Denní archiv Září 16, 2018

0

Akta X – S11E09 - Nic netrvá věčně - důstojné rozloučení z Foxem a Danou

Akta X jsou feno­mén a posled­ní ne-mytologická epi­zo­da je zakon­če­ní vel­mi zají­ma­vé­ho vzta­hu Muldera a Scullyové. Jejich vztah pře­žil mno­ho těž­kos­tí, smr­tel­nou nemoc, uná­še­ní mimo­zemš­ťa­ny, ztrá­tu syna a teď všech­no kon­čí na poza­dí vyšet­řo­va­ní tajem­ných vražd. V New Youku exis­tu­je už dlou­ho let tajem­ná sek­ta, kte­rá při­šla na lék na smr­tel­nou nemoc – stár­nu­tí....

Autor:
NOVA - 16.09.20180

NOVA - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
10 důvo­dů, proč tě nenávidím(10 Things I Hate About You) Láska, zra­da a zkro­ce­ní zlé sleč­ny na jed­né střed­ní ško­le. USA 199...

Autor:
TV Barrandov - 16.09.20180

TV Barrandov - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Barrandov.TV Barrandov
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Věřte nevěřteTajuplná hra s pří­běhy. Které z nich napsal sce­náris­ta a kte­ré při­ne­sl sám život? Americký seri­ál (1...

Autor:
ČT - 16.09.20180

ČT - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Farmářská pálenkaKvas z pod­zim­ní­ho ovo­ce je dob­rý základ pro pra­vou far­mář­skou kořal­ku, a tak Honza a Ve...

Autor:
Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

Autor: