální jednotky jsou perfektně vybaveny, aby této hrozbě čelily. Musí riskovat své životy ve jménu bezpečnosti a ve prospěch společnosti - často za velmi komplikované politické situace - a po dobu výkonu služby se musí chovat čestně. Velitel jednotky musí dělat těžká, nepříjemná rozhodnutí a pak posílá své muže akce, a aby se pokud možno vrátili celí? 05.11. 13:55 05.11. 16:00
Matlock IV (12,13)Ben Matlock je sympatický, ale velmi drahý obhájce z Atlanty. Najmout si ho však stojí za to, protože vždy najde a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Čtvrtá řada amerického krimi seriálu (1989-1990). V hlavních rolích A. Griffith, N. Stafford, C. Gilyard, L. Purl a další Ben Matlock (Andy Griffith) je sympatický postarší právník z Atlanty. Pracuje jako obhájce a za svůj případ si účtuje horentní sumu 100.000 Dolarů. Najmout si jej se ale vyplatí. Svým klientům pomáhá z nesnází. Díky svému nasazení a osobnímu zaujetí každým případem se mu velmi často daří očistit jméno nevinným lidem, kteří byli obviněni z vraždy. Při práci mu pomáhá vyšetřovací tým, který se v jednotlivých sezónách mění. Později s nimi pracuje i Benovy dcery Charlene a Leanne. V soukromí je obyčejným, dobrosrdečným chlapíkem s lidskými slabostmi (je milovníkem hot dogů). U soudu nasazuje svůj šarm a jeho instinkt mu pomáhá přijít na kloub i velmi složitým případům, nakonec vždy nalezne a předvede porotě logické důkazy, které usvědčí pravého pachatele. Seriál se natáčel devět let a získal velkou popularitu, nejen díky sympatickému hlavnímu představiteli, ale také zobrazením prostředí americké justice. 05.11. 16:00 05.11. 18:05
Velkolepé stoletíTak jak sultán toužil po moci, tak toužil i po ženách, jeho harém proslul mezi všemi. A život v něm znamenal intriky a nenávist, které změnily budoucnost říše... Závěr druhé řady tureckého historického seriálu (2011). Hrají H. Ergenç, N. Fettahoglu, M. Uzerli, N. Çehre, O. Yalabik, S. Ergeç a další (Premiéra) Turecký seriál pojednává o životě sultána Sulejmana a jeho panování v Osmanské říši. Seriál je hodně zaměřen na turecké zvyky a na rekonstrukci života v paláci a harému. Vykresluje i vztahy sultána k jeho lidu a k rodinným příslušníkům, především k jeho matce, obecně k ženám a otrokům. 05.11. 18:05 05.11. 20:00
Inga Lindström: Návrat ztracené dceryZískala vytouženou práci, bude se vdávat a je šťastná. A teď se vrací do rodného městečka, aby se ještě udobřila se svým otcem... Německý romantický film (2004). Hrají T. Wedhorn, A. Brucker, Ch. Grunert, G. Schramm, S. Japp, A. Jonasson a další. Režie K. Meeder (88 min) Linda Thorwaldssonová (Tanja Wedhornová) se rozhodne svou lásku konečně zpečetit sňatkem s mladým lékařem Nilsem (Christoph Grüner). Šťastné chvíle naruší zhoršení zdravotního stavu jejího otce. Jejich rodinná přítelkyně a zároveň ošetřující lékařka potvrdí vážnost otcova onemocnění. Linda doufá, že otce potěší a řekne mu, že se bude brzy vdávat. On však není touto nečekanou novinkou příliš nadšený. Linda se po delším čase nevyhne střetnutí se svým bývalým přítelem Henrikem (Andreas Brucker). Vzal si za ženu její sestru Gunillu (Stefanie Jappovová), ale jejich manželství není šťastné. Během slavnostní večeře otec všem oznámí, že se vzdává vedení společnosti a na své místo chce dosadit Gunillu. Ona má však jiné plány, je rozhodnutá opustit rodinu a odcestovat za prací do Londýna. Otci nezbude než firmu prodat. Zoufalý Henrik navštíví Lindu a požádá ji o pomoc .. 05.11. 20:00 05.11. 21:55
Cecelia Ahern: Chvilka na životLucy se zhroutil celý svět po té, co se s ní rozešel přítel. Zanevřela na přátele, rodinu a dokonce ji vyhodili z práce. Když se zdá, že už nemůže být hůř, začne dostávat tajemné dopisy... Německý romantický film (2018). Hrají J. M. Köhler, A. Taubman, S. Windolf, W. Carpendale, B. Richter a další. Režie J. Ries (88 min) Lucy a Blake jsou perfektní pár. Dokud se Blake nerozhodne, že bych chtěl životem dál kráčet už bez Lucy. Zatímco on se vydává na cestu kolem světa natáčet svůj televizní pořad, pro Lucy se zhroutí svět. Stáhne se od svých přátel, doma na gauči sleduje v televizi Blakeovu novou show a o jídlo se dělí se svým kocourem. Pak ale začne dostávat záhadné dopisy. Na všech je stejný podpis: ?Tvůj život“. Ale kdo se za nimi skrývá? Dopisy jí posílá jistý muž jménem Cosmo, kterému se nelíbí, jak Lucy se svým životem ? tedy s ním ? nakládá. Přiměje Lucy k tomu, aby si uvědomila, co je pro ni opravdu důležité a přestala sebe a své okolí neustále obelhávat. Když je Lucy
Autor:
Prima - 05.11.20180

Prima - 05.11.2018

Televizni program na 05.11.2018 na programech TV Prima.

Prima Family

Název programu Popis Od Do
Spravedlnost v krviFrank Reagan je policejním komisařem, který stojí nejen v čele bezpečnostních složek, ale také v čele vlastní rodiny. Rodiny s policajtskou krví, kde všichni slouží spravedlnosti a potírají zločin... Americký krimiseriál (2017). Hrají T. Selleck, D. Wahlberg, B. Moynahanová a další (Premiéra) 05.11. 03:25 05.11. 04:04
Přestávka ve vysílání 05.11. 04:04 05.11. 06:15
Ben 10Malý Ben objevil záhadné hodinky, které pocházejí z vesmíru. Jakmile si je dá na ruku, může se stát kterýmkoli z mimozemských vetřelců. Musí se naučit ovládnout sílu, kterou mu dávají... Závěr amerického animovaného seriálu (2016) 05.11. 06:15 05.11. 06:35
My Little PonyV kouzelném světě poníků, jednorožců a pegasů vládne princezna Celestie. Na malou Twilight, která se sem dostala spolu s kamarádem drakem, zde čeká spousta dobrodružství... Americko-kanadský animovaný seriál (2016) (Premiéra) 05.11. 06:35 05.11. 07:15
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.11. 07:15 05.11. 08:05
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.11. 08:05 05.11. 08:40
M*A*S*HPersonál polní vojenské chirurgické nemocnice se s válkou vyrovnává po svém. Ani v Koreji jim nechybí humor a odvaha, vlastnosti, bez kterých by situaci jen stěží přežili... Americký válečný seriál (1972 - 1982). Hrají A. Alda, J. Farr, L. Switová a další 05.11. 08:40 05.11. 09:15
Ohnivý kuřeRenátu sžírá, proč Didi tak často navštěvuje dědu Trébla. Donutí Leoše, aby to zjistil. Béda se snaží promluvit s Mankou, ale ta nereaguje. Veruna je spokojená s vývojem vztahu s Markem. Plánovaný večírek s Markovými přáteli se ale nevydaří a Veruna si vymyslí, že jde na večírek Buráka. Ten ochotně souhlasí, že uspořádá oslavu narozenin. Tento večírek se ale vůbec nelíbí Markovi. Seriál s vůní jídla a chutí života (2016). Hrají J. Prachař, J. Dolanský, K. Leichtová, L. Polišenská, P. Štěpánek, S. Babčáková, J. Polášek, D. Gránský, B. Seidlová, P. Batěk, L. Krobotová, M. Suchánek, L. Rybová a další. Režie V. Moravec 05.11. 09:15 05.11. 10:25
Láska, děti a ukradené štěstíNa klinice u jezera se stala hrozná věc. Z kojeneckého oddělení kdosi unesl novorozeného chlapečka. Policie nemá žádné stopy, všímavá Antonia musí proto pátrat sama... Německý romantický film (2012). Hrají M. Krachtová, M. Roll, J. Bremermannová, Ch. Blumhoffová a další. Režie U. Hamacherová (Premiéra) 05.11. 10:25 05.11. 12:15
Polední zprávy 05.11. 12:15 05.11. 12:30
Jake a tlusťochStátní návladní J. L. McCabe je náladový bručoun, který je milý akorát na svého psa. Jeho hlavní vyšetřovatel Jake Styles je usměvavý hezoun, který se otočí za každou sukní. Společně jsou ale postrachem všech zločinců, který vyřeší každý případ... Slavný americký krimiseriál (1987-92). Hrají W. Conrad, J. Penny, A. Campbell a další 05.11. 12:30 05.11. 13:30
Vraždy v MidsomeruAni tak mírumilovná akce, jakou je midsomerský literární festival, se neobejde bez vraždy. Obětí je účetní festivalové nadace a pravděpodobným motivem nemalá částka pro vítěze soutěže... Britský kriminální seriál (2003). Hrají J. Nettles, J. Hopkins, S. Gonetová, T. Mannion a další 05.11. 01:20 05.11. 03:25
Doktor z horDoktor Martin Gruber žije už nějaký čas zpátky v rodném městě. V prostředí krásných hor na něj čeká spousta pracovních i osobních příběhů... Další řada německého seriálu (2014). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další 05.11. 13:30 05.11. 14:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 05.11. 14:30 05.11. 15:30
Návrat komisaře RexePo předčasném penzionování se Rex opět aktivně zapojuje do policejní práce, tentokrát v ulicích Říma. Pro svého nového páníčka, komisaře Fabbriho, je neocenitelným osobním strážcem a parťákem při řešení složitých kriminálních případů... Rakousko-italský kriminální seriál (2009). Hrají K. Capparoni, D. Zichová, P. Abellaová a další 05.11. 15:30 05.11. 16:35
Odpolední zprávy 05.11. 16:35 05.11. 16:50
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc (Premiéra) 05.11. 16:50 05.11. 17:50
Prostřeno!Pět soutěžících, pět večeří, menu tradiční i exotická! Reality show Prostřeno! je každodenní návštěvou vašich domovů, přehlídkou tanců kolem plotny, lákavou ochutnávkou, ale i sondou odolnosti zúčastněných. Dívejte se a HODNOŤTE!!! Kromě šedesátitisícové výhry, která je výsledkem klání soupeřů, je tu i deset tisíc pro každého, koho zvolí diváci. Vyhrát může dokonce i divák, který se jen zúčastní hlasování. A to celých 10 tisíc korun! (Premiéra) 05.11. 17:50 05.11. 18:55
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.11. 18:55 05.11. 19:40
DivoškyZprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet! (Premiéra) 05.11. 19:40 05.11. 19:55
TOP STARTOP STAR - vše, co chcete vědět o vašich hvězdách... (Premiéra) 05.11. 19:55 05.11. 20:15
Modrý kód (132) -ST -W -HDPremiérový díl oblíbeného seriálu. Jste na urgentním příjmu. Začíná boj o život. Nejopravdovější seriál z lékařského prostředí (2018). Petra s Prokopem přijímají jako pacientku Slavíkovu manželku. Vali je příjemně překvapená Žákovým chováním. Hrají S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička, M. Procházková, T. Měcháček, O. Rychlý, S. Nováková, E. Burešová a další. Režie J. Polišenský (Premiéra) 05.11. 20:15 05.11. 21:30
Poklad z půdyStará veteš, přívěsek od babičky, dokonce i zaprášený obraz z podkroví mohou svému majiteli vydělat statisíce! O tom vás přesvědčí nový pořad Poklad z půdy s jedinečným moderátorem Janem Rosákem (Premiéra) 05.11. 21:30 05.11. 22:30
Teď vaří šéf!Zdeněk Pohlreich a jeho podzimní lehká menu! Spousta zdravých chutných receptů, po kterých neztloustnete, a přesto vás nasytí. Sledujte nejlepší českou cooking show, již tradičně přímo ze Zdeňkova statku! Čerstvé suroviny, svězí nápady, jednoduchá příprava - mistrovská kombinace, kterou si rozhodně nenechejte ujít! 05.11. 22:30 05.11. 23:25
Policie v akciČtyři případy, čtyři lidské osudy. Reální policisté, případy ukazující skutečný život a volání o pomoc 05.11. 23:25 06.11. 00:20

Prima Max

Název programu Popis Od Do
Přestávka ve vysílání 05.11. 02:10 05.11. 06:20
TransformersZemě je v ohrožení. Zachránit před armádou Decepticonů ji může jedině Bumblebee a jeho tým autobotů... Americký animovaný seriál (2014) 05.11. 06:20 05.11. 06:45
VELKÉ ZPRÁVYČesko v přímém přenosu (Premiéra) 05.11. 07:05 05.11. 08:25
Pekelná kuchyněGordon Ramsay hledá nejlepšího šéfkuchaře... Americká reality show (2015) 05.11. 08:25 05.11. 09:10
Vítejte doma!Rodina, která to opravdu potřebuje, se dočká překvapivě rychlé renovace svého bydlení. Pokud se ovšem tým návrhářů vydrží alespoň chvíli nehádat... Americká reality show (2008) 05.11. 09:10 05.11. 10:10
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další (Premiéra) 05.11. 10:10 05.11. 11:15
Chuť znovu žítStárnoucí spisovatel kovbojek Monte se už místo psaní věnuje spíše alkoholu. Když se s vidinou odpočinku a popíjení přestěhuje na léto do malého městečka, zasáhne do jeho života energická Charlotte, která sama vychovává tři dcery... Americká romantická komedie (2012). Hrají M. Freeman, V. Madsenová, K. Thompson, E. Fuhrmannová, F. Willard a další. Režie R. Reiner 05.11. 11:15 05.11. 13:40
Zoufalé ženy dělají zoufalé věciOlga je poněkud komplikovaná dívka, která touží po lásce. Přestěhuje se do Prahy, aby se její šance potkat toho pravého zvýšily. Svého vyvoleného sice brzy potká a vdá se, jeho nevěra však na sebe také nenechá dlouho čekat. Olga se ocitá zase na začátku. A přestože potkává samé podivné muže, nechce se jen tak vzdát... Česká komedie (2018). Hrají K. Issová, A. Krejčíková, M. Ruml, V. Vašák, A. Bendová a další. Režie F. Renč (Premiéra) 05.11. 13:40 05.11. 15:30
Percy Jackson: Zloděj bleskuNa začátku 21. století sestoupí antičtí bohové z bájného Olympu na zem a vstoupí do života zakřiknutého teenagera Percyho Jacksona. Překvapený chlapec se dozvídá, že je synem boha moří, Poseidona, a že ho Zeus viní z krádeže své magické hole, která dokáže zničit svět. Percy v sobě musí nalézt nadpřirozené schopnosti a riskovat život, aby odhalil pravdu a zachránil lidstvo... Americký dobrodružný fantasy film (2010). Hrají L. Lerman, P. Brosnan, U. Thurmanová, S. Bean, R. Dawsonová a další. Režie Ch. Columbus 05.11. 15:30 05.11. 18:05
Veterinář vyšetřuje: Kapitán HookBývalý policista se usadí v malém městečku u Baltského moře, aby si tu otevřel veterinární praxi. Místo zvířecích pacientů bude ale muset nejprve vyšetřit vraždu svého předchůdce... Německý kriminální film (2014). Hrají H. Schönemann, H. Reentsová, M. Lohseová a další. Režie M. Brummund 05.11. 18:05 05.11. 20:00
PrimeSympatická Rafi řeší své zklamání z rozvodu u zkušené terapeutky Lisy. Dá na její radu, aby si našla nového přítele. Stane se jím o 14 let mladší muž. Lisino nadšení z pozitivního vývoje však kalí zjištění, že Rafi randi s jejím synem... Americká komedie (2005). Hrají U. Thurmanová, M. Streepová, J. Abrahams a další. Režie B. Younger 05.11. 20:00 05.11. 22:15
PoltergeistRodina Bowenových je nucena se přestěhovat do levnějšího domu. Netuší, že byl postaven na místě bývalého hřbitova a dům obývají naštvaní duchové, kteří unesou nejmladší dceru, aby jim pomohla dosáhnout klidu... Americký horor (2015). Hrají S. Rockwell, R. DeWittová, J. Harris a další. Režie G. Kenan 05.11. 22:15 06.11. 00:15

Prima Cool

Název programu Popis Od Do
Pevnost BoyardSkupinka soutěžících se pokusí dobýt legendární pevnost Boyard. V několika náročných disciplínách musejí ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu... Nové díly kultovní francouzské gameshow (2012) 05.11. 02:35 05.11. 04:50
AutosalonSvětové novinky, nelítostné testy, koncepty budoucnosti v tradičním motoristickém magazínu 05.11. 01:30 05.11. 02:35
ExtantMolly přijde na to, co se s ní děje, a protože potřebuje Adhuovu DNA, rozjede se ho s Richterem hledat. Zatímco GSI připravuje virus, který zabije všechny hybridy, Molly se od svého vesmírného syna dozvídá, proč se vlastně objevili na Zemi... Americký sci-fi seriál (2015). Hrají H. Berryová, G. Visnjić, P. Gagnon a další 05.11. 04:50 05.11. 05:31
Přestávka ve vysílání 05.11. 05:31 05.11. 06:25
Kdo přežijeDalší řada tvrdé soutěže, ve které trosečníci doslova bojují o přežití, vodu, jídlo a náčiní, které jim usnadní život. A v neposlední řadě o výhru! Americká soutěž (2013) 05.11. 06:25 05.11. 07:45
Hvězdná bránaTajemná brána do vesmíru se opět otevírá a speciální vojenská jednotka vyráží na záchrannou misi na planetu Abydos... Americký seriál (2000). Hrají R. D. Anderson, M. Shanks, A. Tappingová, Ch. Judge, D. S. Davis a další 05.11. 07:45 05.11. 09:00
To nejlepší z Top GearuSpeciální díl nejslavnějšího motoristického magazínu světa představuje nejlepší scény ze série 2012-13. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a dalsí 05.11. 09:00 05.11. 10:05
Špinavá práceNapadlo vás někdy vyzkoušet si opravdu špinavou práci? Brodit se po kolena ve věcech, kterých se štítíte, nebo třeba v něčem, co ani neznáte? Bude moderátor Mike natolik odvážný, že zkusí opravdu vše...? Americký reality seriál (2008) 05.11. 10:05 05.11. 11:05
To nejlepší z Top GearuSpeciální díl nejslavnějšího motoristického magazínu světa představuje nejlepší scény ze série 2012-13. Vizuálně působivé představení vozů je doprovázeno odlehčeným komentářem, který zaujme nejen technické nadšence. Závod auta s rychlovlakem, fotbal s auty a mnoho dalších šílených nápadů. A k tomu všemu nesourodá, a zároveň skvěle se doplňující trojice vtipných moderátorů. Britský magazín (2012). Moderují J. Clarkson, J. May, R. Hammond a dalsí 05.11. 11:05 05.11. 12:15
FuturamaLeela se začíná měnit ve stoprocentního mutanta. Dokáže to někdo zastavit dřív, než bude muset odejít do stoky? Americký kultovní animovaný
Autor:
#1841: Esmera - 75 %0

#1841: Esmera - 75 %


Esmera (Esmera)
Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmera" v roce 2015. České vydání má 84 stran a prodává se v plné ceně za 298 Kč.
Knihu zakoupíte se slevou v knihkupectví Minotaur.

Scénář: Vince
Kresba: ZEP

V poslední době u nás vychází toho erotického komiksu docela dost a já se přiznám, že to rozhodně neberu jako něco, co by mi nějakým způsobem vadilo. Naopak si myslím, že je to fajn, že si i v tomhle ohledu můžeme trochu rozšiřovat obzory, protože je to žánr, který dovede zaujmout, stejně jako je to žánr, který je poměrně komplikované vytvořit tak, aby čtenář neměl pocit, že je to jen samoúčelná erotická jízda, která nemá příběh. Jasně, vždyť je to porno, kdo by chtěl příběh. Ale já jsem zrovna ten typ, co si myslí, že je možné udělat dobrý příběh, a to i s erotickými, případně pornografickými scénami. V případě mé vlastní knihy "Mrtví kráčí po zemi: Život v ráji" jsem se setkal hned s několika názory, že jsou erotické scény hodně... intenzivní. A proč by nebyly? Když mám sex, chci aby to bylo intenzivní.

A myslím, že podobné potřeby měl i Vince (u nás doposud neznámý autor, který se převážně zaměřuje na oblast sci-fi), když psal komiks "Esmera". Nechtěl jen obyčejný erotický komiks s nějakým jednoduchým příběhem, ale stejně tak chtěl erotický komiks, který bude vzrušující a bude sexy. A "Esmera" tohle splňuje, i když je nutné podotknout, že se jedná o komiks, jenž není rozhodně určen pro puritány, protože jsou zde sexuální scény, které jsou mnohdy celkem hardcore, nemluvě o tom, že jsou zde scény také homosexuální. Osobně nemám v tomhle ohledu ke komiksu jedinou výtku, každá scéna je zvládnutá velmi dobře, a to i proto, že sex je nedílnou součástí tohoto celkem zajímavého příběhu.

Esmera je dívka z internátní katolické školy, kde byla vychovávána k takovému chování a jednání, které bude v souladu s bohem, protože andělé se přece vždycky dívají. A tak nemá mnoho zkušeností s chlapci, respektive nemá zkušenosti žádné, když tu ji jednou její spolubydlící zasvětí do tajů erotiky a povede se jí dovést Esmeru k orgasmu. To má celkem zajímavé následky. Esmera se probudí jako mladík. Už to samo o sobě je divné, ale pak zjistí, že další orgasmus ji promění zpátky v dívku. A takhle pořád dokola. Rozhodně to není stav, který by byl příjemný, protože stačí jít s přítelem na pokoj vyspat se s ní, a pak musí utíkat jako mladík pryč, aby milenci nepřišlo nic divné. Velice mě zaujalo, jak se vše podařilo pojmout vtipně, ale přitom i s hlubší myšlenkou a o lidské sexualitě a jejím vnímání.

Kromě zajímavého námětu, který pravda končí trochu otevřeně zamyšleně, jako kdyby nás nakonec nikam nedovedl, je druhou stranou úspěchu komiksu také kresba. Té se ujal ZEP, kterého u nás známe díky sérii "Titeuf", což je přece jen trochu jiný typ komiksu. ZEP ale ukázal, že je schopným autorem a že mu sedí různé techniky a styly. Navíc jeho kresba v odstínech hnědé vyniká skutečně kouzelně a erotické scény jsou v ní nesmírně dráždivé. Vlastně je dobře, že komiks není barevný, nefungovalo by to tak dobře. Jestli máte erotický komiks rádi, nemáte předsudky a různé praktiky nevedou k tomu, že se zhrozíte a pokřižujete, je komiks "Esmera" přímo pro vás a jeho čtení si užijete. A to i přesto, že se jedná o komiks relativně krátký. Ono se toho ale stane vlastně celkem dost.
Autor: